PortalWorX

PortalWorX ™ jest to narzędzie umożliwiające użytkownikom łatwe tworzenie i zarządzanie niestandardowymi portalami produkcyjnymi, portalami firmowymi i panelami wizualizacji, które wymagają działania różnych narzędzi w ramach jednej aplikacji w celu optymalizacji kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Standardowe elementy sieci Web Microsoft SharePoint .NET i niestandardowe elementy obsługi sieci Web firmy ICONICS  zapewniają, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby utworzyć portal wspomagający niemal każdy aspekt inteligencji produkcyjnej udostępniający dane w czasie rzeczywistym o fabrykach i przedsiębiorstwach. PortalWorX nie wymaga administrowania, jest łatwy w konfiguracji i dostarcza dane w dowolnym momencie i przez cały czas za pośrednictwem standardowego połączenia z Internetem.

CECHY

ZALETY

W pełni konfigurowalny
Pulpity nawigacyjne można tworzyć z bloków i wbudowanych szablonów przeznaczonych do wielu aspektów produkcji, dzięki prostej konfiguracji, metodzie przeciągnij i upuść, można zaoszczędzić czas podczas tworzenia aplikacji. PortalWorX obsługuje różne typy konfiguracji, w tym zawartość, język i wygląd. Treść i układ mogą być dostosowywane do indywidualnych grup lub użytkowników, aby prezentować spersonalizowane informacje na temat odpowiednich zasobów. Zapewnia to odpowiednie dane osobom, które tego potrzebują, pomagając użytkownikom szybciej podejmować decyzje. Portale można globalnie udostępniać, wykorzystując możliwości przełączania języków ICONICS. Całe konfiguracje mogą być zapisywane i ponownie wykorzystywane przez osoby i zespoły w organizacji. PortalWorX umożliwia pełną kontrolę nad dostosowaniem pulpitu wizualizacji do użytkownika.

 

Wizualizacja na pulpitach
Wykresy tworzone w czasie rzeczywistym wizualizują dane bezpośrednio w portalu, dzięki technologii Microsoft .NET pozwalającej na gromadzenie danych praktycznie z każdej korporacyjnej bazy danych.
Menu nawigacyjne 
 

Zorganizuj swoje linki, dokumenty, alarmy i inne w strukturze drzewa.

 

Wizualizuj dane aktualne i biznesowe
Zaawansowana technologia Microsoft .NET umożliwia wizualizację danych z praktycznie każdej korporacyjnej bazy danych. PortalWorX może integrować informacje z różnych źródeł danych, takich jak Microsoft SQL Server 2008, Oracle, SAP, Microsoft Access, ODBC, OLEDB, MSDE, historycyzy obiektów, OPC HDA (dane historyczne), OPC AE (alarmy i zdarzenia) oraz informacje o czasie rzeczywistym z OPC. PortalWorX wykorzystuje technologie usług internetowych do kopiowania danych między zaporami internetowymi lub intranetowymi.