Wydajność produkcji

Roziązanie ICONICS wizualizacji danych dotyczących produkcji

Co oferuje ICONICS?

ICONICS pozwala pokazać w zrozumiały sposób całość procesu osobom na różnych szczeblach zarządzania, od kierownika produkcji po dyrektora finansowego. Nasze rozwiązanie pozwala na obserwację aktualnych działań, trendów dzięki czemu istnieje możliwość natychmiastowej reakcji i podjęcia działań w razie wystąpienia problemu. Możliwa jest także obserwacja wpływu naszej decyzji na efektywność pracy zakładu, poprawę parametrów jakościowych itd.
ICONICS dostarcza w czasie rzeczywistym informacji na temat kluczowych wskaźników produkcyjnych dzięki którym pomagamy naszym klientom w osiągnięciu optymalnej efektywności i tym samym osiągnięciu przez nich przewagi konkurencyjnej na rynku.

Funkcjonalności

  • Konfigurowalne KPI.
  • Spersonalizowane panele.
  • Elastyczne raportowanie.
  • Interfejs Web .
  • Obserwacja danych.

Korzyści

  • Konfiguracja kluczowych wskaźników wydajności lub efektywności, stosowanych jako mierniki oceny procesu, realizacji celów organizacji.
  • Udostępnianie właściwych informacji tylko odpowiednim osobom, możliwość błyskawicznej reakcji a co za tym idzie znaczna redukcję przestojów w procesie.
  • Raporty są dostarczane automatycznie do tych, którzy ich potrzebują.
  • Pozwala użytkownikom na podgląd, opracowanie i zmianę, raportów, trendów i sposobu wizualizacji  KPI.
  • Łączenie informacji z wielu źródeł danych c w tym samym raporcie pozwala na odkrywanie trendów i wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi parametrami procesu.

Powiązane produkty: