Wdrożenie: System zarządzania energią ICONICS, Tefal SAS

Bartłomiej Pień Wdrożenia i Publikacje

Koszty mediów mogą stanowić dużą część kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, Tefal SAS postanowiło wprowadzić system wspomagający zarządzanie zużyciem mediów.

Wdrożenie systemu pomogło nam w osiągnięciu zakładanych wskaźników efektywności energetycznej. Narzędzia cyfrowe pozwalają nam na integracje różnych typów urządzeń, takich jak liczniki gazu lub energii elektrycznej, aby w czasie rzeczywistym śledzić zużycie energii i ostrzegać personel firmy na wszystkich poziomach. ICONICS jest partnerem Microsoft i ta relacja pozwoliła nam zainstalować rozwiązanie dla naszego zarządzania energią, które jest zrównoważone i skalowalne. Projekt pomiaru zużycia energii, a w szczególności instalacja oprogramowania ICONICS, pozwolił nam zbadać i monitorować kluczowe wskaźniki efektywności energetycznej, które są publikowane na każdym poziomie przedsiębiorstwa z potrzebnymi informacjami.

Cédric Delavallade Zarządzający energią, Tefal SAS.

O Tefal SAS

Tefal SAS z siedzibą w Rumilly we Francji jest spółką córką firmy Groupe SEB, światowego lidera w dziedzinie produkcji drobnego sprzętu gospodarstwa domowego. Groupe SEB szacuje, że sprzedaje sześć produktów na świecie w ciągu sekundy (rocznie do 200 milionów produktów sprzedawanych w 150 krajach), zatrudnia około 25 000 pracowników w 29 zakładach produkcyjnych na całym świecie. Lokalizacja Tefal’s Rumilly zatrudnia około 1850 osób na powierzchni 15000 metrów kwadratowych powierzchni budynku, dodatkowo 160 pracowników w Tournus we Francji, na powierzchni 2000 metrów kwadratowych.

 

Wdrożone  oprogramowanie ICONICS

Tefal SAS, współpracujący bezpośrednio z ICONICS France, wybrał: pakiet ICONICS GENESIS64™ HMI/SCADA; Hyper Historian™ szybki i solidny historian danych; pakiet narzędzi analitycznych AnalytiX® (w tym zaawansowane oprogramowanie do zarządzania energią Energy AnalytiX); WebHMI™ oparte na sieci Web, oprogramowanie do wizualizacji w czasie rzeczywistym w sieci Web; oprogramowanie ReportWorX™ do raportowania i analizy danych; oraz BridgeWorX™ do integracji danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym.

 

