GridWorX

GridWorX ™ integruje dane z zewnętrznych i/lub starszych baz danych do użytku w HMI/SCADA, przechowywania danych historycznych lub do sterowania danymi w czasie rzeczywistym. Dzięki serwerowi GridWorX użytkownicy mogą połączyć się z zestawami danych pochodzącymi z dowolnego z obsługiwanych typów baz danych: SQL Server, OLEDB (x64), ODBC (x64), Oracle (przez ODP.NET) i SAP. Poprzez integrację danych, GridWorX umożliwia dostęp i kontrolę danych przedsiębiorstwa niezależnie od miejsca ich przechowywania. Wizualizacja, przeglądarka GridWorX Viewer jest potężnym narzędziem umożliwiającym sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych w czasie rzeczywistym.
GridWorX pozwala użytkownikowi zorganizować dane w prosty i logiczny sposób. Korzystając z podstawowych, standardowych lub zaawansowanych kreatorów zapytań, serwer GridWorX umożliwia odczytywanie, zapisywanie, wstawianie i usuwanie danych. W oparciu o politykę bezpieczeństwa operatorzy mają dostęp tylko do potrzebnych im danych. Wykorzystaj możliwości wizualizacji arkuszy kalkulacyjnych dzięki filtrowaniu i sortowaniu danych w czasie rzeczywistym, aby znaleźć potrzebne dane i skonfigurować dynamiczne źródła danych w sieci, aby zaoszczędzić czas inżynierii, zapewniając jednocześnie potężne narzędzie dla operatorów. Centralnie skonfigurowane w Workbenchze zestawy danych mogą być wielokrotnie wykorzystywane lub aktualizowane przez obsługę zmian online.
Operator Runtime GridWorX natywnie obsługuje funkcje odczytu i zapisu dzięki programowi SQL Query Designer, aby operatorzy nie tylko wizualizowali dane, ale także mogli je edytować. Operatorzy mogą przeglądać, sortować, filtrować i grupować obiekty w czasie rzeczywistym. Sortowanie kolumn może dostarczyć najważniejsze dane operatorowi, a grupowanie może szybko tworzyć sposoby wizualizacji danych w kontekście powiązanych danych. Możliwe jest zastosowanie dynamicznych zmian koloru, aby zwiększyć widoczność wyróżniających się danych w zestawach.

 

CECHY

ZALETY

Obsługa baz danych 
Dostęp do wstępnie zaprojektowanych interfejsów baz danych SQL, Oracle, MySQL, OLEDB (sterownik x64), ODBC (sterownik x64).

 

Obsługa zapytań 
Możliwość stosowania pełnych zapytań i wykorzystanie pełnej funkcjonalności baz danych z przeglądarki GridWorX Viewer za pomocą interfejsu SQL.

 

Interaktywna przeglądarka GridWorX Viewer
GridWorX umożliwia sortowanie, filtrowanie i grupowanie, a także wizualizację danych aktualnych i pochodzących z bazdanych.

 

Sortowanie, filtrowanie i grupowanie w czasie rzeczywistym
Wyświetlanie baz danych i danych w dowolny sposób, umożliwiając sortowanie, kompleksowe filtrowanie i wielopoziomowe grupowanie.

 

Uniwersalna  łączność
Łączność z zintegrowanymi funkcjami Genesis64: OPC, OPC UA, BACnet, SNMP, Modbus i usługami sieciowymi, które ułatwiają zintegrowanie istniejącego sprzętu bez dodatkowej infrastruktury.

 

Obsługa wielu baz danych
Dzięki wsparciu obsługi szerokiej gamy starszych systemów przez aplikację GridWorX ułatwia integrację nowych i starych danych w ty, samym systemie bez potrzeby ich przenoszenia lub kopiowania. GridWorX posiada wiele możliwości generowania danych, a przy 64-bitowych sterownikach OLE DB i ODBC liczba obsługiwanych baz danych ciągle się zwiększa.

 

 Rozbudowane możliwości przeglądarki 
Przeglądarka GridWorX Viewer umożliwia zapisywanie i ładowanie konfiguracji w trybie działania. Umożliwia również łatwe sortowanie, filtrowanie lub grupowanie danych w przeglądarce oraz pozwala na korzystanie z języka Structured Query Language w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności związanych z bazą danych bezpośrednio z poziomu interfejsu HMI. Napisanie nowego zapytania? Nie ma problemu! Dostępne są podstawowe i zaawansowane kreatory zapytań.