Nagrodzona nowa mobilna aplikacja od ICONICS

Wiktor Susfał Alarmy i Powiadomienia, Łączność i Zarządzanie, Wdrożenia i Publikacje Tagi: , , , ,
Nowa mobilna aplikacja od ICONICS - CFSWorX - nagrodzona w konkursie Control Engineering

Mobilna aplikacja ICONICS – CFSWorX używana w celu powiadamiania i inteligentnego zarządzania kadrą pracującą w terenie, otrzymała nagrodę. Wyróżniono ją Control Engineering Engineers’ Choice Award.

O konkursie i aplikacji

Firma Control Engineering, część CFE Media, nagrodziła produkty w 29 kategoriach dotyczących m.in:

 • rozwiązań z zakresu sterowania,
 • oprzyrządowania,
 • produktów automatyki,

wprowadzonych w 2019 roku. Jest to już 33. rok, w którym wyróżnia się produkty za ich jakość, czy innowacyjność. Więcej informacji można natomiast znaleźć w newsletterach oraz na stronie:

www.controleng.com/EngineersChoice

„ICONICS jest zaszczycony, z powodu otrzymania nagrody Control Engineering Engineers’ Choice Award 2020 za CFSWorX”, powiedział Russ Agrusa. Russ Argusa jest Prezesem i Dyrektorem Generalnym ICONICS.

„Rozwiązanie to zaprojektowano w celu oszczędności czasu, polepszania współpracy oraz kładzenia nacisku na łatwość użytkowania. Stało się tak dlatego, że są to wspólne założenia dla większości inżynierów”.

ICONICS CFSWorX, wykorzystuje: monitoring w czasie rzeczywistym i powiadomienia, integrację z innymi systemami oraz śledzenie aktywności użytkowników w celu umożliwienia lepszej komunikacji, wydajności i produktywności”, powiedział Mark T. Hoske, kierownik ds. treści w Control Engineering.

„Doskonalenie wśród wiodących dostawców technologii zapewnia producentom, konstruktorom maszyn i integratorom systemów możliwość osiągania poziomów sprawności i efektywności niezbędnych do konkurowania – i wygrywania w dzisiejszej globalnej gospodarce”.

ICONICS CFSWorX™ jest rozwiązaniem zaprojektowanym w celu usprawnienia wydajności kadr serwisowych w terenie poprzez inteligentne planowanie i niezawodne powiadomienia. Umożliwia ono pracownikom terenowym i personelowi utrzymania ruchu przejście od dotychczasowego modelu „break/fix” do bardziej aktywnego zarządzania obiektami i sprzętem. To z kolei, umożliwia organizacjom w każdej branży ograniczenie czasów przestoju i obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury.

CFSWorX zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym podłączonych urządzeń. Mówimy tu zarówno o tych znajdujących się na hali, jak i dostępnych zdalnie – poprzez Internet Przedmiotów. Gdy taki sprzęt wejdzie w stan usterki, CFSWorX wykorzysta inteligentne algorytmy aby określić, który pracownik jest najlepszy do wykonania naprawy. Dokona tego na podstawie jego lokalizacji, harmonogramu i poziomu umiejętności. Następnie wyśle powiadomienie do urządzenia mobilnego pracownika terenowego w celu podjęcia natychmiastowych działań.

CFSWorX – nowa mobilna aplikacja od ICONICS

Jak zacząć pracę z CFSWorX?

Jeśli nie otwierają Ci się pełne rozmiary obrazków, klikaj w nie PPM i wybieraj „Otwórz w nowej karcie”.

Jak można było przeczytać wyżej, CFSWorX to narzędzie, które pozwala na zautomatyzowane powiadamianie kadry serwisowej o występujących awariach. Dokonuje tego za pomocą konfigurowalnych algorytmów.

CFSWorX od ICONICS pozwala zarówno na wysyłanie informacji do operatorów, jak i odczyt danych z ich urządzeń mobilnych – dzięki integracji z MobileHMI. Odczytywane informacje dotyczą położenia serwisantów, ich harmonogramów, czy kondycji urządzeń mobilnych.

