BMS – wdrażanie rozwiązań ICONICS

Wiktor Susfał Wdrożenia i Publikacje Tagi: , , , ,
Nowoczesny system BMS z ICONICS do zarządzania inteligentnymi budynkami - główne

Zobacz, na czym polegają przyszłościowe rozwiązania od ICONICS w dziedzinie systemów BMS. Spraw, aby Twój budynek był prawdziwie inteligentny.

Wyzwania dla współczesnych BMS

Zaawansowany i dobrze zaprojektowany system BMS musi brać pod uwagę nie tylko zarządzanie samym budynkiem, lecz także aspekty związane z ludźmi przebywającymi w jego obrębie. Dawniej, największą uwagę przywiązywało się do zagadnień związanych z wydajnością energetyczną budynków. Dzisiaj, obok standardowych wyzwań pojawiają się kolejne, związane z dostosowaniem warunków panujących w budynkach do ludzi, którzy w nich pracują. Wszystko po to, by firma rozwijała się zarówno dzięki efektywnemu zarządzaniu infrastrukturą, jak i rosnącej produktywności pracowników.

Zarządzanie budynkami z poziomu BMS w oparciu o potrzeby pracowników  - ICONICS
Zarządzanie budynkami z poziomu BMS w oparciu o potrzeby pracowników – rozwiązania ICONICS

Cztery główne problemy

  • Utrudnione przemieszczanie się w obrębie budynku.

Poruszanie się po dużych budynkach o skomplikowanej strukturze nie należy do łatwych zadań. Co więcej, nie możemy posłużyć się tu usługami lokalizacyjnymi, jak np. GPS. Aby zredukować ten problem, obecnie rozwijają się technologie wykorzystujące takie rozwiązania, jak RFID czy proste QR Kody. Mogą one pomóc w szybszym odnajdowaniu drugi pośród krętych korytarzy budynków.

  • Brak dokładnego odwzorowania fizycznej przestrzeni w systemie BMS.

Rzadko zdarza się, żeby w sieci przedsiębiorstwa znajdowały się informacje o wyposażeniu pomieszczeń pracowniczych, czy funkcjonalnościach, które oferują. To z kolei utrudnia wyszukiwanie odpowiedniego pokoju dla zespołu, który ma wykonać określone zadanie. Im więcej czasu kadra spędzi nad szukaniem miejsca do pracy, tym mniej czasu zostaje jej na wykonanie właściwego zadania.

  • Brak pętli sprzężenia zwrotnego.

Dobrze zarządzany budynek dostosowuje się do ludzi, którzy w nim pracują. Pojawia się pytanie – na jakiej podstawie określić, czy dobrze zarządzamy budynkiem? Obecne systemy BMS nie są przystosowane do interakcji z użytkownikiem. Z tego wynika, że nie posiadają również mechanizmów zbierania informacji na temat jakości warunków obecnie panujących w budynku.

  • Niespersonalizowane interfejsy użytkownika (UI).

Dużym problemem są również interfejsy systemu BMS, które nie zostawiają pola do żadnej interakcji ze sobą. Z tych samych interfejsów korzystają różni pracownicy, sprawujący różne funkcje. Jasnym jest zatem, że potrzebują oni posiadać wgląd w różne zestawy danych. Możliwość łatwego przechodzenia do interesujących informacji to podstawowy wymóg dla nowoczesnego interfejsu BMS.

Jak ICONICS może pomóc?

Oferując inteligentne oprogramowanie z możliwością interoperacyjnej wymiany danych pomiędzy systemami, czujnikami oraz ludźmi. Rozwiązuje to wiele wspólnych problemów związanych z wydajnością samego budynku, lecz również z organizacją pracy na jego terenie. Dzięki otwartym standardom oraz integracji z usługami w Chmurze, inteligentny budynek oferuje zaawansowane i jednocześnie jednolite funkcje dla przebywających w nim użytkowników.

Duże ilości danych w systemie BMS

W poprzedniej sekcji poruszyliśmy zagadnienie współczesnych wyzwań stojących przed systemami BMS. Można powiedzieć, że ogólnie sprowadzają się one do problemu niedostatecznej ilości informacji. Co jednak, gdy po podłączeniu dodatkowych czujników i sprzętu okazuje się, że danych jest zbyt wiele, aby system mógł zrobić z nich użytek? Co w przypadku, gdy dane dostarczane są w niespójnych formatach? ICONICS oferuje rozwiązania dla efektywnego przetwarzania informacji.

Interoperacyjność z rozwiązaniami ICONICS

To właśnie wysoki standard interoperacyjności ICONICS, zgodny z założeniami IIoT, umożliwia kadrze pracowniczej i integratorom użytkowanie oraz projektowanie innowacyjnych rozwiązań. Integracja produktów ICONICS z platformą Microsoft Azure Digital Twin pozwala na proste skalowanie posiadanych projektów oraz dalszą współpracę z usługami Microsoft, takimi jak: Dynamics 365, Azure Machine Learning, czy PowerBI.

