OEE

Rozwiązanie ICONICS do efektywnego planowania produkcji

Co to jest OEE?

OEE (ang.Overall Equipment Effectiveness) jest narzędziem do pomiaru i monitorowania efektywności procesów produkcyjnych. Wykorzystanie wskaźników KPI (ang. Key Performance Indicator) w połączeniu z rozwiązaniami produkcji LEAN pozwalają na osiągnięcie określonego stopnia skuteczności produkcji.

Co oferuje ICONICS?

Dzisiejsi producenci wymagają rozwiązania OEE, które zapewnia pomiary i informacje z obiektów rozproszonych na dużym obszarze geograficznym, w czasie rzeczywistym. Pomogającego poprawić wydajność, zmniejszyć czas przestojów, skrócić czas cyklu i obniżyć koszty.
Rozwiązanie ICONICS OEE można wdrożyć w ramach programu ciągłego doskonalenia oraz wspierać inne inicjatywy w zakresie produkcji LEAN, takie jak Six Sigma. Rozwiązanie ICONICS OEE pozwala ocenić stan procesu produkcyjnego i wskazuje ścieżkę rozwoju. Przyjęcie rozwiązania ICONICS OEE dzisiaj, pozwoli zwiększyć przewagę nad konkurencją i utrzymać ją w przyszłości. Rozwiązanie ICONICS OEE oznacza dostępność, wydajność i jakość.

Funkcjonalnośći

  • Dowolnie konfigurowalne i spersonalizowane wskażniki KPI.
  • Interfejs dostępu przez sieć Web.
  • Otwarta architektura.
  • Intuicyjny system nawigacji.

Korzyści

  • wskaźniki KPI takie jak: OEE, czas przestojów, czas cyklu, a także wykresy i raporty umożliwiają użytkownikom podejmowanie świadomych decyzji w celu zwiększenia wydajności produkcji.
  • Zapewnia właściwą informację odpowiedniej osobie, co umożliwia znaczne ograniczenie przestojów.
  • Pozwala użytkownikom projektować, rozwijać i wdrażać plany, raporty, trendy i widoki KPI. Konfiguracja i administracja w sieci Web umożliwia szybszy czas wdrożenia, co powoduje jego niższy całkowity koszt.
  • Zintegruj wskaźniki KPI z wyświetlaczami HMI operatora lub importuj harmonogramy produkcji i zlecenia pracy z systemów biznesowych. (Integracja z innymi aplikacjami korporacyjnymi, takimi jak systemy HMI, MES i ERP).
  • Szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych. Znajdź szybciej informacje i spędź więcej czasu na rozwiązywanie problemów.

Powiązane produkty:

Productivity Analytics

ReportWorX

Alarm Analytics