WebHMI

WebHMI™ korzysta z przeglądarki internetowej, takiej jak Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari lub Firefox, przenosząc interfejs i aplikacje ICONICS (aplikacje w pakiecie HMI / SCADA) do internetu. WebHMI dostarcza wszystkie niezbędne składniki z scentralizowanego serwera WWW, co pozwala na korzystanie z narzędzi z pakietu Genesis64 bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania na zdalnych klientach ani eksportowania lub konwertowania wyświetlaczy, ponieważ WebHMI wykonuje całą pracę za Ciebie.

CECHY

ZALETY

Dostęp do danych przez internet
Uzyskaj dostęp „na żywo” do danych pochodzących z fabryk i biur przez internet.

 

Architektura cienkiego klienta
Dostarcza wizualizacji do cienkich klientów, trendów, alarmowania i raportowania z dowolnej przeglądarki internetowej, w tym Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Safari i Firefox.

 

Współpraca z środowiskami IT biznesowymi
i zaporami firewall
Działa dzięki poświadczeniom bezpieczeństwa lub w chmurze z zaporami i routerami w sieciach LAN, WAN i Internecie. Rewolucyjna technologia komunikacji GenBroker zapewnia zaawansowane metody komunikacji w internecie, intranecie i infrastrukturze IT dla przedsiębiorstw. GenBroker obsługuje routery, przełączniki inteligentne, koncentratory i zapory ogniowe oraz wykorzystuje standardowe standardy OPC dla SOAP/XML i OPC przez TCP/IP, a także standardowe technologie Microsoft COM, DCOM i VPN w celu uzyskiwania dostępu do danych OPC, alarmów i informacji historycznych w czasie rzeczywistym.

 

Dostęp do danych historycznych
Przeglądaj historyczne dane z Microsoft SQL Server, SQL Server Express, Oracle, Microsoft Access, przemysłowych baz danych i innych.
Bezpieczeństwo
 

Integracja z rozwiązaniami poświadczeń bezpieczeństwa systemu Windows.

 

Dostęp przez sieć WWW dla menedżerów
i kierowników produkcji
Dostęp do ekranów wizualizacji przez przeglądarkę umożliwia przeglądanie ekranów zawierających raporty z produkcji, grafiki HMI, historyczne trendy i alarmy. Gdy komputer klienta pobiera żądaną stronę HTML z wyznaczonego serwera sieci Web (z uruchomionym oprogramowaniem serwera WebHMI), niezbędne składniki są automatycznie ładowane do komputera klienckiego w tle.

 

Skalowalność
Możliwość zastosowania do jednego obiektu jak i do całego przedsiębiorstwa. Odpowiedni dla każdego przedsiębiorstwa.