System wspierający zrównoważony rozwój

Rozwiązanie ICONICS wspomagające zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

W jakim celu?

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa korporacyjnego ewoluuje w celu określenia zarówno długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa jak i moralnego obowiązku firmy zapewnienia długoterminowej ochrony środowiska naturalnego. Zrównoważony rozwój jest obecnie kluczowym filarem planów strategicznych wielu korporacji i koncentruje się na tym, jak przedsiębiorstwo optymalizuje korzystanie ze wszystkich zasobów, aby:
• Zminimalizować koszty produkcji i operacyjne w związku z globalną konkurencją
• Zminimalizować wykorzystanie ograniczonych zasobów i nieodnawialnych źródeł energii
• Minimalizować emisje produktów ubocznych, które mają negatywny wpływ na środowisko
Wdrożenie udanego programu poprawy zrównoważonego rozwoju wymaga pełnej integracji przeszłych, aktualnych, przewidywanych i ukierunkowanych danych, a także analityki w celu zapewnienia wglądu do danych niezbędnych do podjęcia działań.

Co oferuje ICONICS?

Oprogramowanie ICONICS Sustainability Software Solution obejmuje podstawowe możliwości integracji w przedsiębiorstwie w celu uzyskiwania dostępu do aktualnych i historycznych danych dotyczących zużycia energii i zasobów, emisji dwutlenku węgla oraz, co najważniejsze, przyczyn nadmiernego zużycia. Obejmuje to dostęp w czasie rzeczywistym do pomiarów, oprzyrządowania i istniejących systemów sterowania, które można osiągnąć poprzez zgodność ICONICS z otwartymi standardami, takimi jak BACnet, OPC, SNMP i Modbus. Istotna jest również integracja z wieloma systemami informatycznymi, takimi jak te, które oferują harmonogramy, dane dotyczące emisji CO2 i żądania kontroli zapotrzebowania, wszystko to jest zintegrowane przez interfejsy baz danych, prywatne i publiczne usługi sieciowe i inne. Wiedza na temat osiągnięć związanych ze zrównoważonym rozwojem i możliwościami udoskonalenia osiągnięta jest dzięki zdolności połączeniu wszystkich danych i zapewnia agregację, normalizację i porównanie danych. Pulpity sterowane przez użytkownika umożliwiają intuicyjną wizualizację graficzną, wskaźniki efektywności i wskaźniki porównawcze potrzebne do skupienia uwagi na ważnych kwestiach. Poza rozwiązaniami potrzebnymi do wspierania analizy danych, firma ICONICS dostarcza rozwiązania do wykrywania i diagnozowania usterek, które będzie działać nieprzerwanie, analizując sprzęt i działanie w celu wykrycia awarii. Błędy są natychmiast dostarczane jako alerty wraz z analizą prawdopodobieństwa potencjalnych przyczyn usterek. Kilka przykładów można znaleźć w działalności produkcyjnej i budowlanej. Ilość zużywanej energii elektrycznej, żywicy i wody pitnej oraz ilość zanieczyszczonej wody i emisji dwutlenku węgla może być agregowana i znormalizowana do jednostek produkcyjnych w czasie rzeczywistym. W przypadku budynku jest to ilość zużywanej energii elektrycznej i gazu, może być śledzona na podstawie dni nagrzewania lub chłodzenia.
Rozwiązanie oprogramowania ICONICS Sustainability Software jest wszechstronne, a według słów naszych klientów jest "szybkie we wdrożeniu oraz szybkie w uruchomieniu". Oprogramowanie jest skalowalne i można je łatwo rozszerzać z jednego budynku lub procesu do globalnej implementacji w przedsiębiorstwie. Klienci osiągają duże oszczędności zasobów i bardzo krótkie czasy zwroty wdrożenia.

Funkcjonalności

 • Agregacja i analiza zużycia, kosztów i emisji CO2.
 • Wykrywanie i diagnostyka usterek w celu ciągłego monitorowania zmniejszenia wydajności.
 • Otwarte standardy – zgodność i niezależność od sprzętu.
 • Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania firmy Microsoft w tym Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012, Windows Phone i SQL Server 2012.
 • Wizualizacja na komputerach stacjonarnych, dowolnej przeglądarce internetowej, smartfonach lub Microsoft SharePoint.
 • Konfigurowalne przez użytkownika oraz elastyczność.

Korzyści

 • Jedno oprogramowanie do zarządzania energią i zarządzania trwałością.
 • Ciągły monitoring dużej ilości urządzeń, ciągłe powiadomienia o zmniejszeniu efektywności.
 • Łatwa integracja z istniejącymi i przyszłymi pomiarami, sprzętem, systemami sterowania i systemem informatycznym.
 • Skalowalność rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie, która umożliwia integrację danych z całego przedsiębiorstwa.
 • Udostępnia informacje użytkownikom, którzy tego potrzebują, zawsze i wszędzie.
 • Użyj istniejącej biblioteki obliczeniowej lub dodaj metody obliczeniowe i agregacje danych, aby uzyskać oczekiwane rezultaty.

Energy AnalytiX

GENESIS64

Facility AnalytiX