Co to FDDWorX?

FDDWorX ™ to narzędzie do predykcyjnej diagnostyki urządzeń, które wykorzystuje zaawansowany mechanizm wykrywania i diagnozowania usterek (FDD) do analizy wszystkich dostępnych informacji w celu wykrycia i przewidywania usterek w sprzęcie. Zawiera algorytmy, które ważą prawdopodobieństwo wystąpienia usterek i doradza kierownictwu, operatorom i personelowi obsługi technicznej działań zapobiegających awarii sprzętu lub nadmiernemu wykorzystaniu energii.W przypadku awarii sprzętu zaawansowana technologia oprogramowania analizuje informacje bieżące i historyczne wraz z relacjami objawów / przyczyn, które system został nauczany. Następnie wykonuje algorytmy prawdopodobieństwa i podaje wskazówki użytkownika zawierające listę prawdopodobnych przyczyn sortowanych według prawdopodobieństwa. To natychmiastowe wskazanie zmniejsza średni czas diagnozy i naprawy, skraca czas przestoju sprzętu i obniża ogólne koszty utrzymania. Webbased Workbench oferuje użytkownikom FDDWorX łatwy proces konfiguracji i wdrażania, integrując się z najpopularniejszymi systemami BAS, SCADA, PLC, DAQ i innymi systemami służącymi do monitorowania stanu urządzeń. Szeroka biblioteka standardowych modeli diagnostycznych urządzeń HVAC i urządzeń procesowych umożliwia szybką konfigurację i konfigurację, a edytor oparty na regułach pozwala operatorom łatwo dostosować i dodać nowe modele diagnostyczne urządzeń.

 

 

CECHY

ZALETY

Automatyczne wykrywanie usterek i powiadomienia w czasie rzeczywistym 
Umożliwia użytkownikom przewidywanie, zmniejszenie i wyeliminowanie przestojów urządzeń.

 

Uniwersalna łączność
Łączność z zintegrowanymi funkcjami Genesis64: OPC, OPC UA, BACnet, SNMP, Modbus i usługami sieciowymi, które ułatwiają zintegrowanie istniejącego sprzętu bez dodatkowej infrastruktury.

 

Solidny i skalowalny
Wbudowany system ICONICS Platform Services został tak, by gromadził dane zarówno z zaledwie kilku urządzeń jak i tysięcy urządzeń obejmujących wdrożenia w wielu obiektach rozproszonych geograficznie.

 

Szybkie wdrożenie 
Wdrożenie FDDWorX do istniejącej sieci pozwala zmniejszyć czas przestojów i zmniejszyć koszty utrzymania systemu.

 

Standardowe reguły diagnostyki błędów
Przyspiesz czas wdrożenia, umożliwiając użytkownikom wykorzystanie wstępnie określonych wzorów i szablonów popularnych urządzeń budowlanych.

 

Relacje przyczynowo-skutkowe
Łączenie i wdrażanie wiedzy z podręczników, od pracowników i ekspertów oraz danych historycznych. Algorytmy oparte na prawdopodobieństwie pozwalają określić rozwiązania problemów oraz zmniejszają średni czas diagnozowania i naprawy.

 

Dostęp do wizualizacji zawsze i wszędzie
Dostarcza informacje do komputerów stacjonarnych, urządzeń przenośnych i przeglądarek internetowych dzięki Microsoft SharePoint®.

 

Modele diagnostyczne Automatyczne rozpoznawanie usterek
Modele diagnostyczne są stosowane w celu określenia najbardziej prawdopodobnych przyczyn uszkodzenia w danych warunkach. Obejmują one objawy i przyczyny, które są określone w formacie macierzy tabelarycznej, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosować ich wzajemne relacje. Numery znajdujące się w macierzy wpływają na wagę, jaką FDDWorX przypisuje do różnych przyczyn i może odpowiadać prawdopodobieństwom wynikającym ze specyfikacji sprzętu albo historii konserwacji. Wiele modeli diagnostycznych jest dołączonych do FDDWorX, dodatkowo użytkownicy mogą swobodnie tworzyć własne modele.

 

Wizualizacje prawdopodobnych przyczyn usterek
FDDWorX oferuje predykcyjne oprogramowanie do diagnostyki urządzeń poprzez automatyczne prowadzenie operatorów i personelu obsługującego do prawdopodobnych przyczyn niewydolności sprzętu i możliwością ich wizualizacji. Skonfiguruj wykresy porównawcze w celu szybkiego odnajdywania problemów.