TrendWorX64

TrendWorX ™ 64 to kompletny zestaw narzędzi do rejestrowania, tworzenia wykresów, raportowania i analizy danych. Narzędzie oferuje narzędzia potrzebne do tworzenia trendów i wykresów danych aktualnych i historycznych z dowolnej relacyjnej bazy danych.

Konfigurator TrendWorX64

W oparciu o zestaw narzędzi i części nowego Genesis64 Unified Workbench konfigurator TrendWorX64 obsługuje grupowanie danych za pośrednictwem baz danych i grup rejestracyjnych. Organizuj za pomocą folderów i szybko importuj tagi za pomocą kreatora importu tagów.

Przeglądarka TrendWorX64

Wyświetlaj zarówno trendy w czasie rzeczywistym, jak i historyczne w przeglądarce TrendWorX64 Viewer. Umieść przeglądarkę na dowolnym wyświetlaczu GraphWorX64 lub Workbench Layout, aby przedstawić operatorom dane, których potrzebują. Wybierz spośród wielu typów wykresów, takich jak: liniowy, słupkowy, punktowy, kołowy i innych. Wybierz styl wykresu, który w najlepszy sposób reprezentuje i udostępnia informacje operatorom. Skonfiguruj tabele i wykresy szybko i łatwo, aby umożliwić łatwiejszy dostęp do informacji.

 

CECHY

ZALETY

Kreator importu tagów

Kreator importu tagów umożliwia szybkie i łatwe importowanie danych przy jednoczesnym przypisywaniu nazw i automatyczna inkrementacja numeracji pozwala na oszczędność czasu podczas konfiguracji dużych ilości danych.

 

Funkcja Store and Forward

Włącz tą funkcję, aby chronić kluczowe dane przed utratą w przypadku awarii sieci. Przechowywanie i przekazywanie umożliwia buforowanie danych w rejestrze TrendWorX64, dopóki nie zostanie przekazane do serwera.

 

Grupy rejestrowania

Zarządzaj archiwizacją danych poprzez przypisywanie zmiennych do grup rejestrowania danych. Skonfiguruj interwały zapisywania próbek oraz warunkowe zapisywanie danych.

 

Działania w trybie runtime

Nowy poziom zarządzania trendami, korzystając z funkcji, takich jak dynamiczna zmiana przedziału czasowego, zatrzymanie trendu, eksportowanie danych lub statystyk i przybliżanie trendu, aby uzyskać jeszcze więcej informacji o procesie.

 

Zamrożenie trendu w trybie runtime

Użyj trybu zamrażania trendu, aby wstrzymać aktualizację trendu, a następnie przyjrzyj się danym, korzystając z wygodnego paska wyboru okresu.

 

TrendWorX64 Logger

W przypadku rozproszonych baz danych, w których centralny rejestrator TrendWorX64 współpracuje z zdalnymi rejestratorami, można łatwo uruchomić funkcję Store and Forward, aby kontynuować rejestrację w przypadku awarii sieci. Po naprawieniu awarii sieci, zdalny rejestrator wszystkie dane, które zostały zbuforowane przekaże do centralnego rejestratora w celu ich archiwizacji.

 

Skuteczna archiwizacja danych
Skonfiguruj interwał zbierania  i obliczania danych z dokładnością do milisekund. Podczas konfigurowania grup rejestrowania użytkownicy mogą określać ustawienia uruchamiania i zatrzymywania archiwizacji danych według warunków, odstępów czasu lub czasu rejestrowania. Użyj wymuszonego rejestrowania danych, aby zbierać dane w optymalny sposób dla dowolnej aplikacji.