EarthWorX

EarthWorX ™ zapewnia wizualizację w czasie rzeczywistym rozproszonych geograficznie zasobów, takich jak fabryki, obiekty, pola naftowe i wiele innych. Wyjątkowa technologia SmartPin ™ firmy ICONICS pozwala na szybkie śledzenie stanu procesu w dowolnym miejscu na świecie. W ciągu kilku sekund ten składnik może zostać zidentyfikowany i zlokalizowany dzięki integracji GENESIS64 z Esri, ulepszonymi mapami Microsoft Bing lub Mapami Google.

CECHY

ZALETY

GEO SCADA z Esri
Integracja oprogramowania GraphWorX64 z odwzorowaniem i uwierzytelnianiem firmy Esri zapewnia użytkownikowi zalety obu rozwiązań programowych zapewniających nieograniczone funkcjonalnie wizualizacje.

  • Pokazywanie i ukrywanie warstw danych Esri (i EarthWorX) poprzez Dynamics GraphWorX64
  • Nakładanie obiektów GraphWorX64 na mapach Esri w celu uzyskania zaawansowanych ekranów SCAD
Ulepszone mapy Bing i Mapy Google 
Niezawodna lokalizacja i identyfikacja zasobów, awarii lub alarmów w ciągu kilku sekund. Automatyczne rysowanie wysokości terenu umożliwia wybranie obszaru mapy 2D i automatyczne przekształcenie go w obszar 3D w programie GraphWorX64.

 

SmartPins
Szybko zidentyfikuj dużą liczbę zasobów rozproszonych geograficznie i natychmiast podejmuj działania.

  • Całkowicie konfigurowalny schemat kolorów i układów
  •  Ukrywaj/pokazuj odpowiednie Smart Pins.
  • Zarządzanie warstwami, aby uzyskać szczegółowe informacje na żądanie.

 

Wizualizacja przemieszczających się zasobów
Przypisz ikony niestandardowe i skonfiguruj je za pomocą w pełni konfigurowalnych okienek wyskakujących. Użyj importu .GPX, aby wyświetlić trasy mobilnych zasobów i szybko skonfigurować wyświetlacze o złożonych strukturach. Po zaimportowaniu, można przekształć struktury w pinezki , linie i inne kształty, aby zapewnić, że wyświetlacze dokładnie odzwierciedlają rzeczywisty świat.

 

Wiele typów map w tym tras lotniczych, drogowych, hybrydowych i innych
Wybierz najlepszy typ mapy do śledzenia zasobów i zachowaj możliwość ich zmiany w czasie rzeczywistym.

 

PushPins i dynamiczne obiekty GraphWorX64
Tworzenie wszechstronnych wyświetlaczy, które mogą się dynamicznie zmieniać. Użyj do tego:
• Warstw ekranów wizualizacji GraphWorX64,
• Obrazów i obiektów warstw
Użyj opcji wyboru, aby rozszerzyć funkcjonalność i łączyć się z innymi mapami, widokami lub wyświetlaczami.