DataWorX32

Jako mostek między różnymi serwerami OPC, DataWorX udostępnia różne kanały danych OPC. Po utworzeniu wielu kanałów we / wy, DataWorX przełącza się między podstawowym komputerem (węzłem) a zapasowym komputerem w sieci. W przypadku wyłączenia podstawowego komputera, program DataWorX może automatycznie przełączyć się na komputer zapasowy. DataWorX to aplikacja klienta OPC Data Access, która łatwo łączy się z serwerami i komponentami ICONICS oraz z innymi sterownikami i oprogramowaniem innych producentów. DataWorX jest dodatkiem do pakietu GENESIS32 (lub do jakiegokolwiek innego oprogramowania wspierającego OPC trzeciego rzędu), zapewniając technologię wspomagającą server OPC w czterech kluczowych obszarach:

 • Serwer OPC do OPC Server Data Bridging
 • Redundancja OPC
 • Agregacja danych OPC
 • Bezpieczne i opatentowane tunelowanie OPC

 

CECHY

ZALETY

Łączenie danych

Może przekazywać informacje z jednego urządzenia do drugiego. Zapewnia wymianę danych między serwerami, służąc jako „mostek OPC” między dwoma lub większą liczbą serwerów lub między różnymi typami serwerów OPC.

 

Tunelowanie OPC

Łączy zdalny serwer OPC z klientem w sposób niezawodny i bezpieczny, co pozwala na przekierowanie danych w czasie rzeczywistym do serwera OPC w więcej niż jednej lokalizacji. Uruchomienie tunelowania OPC jest opatentowaną komunikacją ICONICS GenBroker ™, która zapewnia wysoką wydajność i niezawodną komunikację, zastępując system Microsoft® DCOM. Całkowicie zgodny z OPC, przyjazny dla firewall, obsługujący komunikację poprzez sieci LAN, WAN i Internet z wbudowanym zabezpieczeniem. Prosta instalacja i wdrożenie praktycznie dowolnej aplikacji OPC wymagającej zdalnej i bezpiecznej komunikacji OPC.

 

Nadmiarowość

Zapewnia 100% nadmiarowość serwera OPC przy użyciu serwerów OPC do dowolnego klienta OPC przez sieć bez konieczności programowania. Alternatywne maszyny mogą być serwerami pomocniczymi, jeśli główny serwer będzie offline. DataWorX32 skanuje stan serwera OPC i przełącza się na węzeł drugorzędny w przypadku awarii głównego węzła.

 

Agregacja danych OPC

Często w bardzo dużych projektach niektóre aplikacje klienckie OPC żądają takich samych punktów z serwera OPC. Może to zwiększyć obciążenie serwera OPC, wymagając dostarczenia tych samych danych więcej niż jeden raz. Gdy wiele klientów żąda danych z serwera OPC, DataWorX32 monitoruje serwer OPC i agreguje dane do żądających klientów, znacznie poprawiając wydajność i znacznie redukując ruch w sieci.

 

Status i Diagnostyka Aplikacji

Umożliwia skalowanie właściwych rozwiązań OPC dla danej aplikacji. DataWorX32 Standard umożliwia agregację danych OPC, łączenie danych OPC DA, nadmiarowość OPC DA, bezpieczne tunelowanie OPC, tunelowanie OPC AE, łączenie danych OPC i agregację OPC. DataWorX32 Professional dodaje technologię Store & Forward, a także nadmiarowość danych zapisanych w OPC HDA i OPC AE redundantną agregację danych.

 

Tunelowanie OPC
 • Oparte na przejrzystych, otwartych standardach przemysłowych
 • Bezpieczna, solidna alternatywa dla komunikacji DCOM
 • Łatwa w obsłudze IT; komunikuje się przez zapory i translatory adresów sieciowych (NAT)
 • Obsługa protokołu TCP / IP i SOAP / protokoły komunikacyjne XML

 

Redundancja
 • Hot, Warm i Cold konfiguracja failover
 • Automatyczne przełączanie awaryjne
 • Jednolite przeniesienia klienta pomiędzy redundantne pary serwerów
 • Niewymagana konfiguracja redundantna w aplikacjach klienckich
 • Łączenie się z wieloma parami serwerów OPC
 • Informacje o zarządzaniu serwerem dla punktów dostępu danych OPC
 • Zsynchronizowane zarządzanie alarmami i potwierdzanie alarmu