MES

Systemem zarządzania produkcją

Co to jest?

Definicja systemów klasy MES według przez organizację MESA International brzmi:
"System MES (Manufacturing Execution System) ma na celu dostarczenie informacji, która pozwala na optymalizację operacji produkcyjnych począwszy od procesu zamówienia, aż do etapu dostarczenia produktów gotowych. "
Tak więc z punktu widzenia sprawnego i wydajnego funkcjonowania warstwy produkcyjnej w przedsiębiorstwie, system zarzadzania produkcją MES jest kluczowym elementem.

Co oferuje ICONICS?

Dzięki fizycznej komunikacji i sterowaniu urządzeniami linii produkcyjnej, MES umożliwia dostęp do pełnych danych o przebiegu procesu produkcyjnego - z dokładnością do sekund, na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Pozwala on także na tworzenie raportów z produkcji, czy prowadzenie dokumentacji - również na potrzeby systemów zapewnienia jakości.
Odpowiedni sposób dostarczenia informacji ma więc kluczowe znaczenie. System MES jest narzędziem wykorzystywanym do planowania produkcji, zarządzania magazynem, planowania logistyki. ICONICS Manufacturing Intelligence Suite dostarcza informacji dzięki którym spełnione zostaną wszytskie oczekiwania związane z wdrożeniem systemu MES.

Funkcjonalności

  • Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie
  • Efektywne gromadzenie danych.
  • Identyfikowalność produktu.
  • Zmierz i zarządzaj.

Korzyści

  • Łatwo utrzymać swoje cele i harmonogram produkcji i sprawozdawczości.
  • W celu dokonania analizy ICONICS dostarcza Ci zarówno dane czasu rzeczywistego jak i historyczne dane produkcyjne, w każdej chwili gdy tego potrzebujesz.
  • Dla bezpieczeństwa aplikacji o znaczeniu krytycznym, funkcjonującym np.  w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym , możliwe jest spełnienie międzynarodowych standardów regulacyjnych.
  • Dokładne dane przedstawiające wszystkie nasze działania pozwalają skutecznie i efektywnie zarządzanie twoim przedsiębiorstwem, od  pracy poszczególnych urządzeń do zarzadzania aktywami.

Powiązane produkty: