Workbench

Co to Workbench?

Workbench ™ to scentralizowane środowisko na komputerze PC jako aplikacja uruchamiana w Windows lub aplikacja w sieci Web do konfiguracji narzędzi GENESIS64. Workbench może również działać jako zaawansowany interfejs operatora do zarządzania usługami i posiada wbudowaną funkcjonalność zarządzania projektami. Zarządzaj licencjami, redundancją i bazami danych poprzez Workbench, zachowując możliwość bezpiecznego logowania się w celu zabezpieczenia konfiguracji. Skonfiguruj alarmy, trendy, zabezpieczenia, a nawet ekrany GraphWorX64 bezpośrednio w Workbench, aby w pełni wykorzystać w pełni potencjał scentralizowanej konfiguracji pakietu Genesis64.

CECHY

ZALETY

Środowisko konfiguracyjne z obsługą
sieci Web

Skonfiguruj wszystkie aplikacje pakietu Genesis64 za pomocą jednego narzędzia konfiguracyjnego, co pozwala na szybsze wdrożenie i zmniejszenie kosztów tworzenia aplikacji.

 

Interfejs operatora

Interfejs operatora pozwala na zdalne uruchomienie i zatrzymanie dowolnej usługi Genesis64, dzięki czemu zarządzanie serwerem jest łatwe i niezawodne. Workbench umożliwia monitorowanie stanu usług i uzyskanie statystyk dotyczących dowolnej usługi pakietu Genesis64.

 

Zarządzanie projektam

Workbench umożliwia narzędzia do zarządzania projektem takie jak:  raportowanie zmian, pakowanie i rozpakowywanie projektu, zarządzanie wersjami i zmianami, statystyki projektów oraz globalne znajdowanie i zastąpienie w celu szybkiego wdrożenia projektu.

 

Dostosowany do użytkownika

Zmień sposób pracy Workbench w celu usprawnienia użytkowania i dodania spersonalizowanych aplikacji bazy danych jako dostawcy bezpośrednio do Workbench w celu rozszerzenia możliwości scentralizowanego środowiska konfiguracji.

 

Narzędzia do monitorowania 

Workbench udostępnia narzędzia umożliwiające przeglądanie danych dotyczących licencji, plików OPC lub OPC UA oraz śledzenia plików zarejestrowanych w środowisku Workbench.

 

Raporty i dokumentacja projektu

ProjectWorX™, znajdujący się w Workbench, ułatwia szybkie wdrażanie dzięki wbudowanej funkcji zarządzania projektami za pomocą Kreatora Pack and Go, narzędzi raportowania i narzędzi do sprawdzania poprawności w nowej funkcji Reporting Project. Raportowanie projektów pozwala na dokładną analizę i raportowanie źródeł danych w dowolnej aplikacji. Umożliwia użytkownikom uzyskiwanie dostępu do informacji o tym, jakie dane są wykorzystywane w ich systemie oraz która aplikację lub moduł z nich korzysta.

 

Wiele widoków i stylów wyświetlania

Korzystając z narzędzi do zarządzania warstwami, Workbench może otwierać ekrany podczas inicjalizacji i używać szablonów, aby zorganizować wyświetlanie alarmów i trendów. Podział ekranu w dowolny sposób daje operatorom więcej możliwości uzyskania informacji. Przejdź do trybu Runtime i użyj widoku Card Flow View, aby przewijać ekrany wizualizacji i szybko znaleźć odpowiedni ekran. Dla zaawansowanych użytkowników obszerny interfejs API może zwiększyć funkcjonalność Workbench.