Zadządzanie alarmami

Rozwiązanie ICONICS służące do konfiguracji i generowania alarmów

Co oferuje ICONICS?

Alarmy multimedialne w czasie rzeczywistym dostarczają Ci informacji o alarmie wszędzie tam, gdzie akurat jesteś. Multimedia Alarming jest systemem informującym o alarmach w skali całego przedsiębiorstwa. Poniżej szczegóły na temat różnych form powiadamiania o alarmach:

Email

Email: Otrzymuj powiadomienia o alarmie za pomocą standardowego e-mail. Skonfiguruj komunikat alarmowy w celu załączenia zdjęcia lub pliku z danymi. Odpowiedz z powrotem do systemu alarmowego, aby potwierdzić alarm.

Telefon & Faks

Telefon: Państwa alarm, komunikaty o zdarzeniachmogą być przekazywane przez system drogą telefoniczną. Wiadomości ze szczegółowymi danymi o zaistniałej sytuacji zostaną odczytane i przekazane ze wszystkimi detalami.

Fax: Bądź informowany na bieżąco o alarmach i zdarzeniach za pośrednictwem faksu. Wiadomości mogą być dostarczane do dowolnego zdalnego faksu.

Animacja tekstu

Animacja tekstu: Powiadom o alarmie czy wyświetl istotny komunikat o zdarzeniu poprzez animacje tekstu na ekranie Twojego komputera zarówno lokalnego jak i w sieci.

Sieć Web

Web: Informacje o alarmach mogą być dostarczane przy zastosowaniu najnowszych technologii internetowych. Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia np. w formie okna pop-up pojawiającego się na ekranie Twojego monitora w przypadku wystąpienia krytycznego problemu.

Funkcjonalności

 • Zdalne powiadomienie o alarmach.
 • Planowane Powiadomienia.
 • Powiadomienia na pager lub przez SMS.
 • Powiadomienia telefoniczne.
 • Obserwacja danych.
 • Nadzór wideo.

Korzyści

 • Wysyłanie wiadomości alarmowych i potwierdzenie ich poprzez standardowe narzędzia komunikacji biznesowej: e-maili,sms, wyskakujące okna na ekranie komputera, i wiele innych.
 • Ustal warunki powiadamiania operatorów i personelu technicznego o zagrożeniach. Powiadom kadrę zarządzającą jeśli stan alarmowy się utrzymuje.
 • Przyjmowanie i zatwierdzania wiadomości poprzez szeroką gamę urządzeń opartych na sieci bezprzewodowej, w tym pagery, urządzenia Blackberry i telefony komórkowe.
 • Automatyczne powiadamianie telefonicznie z wykorzystaniem telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 • Łączenie informacji z wielu źródeł danych w tym samym raporcie pozwala na odkrywanie trendów i wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami procesu.
 • Uchwyć i zapisz plik video z informacjami o alarmach i powiadomieniach.

Powiązane produkty:

ReportWorX