AlarmWorX64

AlarmWorX64 jest rozproszonym systemem zarządzania alarmami (OPC A + E). Dostępny w standardowym zestawie aplikacji GENESIS64 lub jako niezależny program. AlarmWorX64 oferuje narzędzia niezbędne do zarządzania alarmami w czasie rzeczywistym w całym systemie.

 

Konfigurator AlarmWorX64

AlarmWorX64 w oparciu o zestaw narzędzi GENESIS64 Unified Workbench oferuje konfigurator cienkiego klienta, który obsługuje zdalną konfigurację narzędzi. Możliwe jest również uruchomienie Workbench w Microsoft Internet Explorer i innych przeglądarkach internetowych. Konfigurator obsługuje zmiany i implementacje konfiguracji online przez wielu użytkowników jednocześnie, gdy jest to wymagane.

 

Przeglądarka AlarmWorX64

Wyświetla alarmy w czasie rzeczywistym i historyczne na tym samym ekranie wizualizacji, obsługującym Windows Presentation Foundation lub Silverlight. Umożliwia wyświetlanie wielu źródeł danych w sposób przejrzysty dzięki rozbudowanym funkcjom konfiguracji sposobu wyświetlania powiadomień w celu szybkiej identyfikacji kluczowych powiadomień alarmowych i poprawy reakcji operacyjnej.

CECHY

ZALETY

Otwarty i interoperacyjny

AlarmWorX64 zawiera nowy 64-bitowy rejestrator i native server , współpracuje z serwerami  OPC-DA i OPC-UA , w pełni obsługuje zarówno 32 – i 64-bitowe serwery OPC co czyni go najbardziej otwartym rozwiązaniem dostępnym na rynku do zarządzania alarmami.

 

Serwer OPC A & E do pulapek SNMP

Umożliwia przeglądanie i zapisywanie pułapek SNMP jako alarmy, umożliwiając dalszą integrację urządzeń SNMP i zwiększenie zasięgu aplikacji.

 

AlarmWorX64 Viewer

Konfiguracja i wyświetlanie alarmów w każdej przeglądarce internetowej.

 

Możliwość dostosowania do własnych potrzeb

Proste w użyciu narzędzia do konfiguracji pozwalają wykorzystać w pełni potencjał AlarmWorX64.

  • Konfiguracja niestandardowych wykresów połączonych z alarmami.
  • Konfigurowalne kolumny, aby wyświetlić informacje o alarmie, które mają znaczenie dla operatora.
  • Możliwość grupowania alarmów, aby zachowywać rozmaite obszary przestrzenne oddzielnie przez karty oraz inne metody grupowania.

 

Wbudowane modele diagnostyczne, automatyczna diagnostyka usterek oraz automatyczna diagnostyka błędów OPC A&E dla pułapek SNMP

Śledzenie stanu urządzeń z włączoną funkcją SNMP z wbudowanymi pułapkami AlarmWorX64 z prostym monitorowaniem pulsu aby dostarczać szczegółowych informacjami o maszynie, wyzwalanie alarmów i szybkie identyfikowanie problemów we wszystkich aspektach operacji.

 

Store and Forward
Nigdy nie stracisz danych! Możliwość konfiguracji nadmiarowej AlarmWorX64 oraz obsługa Store and Forward zapewnia ciągłość danych w przypadku awarii sieci. Po naprawieniu usterki i przywróceniu połączenia sieciowego, wszystkie dane, które zostały zapisane, zostaną przesłane do serwera.