BizViz

BizViz™ to rozwiązanie ICONICS dla systemów produkcyjnych, dostarcza kadrze zarządzającej niezbędnych informacji wprost z danych produkcyjnych. Aby skoordynować wzajemne połączenie danych z różnych źródeł i platform, BizViz kompiluje procesy w formie wizualnych raportów i analiz. Wizualizacje i rzetelne informacje pomagają producentom poprawić swoje procesy i aplikacje oraz dążyć do doskonałości wytwarzania. W przypadku rozległych operacji produkcyjnych z kilku zakładów i lokalizacji BizViz pozwala definiować potrzeby produkcji ,planowania jakości, zarządzania obiektami czy utrzymania ruchu.

Na pakiet narzędzi biznesowych BizViz składa się:

  • ReportWorX – Zaplanowane raporty, wykresy i analizy.
  • BridgeWorX – Real-time Workflow dla danych pomostowych.
  • PortalWorX – Wizualizacja i współpraca w czasie rzeczywistym.
  • MobileHMI – Bezprzewodowa komunikacja.
  • Productivity Analytics – Wizualizacja OEE, wskaźników KPI i analiz w celu uzyskania doskonałości operacyjnej.
  • Alarm Analytics –  Zarządzanie alarmami, raportowanie i analizy.

CECHY

ZALETY

Personalizowane ekrany
Zapewnienie wspólnej, internetowej platformy, dostępnej dla całej organizacji z konfigurowalnymi funkcjami i układami opartymi na indywidualnych potrzebach.

 

Prekonfigurowane Web Parts

Ponad 20 wbudowanych przemysłowych Web Parts, takich jak konfigurowalne grafiki, raporty drill-down, rozbudowane wykresy, wskaźniki KPI, itd.

 

Lean Manufacturing i Six Sigma

Konfiguracja i wizualizacja KPI, takich jak OEE, TAKT Time, Productivity, Right First Time, itd.

 

Wykresy porównawcze OEE

Umożliwia analizę side-by-side dwóch lub więcej aktywów.

 

Bezproblemowa łączność

Połącz się z SAP BAPI, SNMP, BACnet, Microsoft SQL Server, Oracle, ODBC, OLEDB i wieloma innymi źródłami danych. Agreguje ważne informacje operacyjne z wieloma aplikacjami. BizViz łączy się krytycznymi źródłami danych w firmie, w tym z korporacyjnymi bazami danych by dostarczyć informacji operacyjnych. Microsoft . NET pozwala pobierać dane z różnych źródeł i konwertować je jako zaawansowane raporty – w pełni konfigurowalne pod względem formy, grafiki czy sposobu dostarczania.

 

Konfigurowalne portale, oparte na rolach

Personalizowane ekrany, pozwalają w intuicyjny sposób skutecznie wizualizować ogromne ilości informacji produkcyjnych i biznesowych. Windows SharePoint Services pozwala użytkownikom dzielić się i współpracować , lub po prostu mieć dostęp do interaktywnej wizualizacji. Portale stanowią wspólną platformę dla całej firmy.