Produkty firmy ICONICS

Genesis64

oprogramowania HMI/SCADA

 AlarmWorX64

narzędzie do zarządzania alarmami i zdarzeniami

 AlarmWorX64 MMX 

zaawansowane narzędzie do powiadamiania o alarmach

 AssetWorX

zarządzanie zasobami w wizualizacji

 EartWorX

wizualizacja geograficznie rozproszonych obiektów

 FDDWorX

 predykcyjne wykrywanie usterek i diagnostyka

 GraphWorX64

projektowanie grafiki wektorowej 2D i 3D

GridWorX

tworzenie gridów w czasie rzeczywistym

TrendWorX64

archiwizacja danych i zarządzanie trendami

 Workbench

scentralizowane środowisko do konfiguracji  Genesis64

Energy AnalytiX

zarządzanie energią

Facility AnalytiX

predykcyjne zarządzanie obiektami

Quality AnalytiX

statyczne sterowanie procesem (SPC)

Productivity Analytics

narzędzie wspierające Lean Manufacturing

Alarm Analytics

zarządzanie, raportowanie i analiza alarmów

MobileHMI

wizualizacja na każdym urządzeniu mobilnym

KPIWorX

samoobsugowe kokpity menadżerskie

PortalWorX

ekrany wizualizacyjne i operacyjne w przeglądarce internetowej

WebHMI

wizualizacje w czasie rzeczywistym w sieci Web

DataWorX

Agregacja danych OPC, mostkowanie, redundancja i tunelowanie

OPC ToolWorX

Narzędzia do tworzenia OPC

Hyper Historian

Archiwizacja ponad 100 tysięcy zmiennych na sekundę w przemysłowej bazie danych

TrendWorX64

archiwizacja danych i zarządzanie trendami

BizViz

Inteligentna produkcja i wizualizacja biznesowa

BridgeWorX

Przepływ danych między bazami danych w czasie rzeczywistym

ReportWorX

 Zaawansowane raportowanie, tworzenie wykresów i analiza danych