AssetWorX

AssetWorX ™ to inteligentna technologia S95 Asset Technology dostarczana jako składnik produktów GENESIS64 ™ HMI / SCADA i AnalytiX® do organizacji dowolnego systemu, uproszczenia inżynierii i poprawy nawigacji. AssetWorX umożliwia użytkownikowi organizowanie wszystkich danych przedsiębiorstwa i urządzeń na klasy urządzeń wielokrotnego użytku (aktywów), które można łatwo utworzyć dla wszystkich podobnych zasobów w celu zbudowania systemu:

 • Pompy
 • Wymienniki ciepła
 • Pola gazowe
 • Turbiny
 • Chłodnice
 • Budynki
 • Strefy zabudowy

Klasy aktywów AssetWorX zawierają wszystkie właściwości, równania, polecenia i operacje, a także szablony graficzne, inteligentne symbole i trendy, które są potrzebne do wizualizacji i zapewnienia wglądu w tego typu urządzeniach. Po zdefiniowaniu wystarczy po prostu utworzyć instancję klasy na odpowiednim poziomie hierarchii przedsiębiorstwa, aby w pełni zdefiniować wszystkie urządzenia i podmioty, które mają być monitorowane. Dodatkowo dostępna jest coraz większa lista dostawców inteligentnych rozwiązań, które mogą być osadzone w zasobach takich jak Energy AnalytiX® i FDDWorX ™ Fault Detection and Diagnostics. Na przykład właściwości zasobów powiązane z określonym sprzętem mogą obejmować:

 • stan w czasie rzeczywistym i dane alarmowe.
 • Dane historyczne.
 • Historyczna analiza danych (wskazująca krzywe wydajności i wykorzystanie energii).
 • Nagromadzenie się czynników czasowych lub akumulacji przestojów.
 • Dane zlecenia robót konserwacyjnych pozyskane z sieciowego systemu EAM.
 • Reguły wykrywania usterek.
 • Rysunki mechaniczne dostępne z sieciowego systemu CAD.
 • Dane o produkcji jednostkowej uzyskiwane z systemu ERP.

CECHY

ZALETY

Rozproszona architektura
Umożliwia użytkownikom przewidywanie, zmniejszenie i wyeliminowanie nieplanowanych przestojów obiektów.

 

AssetWorX Navigator
Normalizuj trendy zużycia energii na podstawie danych pogodowych i innych czynników zewnętrznych.

 

Raporty Energy Star
Automatycznie generuj komponenty do przeglądania przez operatora zapewniające szybką i intuicyjną nawigację po wszystkich informacjach związanych z zasobem. Dotrzyj do konkretnych zasobów za pomocą łatwych w użyciu drzew hierarchicznych. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub przeciągnij i upuść, aby wykonać polecenia i operacje pośrednio lub bezpośrednio połączone z zasobami.

 

Klasy urządzeń wielokrotnego użytku
Znacznie zredukuj czas tworzenia aplikacji dzięki szablonom zasobów, które można wielokrotnie używać.

 

Wizualizacje zasobów
Wizualizuj i analizuj dane na grafikach 2D i 3D w GraphWorX64, Trendach, Gridach i w raportach.

 

Ułatwiona kontrola
Przełączaj się pomiędzy aplikacjami szybko i skutecznie. Użyj globalnych poleceń w celu zarządzania wyświetlania alarmów, trendów, grafik i innych.

 

PortalWorX™ – SL
Szybko i łatwo nawiguj za pomocą narzędzia do wizualizacji pulpitu nawigacyjnego AssetWorX.

 

Nieograniczona skalowalność
Uzyskaj skalowalną wizualizację przedsiębiorstwa dzięki dynamicznie tworzonym drzewom zasobów. Wszystkie dane o aktywach są przechowywane w SQL Server, a buforowanie jest dostępne dla wszystkich obecnych użytkowników. Wykorzystanie SQL Server i wbudowana optymalizacja, zapewnia skalowalność na poziomie IT oraz rozszerzalność w całym przedsiębiorstwie.