Alarm Analytics

Alarm Analytics zapewnia informacje odnośnie częstotliwości występowania alarmów, statystyk, potwierdzeń użytkownika, priorytetach zdarzeń i ukrytych korelacji. Pracownicy są w stanie wizualizować, analizować i zarządzać informacjami alarmowymi. Właściwa analiza alarmów i zdarzeń w zakładzie produkcyjnym pozwala na znaczną poprawę bieżącej działalności i ograniczenie ryzyka w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. BizViz Alarm Analytics przechwytuje i analizuje wszystkie informacje o alarmach i zdarzeniach w celu identyfikacji najczęstszych alarmów, powiązań pomiędzy alarmami i wielu innych zagadnień związanych z sytuacjami alarmowymi. Alarm Analytics to także zapis, analiza i wizualizacja zmian procesu zainicjowanych przez operatora, które dają znaczący wgląd w wydajność całego systemu. Alarm Analytics bazuje na przemysłowych standardach dotyczących zarządzania alarmami, wydanymi przez OSHA i EEMUA. Moduł Alarm Analytics zawiera ponad 15 predefiniowanych raportów z zaawansowanym Alarm KPIs. Alarm Analytics pozwala na analizę informacji o alarmach z różnych perspektyw.  Wykorzystaj Cross Correlation Analysis , aby odnaleźć i wyeliminować alarmy, które występują jeden po drugim. Zrozum, zainicjowane przez operatora zmiany technologiczne. Analizuj, ile czasu zajmuje operatorowi odpowiedź na każdy stanu alarmowy, jaki jest czas powrotu do stanu normalnego. Zobacz raporty odnośnie „stałych alarmów” w przedziale czasu i „Współczynniki podziału alarmów.”

CECHY

ZALETY

Zapis alarmów i zdarzeń do bazy danych
Przechwytywanie i archiwizacja alarmów, zdarzeń, działań operatora do SQL, Oracle, Access lub MSDE.

 

Analiza alarmów w czasie rzeczywistym

Zidentyfikuj nietypowe zdarzenia, tendencje w alarmach.

Szablony raportów
Dostarczanie informacji o alarmach zgodnie ze standardami przemysłowymi. Predefiniowane raporty i kreatory pozwalają w łatwy sposób zgłębić wiedzę na temat wybranego obszaru produkcji w wybranym czasie czy analizując pracę urządzeń.

 

Raportowanie wskaźników KPI
Pre-konfigurowane szablony KPI pozwalają zaoszczędzić czas i automatycznie dostarczać raporty.

 

Aplikacja Workbench
Zscentralizowane, Web-based środowisko do konfiguracji i monitorowania wszystkich komponentów BizViz.

 

Łatwe do udostępniania raportowanie
Zobacz raporty w Microsoft Excel, PDF czy jako HTML na stronie Web, łatwo udostępnij raport odpowiednim osobom w firmie.