Quality AnalytiX

Zapotrzebowanie na podniesienie jakości produktów i zmniejszenie ilości produktów nie spełniających norm produkcyjnych ma kluczowe znaczenie dla wielu osób zajmujących się produkcją, którzy oczekują, że obszar 6σ będzie lepiej dostosowany do specyfikacji produktu. Osiągnięcie najlepszych wskaźników jakości wymaga ciągłej analizy i kontroli jakości w czasie rzeczywistym. Quality AnalytiX to rozwiązanie do analizy jakościowej w czasie rzeczywistym (SPC), które jest bardzo łatwe w obsłudze i może być zastosowane do monitorowania każdego wskaźnika jakości. Dzięki prostemu wdrażaniu systemu i  intuicyjnej obsłudze konfiguratora Quality AnalytiX pozwala zwiększyć konkurencyjność produktu. Narzędzie oferuje obszerny zestaw kalkulacji SPC, wykresów sterujących, widoków pulpitu nawigacyjnego oraz standardowych raportów jakości, które można zastosować w różnych kombinacjach, aby pomóc precyzyjnie weryfikować jakość produktu. Quality AnalytiX®Umożliwia operatorom, inżynierom produkcji i kierownictwu ocenę danych SPC i innych parametrów produkcyjnych wpływających na jakość produktu. Zastosuj dowolny z obszernych zestawów obliczeń SPC do dowolnej zmiennej procesowej i dołącz dane SPC do wyrażeń i logiki, aby prowadzić działania korygujące w oparciu o trendy procesu. Quality AnalytiX wykorzystuje technologię ICONICS Hyper Historian ™ do gromadzenia danych i obliczeń. Architektura zaprojektowana jest do obsługi dużych programów jakościowych SPC zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i do aplikacji wymagających akwizycji danych w procesach szybkozmiennych. Quality AnalytiX stosuje technologię wizualizacji ICONICS, umożliwiającą publikowanie wszystkich wykresów i pulpitów nawigacyjnych w dowolnej przeglądarce, tablecie lub smartfonie. Alarmy multimedialne ICONICS mogą informować o odchyleniach jakości za pośrednictwem wiadomości SMS, e-maili, alertów i okienek pop-up.

CECHY

ZALETY

Raporty jakości SPC
Generuj standardowe raporty jakości SPC: X-bar, histogramami, S-bar, Cpk i inne przy użyciu programu ReportWorX ™ Express, wtyczki do programu Excel, która umożliwia kopiowanie danych z różnych źródeł, w tym:

 • OPC UA
 • OPC DA
 • OPC HDA
 • Hyper Historian
 • AlarmWorX32/64
 • TrendWorX32/64

 

Pełny zestaw narzędzi analitycznych SPC
Zastosuj wymagane obliczenia SPC w dowolnej kombinacji i wizualizuj wyniki dowolnym wykresem, animacją graficzną lub raportem, aby zrealizować pożądaną analizę przy użyciu:

 • X-bar
 • R-bar
 • Sigma
 • MR
 • Mediana
 • Średnia ruchoma
 • EWMA
 • Cpk
 • Ppk

 

Interaktywna wizualizacja i wykresy
Wizualizacje i wykresy umożliwiające zmienianie opcji i konfiguracji wyświetlanych wykresów.

 

Solidna i skalowalna
Zbudowany na bazie potężnych usług platformy ICONICS, system gromadzi dane nawet z tysięcy źródeł obejmujących wdrożenia wieloplatformowe.

 

Standardowe i niestandardowe reguły
alarmowe SPC 
Łatwe w zasstosowaniu standardowe reguły alarmowe takich jak Western Electric, Juran i inne.Narzędzie umożliwia również określenie niestandardowych reguły, aby ostrzegać o odchyleniu jakości od zakładanych wartości.

 

Pulpity danych
Tworzenie ekranów operacyjnych i zarządzania, które wyświetlają wszystkie aspekty efektywności operacyjnej, skuteczności i kosztów. Ekrany mogą zawierać:

 • Dane dotyczące jakości
 • Dane procesowe
 • Ręczne wprowadzanie danych
 • Dane biznesowe danych

 

Dane SPC w wyrażeniach i logice
Buduj wyrażenia logiczne starujące produkcją, aby automatycznie podjąć działania korygujące na podstawie danych SPC lub naruszeń zasad SPC.

 

Uniwersalna łączność
Certyfikowane wsparcie OPC, OPC UA, Modbus TCP/IP i innych protokołów umożliwia integrację z przyrządami pomiarowymi, wagami i innymi miernikami.