Rozszerzona obsługa Modbus w systemie SCADA ICONICS

Wiktor Susfał Łączność i Zarządzanie Tagi: , , ,
Nowe funkcjonalności w komunikacji Modbus dla wersji 10 96 GENESIS64

Przeczytaj, aby dowiedzieć się, jakie funkcje dotyczące obsługi Modbus dodano do systemu SCADA ICONICS w jego najnowszej wersji.

Jeśli nie otwierają Ci się pełne rozmiary obrazków, klikaj w nie PPM i wybieraj „Otwórz w nowej karcie”.

Co nowego w komunikacji Modbus?

Już w poprzednich wersjach, oprogramowanie SCADA od ICONICS posiadało wbudowane narzędzie do komunikacji Modbus. Jego funkcjonalność obejmowała jednak tylko połączenia wykorzystujące model TCP/IP komunikacji. Co więcej, oprogramowanie SCADA – GENESIS64 mogło działać jedynie jako Master (Klient).

Począwszy od wersji 10.96, która ukazała się w grudniu 2019 roku, producent dodał szereg usprawnień. W ich skład wchodzą na przykład:

  • obsługa komunikacji szeregowej – Modbus RTU (jako Master),
  • możliwość pracy jako slave w komunikacji Modbus TCP/IP,
  • obecność automatycznie generowanych zmiennych diagnostycznych, które dostarczają informacji na temat przebiegu wymiany danych.

Podstawowa funkcjonalność (SCADA jako Master dla Modbus TCP/IP) pozostała oczywiście bez zmian.

W dalszej części tego wpisu przeprowadzimy Cię przez szybką konfigurację każdego z typów połączeń. Jako urządzenie, z którym SCADA wymienia informacje, posłuży sterownik PLC serii Vision od firmy Unitronics.

Nowe funkcjonalności Modbus w systemie SCADA ICONICS

PLC udostępnia dwie zmienne: całkowitą (16-bitową) oraz zmiennoprzecinkową – float (32-bitową). Nie będziemy jednak dalej wnikać w to, w jaki sposób adresuje się te zmienne w pamięci sterownika oraz, jak to przekłada się na adresy rejestrów Modbusowych. Skupimy się tylko na przykładowym nawiązaniu połączenia od strony oprogramowania SCADA.

Po szczegółowe informacje napisz do nas na adres e-mail: iconics@elmark.com.pl lub sterowniki@elmark.com.pl.

Ogólnie o Modbus w systemie SCADA ICONICS

Na naszym blogu powstał już kiedyś wpis mający na celu przybliżenie użytkownikowi narzędzia do natywnej komunikacji Modbus. Jeśli chcesz go przeczytać, znajdziesz go pod poniższym linkiem.

Nie musisz jednak tego robić, aby zrozumieć dalszy ciąg tego przewodnika. Najprościej mówiąc, o podstawach Modbus w oprogramowaniu GENESIS64 należy wiedzieć 3 rzeczy:

  • musimy skonfigurować kanał komunikacji (Channel) – podajemy tam na przykład typ komunikacji (szeregowa, TCP/IP), adres IP urządzenia (lub numer portu COM)…
  • definiujemy nowy typ urządzenia (lub edytujemy już istniejący) – taka definicja zawiera informacje m.in. o tym, czy urządzenie zamienia kolejność rejestrów 16-bitowych w 32-bitowym słowie lub wykonuje podobne operacje…
  • dodajemy kompletne połączenie (Device) – przyporządkowujemy kanał do typu urządzenia, a następnie dodajemy pod nim zmienne, które chcemy odczytywać lub zapisywać.
Podstawy Konfiguracji Modbus w oprogramowaniu SCADA

SCADA ICONICS jako Modbus Master

Połączenie TCP/IP

Ten typ połączenia był już dostępny we wcześniejszych wersjach oprogramowania GENESIS64. SCADA jako Master, będzie zapisywać wartości dwóch rejestrów Modbus do pamięci sterownika. Na tym samym ekranie następował będzie również odczyt tych zmiennych w celu prezentacji bieżących efektów.

SCADA (Klient Modbus) komunikuje się z PLC (serwerem Modbus) – TCP/IP.

Połączenie szeregowe RS-232

Pierwszą z prezentowanych tu nowości w wersji 10.96 jest możliwość komunikacji szeregowej Modbus RTU lub ASCII po interfejsie RS-232. Od teraz nie potrzeba żadnego serwera OPC, w celu pośredniczenia w przesyle danych. Taką komunikację można ustawić bezpośrednio z poziomu systemu GENESIS64.

Wystarczy podpiąć urządzenie działające jako serwer Modbus do znanego portu COM maszyny z zainstalowanym oprogramowaniem od ICONICS.

SCADA (Master Modbus) komunikuje się z PLC (Slave Modbus) – RS232.

Zmienne diagnostyczne dla komunikacji Modbus

Nowością w wersji 10.96 jest możliwość dodania zmiennych diagnostycznych do każdego połączenia Modbus. Zmienne generują się automatycznie i są takie same dla wszystkich urządzeń. Pozwalają śledzić przebieg komunikacji pokazując m.in. liczbę wykonań danych funkcji Modbus’owych, poprawnie zrealizowanych zapytań lub błędów.

Komunikacja Modbus TCP IP – SCADA Master i PLC Slave – diagnostyka połączenia

Korzyści z wbudowanego narzędzia komunikacji Modbus

Co zyskujesz używając wbudowanego narzędzia Modbus TCP/IP lub RS232 zawartego w pakiecie GENESIS64? Przede wszystkim, upraszczasz infrastrukturę połączeń pomiędzy urządzeniami. Nie musisz stosować już serwerów OPC pośredniczących pomiędzy systemem SCADA, sterownikami PLC, jak również innymi urządzeniami. SCADA łączy się bezpośrednio ze sprzętem wykonawczym, dzięki czemu redukuje się czas spędzony na konfiguracji niepotrzebnych komponentów.

Pakiet GENESIS64 może ponadto obsłużyć natywną komunikację po: BACNet, OPC UA, WebServices, SNMP, MQTT oraz z wykorzystaniem baz danych (interfejsy ODBC i OLEDB). Sprawia to, że jesteś w stanie zbudować kompletną sieć połączeń jedynie za pomocą wbudowanych narzędzi.

Z drugiej strony, obecność zmiennych diagnostycznych pozwala Ci na monitorowanie przebiegu komunikacji w czasie rzeczywistym. Co więcej, istnieje możliwość prostego zbierania logów systemowych z narzędzia komunikacji Modbus – wykorzystując funkcję TraceWorX.

Po więcej informacji skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iconics@elmark.com.pl .