SCADA

Rozwiązanie ICONICS do nadzoru i akwizycji danych

Co oferuje ICONICS?

SCADA (kontrola nadzoru i pozyskiwania danych) jest to narzędzie do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych, produkcyjnych oraz urządzeń. Rozwiązanie ICONICS SCADA tworzy kilka podsystemów. Interfejs HMI (Human Machine Interface) przedstawia dane w sposób atrakcyjny i zrozumiały człowiekowi, dzięki czemu może monitorować i kontrolować proces. Zdobywanie danych odbywa się poprzez czujniki umieszczone w procesie lub obiektach. Aby przekazywać dane z oddalonych czujników, systemy sprzętowe i oprogramowanie korzystają z otwartych protokołów komunikacyjnych, takich jak OPC, by przekazyać danye do HMI.
ICONICS obejmuje standardy otwartej komunikacji, OPC i OPC UA, powszechnie akceptowane rozwiązanie do integracji różnych urządzeń i oprogramowania. Rozwiązanie ICONICS SCADA zapewnia pełny obraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, w tym atrakcyjną grafikę 3D, trendy, raportowanie i alarmowanie. Rozwiązanie ICONICS jest skalowalne, aby zaspokoić potrzeby Twojej firmy teraz i w przyszłości, a dostęp do danych oparty jest na aplikacjach klienta. ICONICS SCADA przeznaczony jest dla każdej wielkości obiektu, od zaledwie kilkuset monitorowanych punktów, do kilku milionów punktów monitorowanych z jednego miejsca.

Funkcjonalności

  • Atrakcyjne, trójwymiarowe wizualizacje.
  • Skalowalność.
  • Zintegrowane rozwiązanie.
  • Integracja i unifikacja informacji.
  • Łatwy i szybki dostęp do danych aktualnych i historycznych.

Korzyści

  • ICONICS zapewnia atrakcyjną grafikę 3D lub 2D, dzięki której można wizualizować dowolną właściwość dowolnego obiektu z danymi w czasie rzeczywistym. Dostępne są rozbudowane narzędzia inżynieryjne, które znacznie ułatwiają rozwój grafiki witryny.
  • Obsługuje wiele rodzajów punktów we / wy, zdalny dostęp do zasobów i węzłów.
  • Dzięki OPC i OPC UA obsługuje komunikację z dosłownie 1000 różnych czujników i urządzeń.
  • Łączy informacje z dowolnych baz danych kompatybilnych z SQL lub ODBC oraz aplikacji, takich jak SAP. Integruje informacje za pośrednictwem usług internetowych z dowolnego źródła danych.
  • Umożliwia podejmowanie lepszych decyzji, zapewniając natychmiastowy i łatwy dostęp do kluczowych informacji biznesowych.

Powiązane produkty:

GENESIS64

Hyper Historian

EarthWorX