Productivity Analytics

Productivity Analytics™  wspomaga podejmowanie decyzji  na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym dzięki agregacji i analizie danych produkcyjnych, zwiększając globalną wydajność operacyjną i wzmocnia przewagę nad konkurencyjną na rynku. Zdobądź wiedzę na temat swoich operacji dzięki agregowaniu danych w czasie rzeczywistym i łączności z wieloma źródłami danych, prezentowanymi w intuicyjny i inteligentny sposób. Productivity Analytics pomaga wyznaczyć wskaźniki KPI takie jak OEE, czas cyklu i przepustowość, a także dostarcza informacji wytwórczych dla całej organizacji. Productivity Analytics może być zainstalowany wewnątrz dowolnego systemu MES i wykorzystywany do identyfikowania możliwości poprawy przedsiębiorstwie.

CECHY

ZALETY

Współczynniki KPI dla Lean Manufacturing
i Six Sigma
Konfigurowalne symbole do wizualizowania wskaźników KPI, takich jak OEE, czas cyklu, MTBF, wydajność i innych.

 

Interfejs użytkownika w sieci Web
Skonfiguruj interfejs użytkownika i szybko przejdź do dowolnego zasobu. Dostosuj indywidualne widoki w oparciu o role i grupy użytkowników.

 

Skonfigurowane szablony
Szybko konfiguruj ekrany wizualizacji dzięki szablonom raportów, grafik, interaktywnym wykresom,wskaźnikom KPI i wielu innych elementom przeznaczonym do wizualizacji danych procesów produkcyjnych.

 

Łączność z wieloma źródłami danych 
Możliwość łączenia się z wieloma rodzajami źródeł danych, w tym z SQL, SAP, SNMP, Oracle, ODBC, OLE DB i innymi.

 

Elastyczne usługi sieciowe
i architektura .NET
Budowanie architektury wokół wspólnej platformy .NET i wykorzystanie do udostępniania wizualizacji usług internetowych.

 

Zaawansowane funkcje analityczne
z automatycznym raportowaniem
Generowanie automatycznych raportów dziennych i historycznych w czasie rzeczywistym  . Łatwe wykonywanie zaawansowanych scenariuszy zdarzeń.

 

Wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym
Dzisiejsze środowisko produkcyjne wymaga informacji w czasie rzeczywistym. Nie wystarczy już operować wyłącznie na danych historycznych. BizViz Productivity Analytics wykorzystuje technologię wyszukiwania danych do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w czasie rzeczywistym, takich jak przepustowość, OEE, wykorzystanie zasobów, wydajność, dostępność zasobów, czas pracy, czas cyklu i wiele innych. Nawet jeśli nie monitorujesz danego zasobu, możesz otrzymywać automatyczne alerty, gdy określone wskaźniki zbliżają się do „strefy zagrożenia” w oparciu o wstępnie skonfigurowane poziomy progów.

 

Zwiększ wydajności produkcji
Productivity Analytics pomaga operatorom, kontrolerom i menedżerom na skrócenie cyklu, obniżenie kosztów, określenie możliwości poprawy w celu usprawnienia procesów. Standardowe raporty wskazują niewykorzystane lub nadmiernie wykorzystane aktywa i pomagają menedżerom linii zaplanować profilaktyczną konserwację sprzętu najbardziej tego potrzebującego. Odpowiednio konserwowane urządzenia powodują mniej nieplanowanych przestojów, co z kolei powoduje wyższą wydajność produkcji.