Alternatywa dla komunikacji „Point-to-Point”

Tradycyjne systemy BMS integrowano z wykorzystaniem połączeń „Point-to-Point”. Poważną wadą tego rozwiązania jest to, że zmiany w jednym podsystemie skutkują potrzebą ciągłych aktualizacji reszty. Podejście oparte na inteligentnej Chmurze dla budynków pozwala natomiast uniknąć tego problemu. Wszystko dzięki dostarczeniu jednego, łatwo dostępnego Socket’u pośredniczącego w wymianie danych pomiędzy każdym podsystemem.

Tradycyjna architektura połączeń w systemach BMS - "Point to Point"
Tradycyjna architektura połączeń w systemach BMS – „Point to Point”
Zunifikowana architektura połączeń w systemie BMS - rozwiązanie od ICONICS
Zunifikowana architektura połączeń w systemie BMS – rozwiązanie od ICONICS

Integracja danych – od IT/OT do IoT

Rozwiązania z sektora OT (sterowanie oświetleniem, automatyka HVAC, kontrola dostępu) oraz IT (systemy rezerwacji pokoi i bezprzewodowe punkty dostępu) ciągle generują dane. Są to jednak zazwyczaj odizolowane od siebie zbiory. Ekspansja Internetu Przedmiotów powoduje wprowadzanie dodatkowych czujników do gromadzenia odczytów, rozszerzając zakres różniących się od siebie zestawów informacji.

Możliwość integracji ICONICS z czujnikami IoT, systemami budowlanymi lub aplikacjami za pośrednictwem otwartych standardów pozwala na transformację cyfrową budynków. Zastosowanie ICONICS do inteligentnej integracji budynków z OT, IT i IoT pozwala na dwukierunkowy przepływ danych systemowych w czasie rzeczywistym. Informacje są normalizowane do wspólnego formatu i wzbogacane o metadane w skalowalnej strukturze danych.

Brak przestojów – brak utraty produktywności

Do tej pory mówiliśmy o podnoszeniu produktywności pracowników poprzez jak najlepsze dostosowywanie budynku do ich indywidualnych preferencji. Aby takie rozwiązanie było możliwe, potrzeba zestawu danych, które będą źródłem informacji o tychże preferencjach. Z kolei, w celu umożliwienia analizy tych danych potrzeba sprowadzić je do wspólnego formatu oraz wdrożyć rozwiązania analityczne.

W tym wszystkim nie można jednak zapomnieć o jeszcze jednym zagrożeniu dla produktywności zatrudnianej kadry. Są nim możliwe usterki wyłączające z użytkowania określone urządzenia, lub nawet całe części budynku.

Rozpoznawanie i szybka reakcja na usterki – FDD ICONICS

Fault Detection and Diagnostics (FDD) to technologia dostępna w pakiecie ICONICS Facility AnalytiX przeznaczonym dla inteligentnych budynków. Zawiera ona biblioteki gotowych reguł, które mogą być dostosowane w celu wykrywania usterek oraz doradzania serwisantom w sprawie optymalnych sposobów ich naprawy.

Natywne narzędzia do wizualizacji usterek pozwalają szybko wykryć te, które powodują największe straty w przedsiębiorstwie. Wszystko po to, by zoptymalizować działania naprawcze i jak najbardziej zredukować czasy przestojów.

Produkt ten bazuje na zaawansowanych badaniach amerykańskiego The National Institute of Standards and Technology (NIST). Facility AnalytiX zawiera ponadto ponad 300 wstępnie skonfigurowanych reguł dla najpopularniejszych typów urządzeń automatyki budynkowej.

Szybkie wykrywanie usterek i wsparcie w planowaniu ich naprawy
Szybkie wykrywanie usterek i wsparcie w planowaniu ich naprawy – rozwiązania dla BMS od ICONICS

Zwrot kosztów z inwestycji ROI

ICONICS rozumie, że każdy obiekt budowlany zachowuje się w indywidualny sposób. Dlatego też, żaden produkt, rozwiązanie ani firma nie może nigdy zagwarantować z góry określonego poziomu zwrotu z inwestycji (ROI). Jednak to, co można zrobić, to wziąć pod uwagę rzeczywiste scenariusze, w których dokonano oszczędności i na ich podstawie wydedukować, jak te historie przekładają się na nasze przedsiębiorstwo.

U większości klientów zwrot z inwestycji obserwowano w ciągu 18 – 24 miesięcy, jednak były projekty o dużej skali, które przyniosły zwrot już w ciągu pierwszych 12 miesięcy. To pozwala sądzić, że technologia wykrywania usterek i inne usługi ICONICS zapewniają potencjał do generowania oszczędności na wielu polach działania. Odniesiono taki sukces, że ICONICS i jego partnerzy pomagają teraz menedżerom budynków na całym świecie wdrażać podobne rozwiązania.

Czytaj więcej o rozwiązaniach od ICONICS w zakresie BMS na naszym blogu.

Odwiedź również stronę Producenta poświęconą automatyce budynkowej.

W razie pytań, pisz do nas na adres: iconics@elmark.com.pl .