Opis projektu

Co roku Tefal produkuje około 44 milionów produktów w bardzo energochłonnym procesie. Proces produkcyjny obejmuje wiele etapów, w tym nagrzewanie, suszenie i chłodzenie. Koszty energii w procesie produkcyjnym mogą sięgnąć nawet ośmiu milionów euro, z czego cztery miliony przypadają na koszty energii elektrycznej, a cztery miliony na gaz. Biorąc pod uwagę te liczby, kierownictwo firmy Tefal podjęło decyzję o rozpoczęciu projektu racjonalizacji zużycia energii w celu zmniejszenia kosztów energii związanych z produkcją. Tefal rozpoczął projekt od przeprowadzenia diagnozy energetycznej, aby poznać poziom zużycia energii w czasie rzeczywistym z myślą o wprowadzeniu ulepszeń prowadzących do oszczędności energii. Firma miała kilka początkowych celów przy uruchamianiu projektu efektywności energetycznej. Założono stworzenie map zużycia energii (elektryczności, gazu i wody) w celu uszeregowania działań uwzględniających w sposób priorytetowy zużycie energii elektrycznej przez maszyny o wyższym zużyciu, wykorzystania ich do przyszłych porównań zużycia energii z przeszłości i weryfikacji oczekiwanych zysków finansowych w porównaniu z pierwotnymi szacunkami. Firma Tefal zażądała od kluczowych członków zespołu (kierownika budowy, dyrektora technicznego, kontrolera zarządzania, kierownika produkcji, kierownika zakładu i wielu operatorów) wprowadzenia KPI w zakresie energii, aby monitorować korzyści związane z racjonalizacji wykorzystania energii. Firma domagała się również wyraźnego wskazania zapotrzebowania na energię/elektryczność w celu przygotowania do realizacji nowych projektów produkcyjnych, optymalizacji kontraktów energetycznych oraz spełnienia francuskich przepisów prawa energetycznego. Tefal poszukiwał systemu zarządzania energią, który mógłby zostać wdrożony bez zmiany ich istniejącej architektury. Miały one na celu połączenie nowego systemu z istniejącym już sprzętem przy użyciu standardowych protokołów komunikacyjnych, takich jak OPC, w celu wykorzystania danych w czasie rzeczywistym oraz archiwizacji i ponownego ich odczytu. Planowane rozwiązanie wymagało współpracy z wieloma urządzeniami, takimi jak Allen-Bradley, Eaton Moeller i Schneider Electric PLC (poprzez OPC), zasilaczem Socomec (również poprzez OPC) oraz systemem MES Producim (poprzez zapytanie SQL w bazie danych Oracle). Musiał również być łatwy w użyciu, zapewniać dostęp za pośrednictwem klientów internetowych bez konieczności instalacji oraz umożliwiać zarządzanie różnymi zadaniami, takimi jak monitorowanie, raportowanie, sterowanie, GEO SCADA, zarządzanie alarmami i zarządzanie trendami. Wybrane rozwiązanie Tefala powinno również zostać zintegrowane z istniejącymi komponentami Microsoft (SQL Server, Excel itp.), zarządzać zużyciem energii elektrycznej, gazu i wody (z możliwością łatwego dodawania liczników) oraz zapewniać możliwości zarządzania kosztami energii. Rozważano rozwiązania konkurencyjne, ale odrzucono je ze względu na trudności w użyciu, brak możliwości dodawania raportów lub modyfikowania ich parametrów bez zaawansowanej wiedzy, zbyt dużą zależność od skryptów i niemożność przełączania języków.

Korzyści z wdrożenia systemu

Tefal ostatecznie zdecydował się na instalację oprogramowania ICONICS, które obsługuje dane z wielu liczników i transformatorów, a także dane dotyczące energii pochodzące z sterowników PLC. Dodatkowo system obsługuje dane produkcyjne z systemu MES (np. liczbę wyprodukowanych sztuk) w celu obliczenia zużycia energii na sztukę. Dane dotyczące energii pochodzące z istniejącego oprogramowania automatyki budynku pomagają obliczyć różnicę między średnią dzienną temperaturą dla lokalizacji a wartością bazową (zazwyczaj około 18ºC lub 65ºF). Dane z 245 liczników energii, 14 sterowników PLC związanych z energią, 24 urządzeń związanych z zasilaniem i 9 sterowników PLC związanych z produkcją mogą być wizualizowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem klientów internetowych lub przechowywane przez historian danych. Dzięki nowemu rozwiązaniu do zarządzania energią ICONICS, Tefal mógł teraz automatycznie gromadzić zużycie energii według urządzeń, obszarów i lokalizacji. Firma może teraz dostosować pulpity sterownicze tak, aby zapewnić najlepsze informacje dla każdego rodzaju użytkownika. Mogłyby one również łączyć obecnie zużycie energii z produkcją i obliczać koszty (takie jak energia na sztukę) oraz kontrolować wydajność produkcji. Tefal docenił wbudowaną kontrolę jakości, identyfikując problemy z produktami i mając możliwość porównywania temperatury w czasie rzeczywistym z oczekiwanymi trendami. Ponadto Tefal czerpie korzyści z zarządzania trendami i łatwości obsługi raportów za pośrednictwem programu Excel. Co więcej, przedsiębiorstwo odnotowało szybki zwrot z inwestycji dzięki wyeliminowaniu nadmiernego zużycia energii przez sprzęt, co pomogło również uniknąć kar za przekroczenie dozwolonego poziomu zużycia energii nakładanych przez rząd francuski.

 

Wnioski

Tefal SAS wybrał oprogramowanie ICONICS z uwagi na łatwość wdrożenia i minimalny wpływ na ich istniejące systemy. Firma z entuzjazmem przyjęła skalowalność oprogramowania ICONICS, a także ujednoliconą, znormalizowaną komunikację z urządzeniami (licznikami, sprężarkami itp.), dzięki technologii OPC. Groupe SEB, spółka macierzysta firmy Tefal, planuje wdrożyć to rozwiązanie w swoich dziewięciu zakładach we Francji, a następnie w 20 kolejnych na całym świecie.