Na potrzeby tego wpisu, aby przybliżyć wygląd podstawowych opcji tego narzędzia, przyjrzymy się jego konfiguracji po stronie serwera SCADA. W celu dokonania tego zadania należy więc na serwerze otworzyć program Workbench (dla pakietu GENESIS64 w wersji 10.96 lub wyższej)

W sekcji „Project Explorer” należy wyszukać gałąź „Connected Field Worker”. Pod nią natomiast znajduje się większość potrzebnych opcji.

Konfiguracja CFSWorX

Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest zakładka „Field Workers”. Pozwala ona na definiowanie listy dostępnych pracowników. Można to zrobić na trzy różnie sposoby:

 • dodając ich ręcznie, do zakładki „Local-Default”;
 • importując informacje z Microsoft Dynamics 365;
 • importując dane z Active Directory.
Mobilna aplikacja - CFSWorX - w systemie SCADA - dodanie listy pracowników
Mobilna aplikacja – CFSWorX – w systemie SCADA – dodanie listy pracowników

Po prawej stronie okna, gdy wybierzemy danego pracownika z listy, można skonfigurować dla niego wiele opcji. Między innymi chodzi tu o:

 • dodanie źródła danych na temat jego harmonogramu (SheduleWorX);
 • wskazanie zasobów i alarmów, za które jest on odpowiedzialny (zakładki „Alarms” i „Assets”);
 • oraz, co więcej, dodanie informacji kontaktowych jak adres e-mail, czy numer telefonu (zakładki „Email”, „SMS”).

Do definicji algorytmów, na podstawie których CFSWorX powiadamia kadrę serwisową wykorzystuje się taki sam mechanizm, jak dla narzędzi Workflow, czy BridgeWorX.

Tak samo jak dla powyższych narzędzi, tak i tu najpierw tworzymy szablon algorytmu (Template). Wykorzystujemy przy tym szereg gotowych elementów (bloczków), które należy połączyć, by utworzyły ścieżkę przepływu informacji.

Konfiguracja algorytmów na podstawie których pracuje CFSWorX
Konfiguracja algorytmów na podstawie których pracuje CFSWorX

Następnie, w zakładce „Workflows” definiujemy to, który szablon wykona się na podstawie zadanych przez nas warunków. Algorytmy są wyzwalane na podstawie wybranych alarmów lub specjalnych zmiennych (triggers).

Prosty przykład użycia w systemie SCADA

Aby zakończyć ten wpis przykładem praktycznym, zaprezentujemy prosty przypadek konfiguracji CFSWorX. Zbudujemy prosty algorytm, zwierający statyczną listę pracowników. Będzie on wzbudzany przez pewien alarm. Gdy algorytm się wywoła, będzie w każdym obiegu swojej pętli wysyłał wiadomość e-mail do kolejnego pracownika z listy. Czynności będą zapętlać się, dopóki wspomniany alarm nie zostanie zatwierdzony w systemie.

Będziemy potrzebować więc następujących komponentów:

 • aktywnej konfiguracji AlarmWorX Server’a, która zawiera wspomniany alarm:
Konfiguracja alarmu w AlarmWorX
Konfiguracja alarmu w AlarmWorX
Konfiguracja połączenia Email w systemie SCADA
Konfiguracja połączenia Email w systemie SCADA

Powyższe zdjęcie przedstawia konfigurację węzła e-mail do współpracy z serwerem Gmail. Użytkownik, który nie chce zmieniać serwera e-mail, musi jedynie wprowadzić swój adres e-mail (Username, From Address) i hasło (Password).

Do współpracy z CFSWorX najważniejsze są opcje w sekcji „Hardware and Data”.

 • przykładowego szablonu algorytmu pod konfiguracją CFSWorX:
Przykładowy szablon algorytmu dla CFSWorX
Przykładowy szablon algorytmu dla CFSWorX

Algorytm w tym przypadku pobiera (za każdym obiegiem pętli) dane kontaktowe kolejnego pracownika ze statycznej listy (bloczek Fixed Contact List). Następnie, wysyła do niego wiadomość e-mail i czeka 25 sekund. Bloczek „Ack” służy sprawdzeniu, czy dany alarm, który wywołał algorytm, został już zatwierdzony. Jeśli tak nie jest, algorytm wraca do punktu pierwszego.

 • nowej konfiguracji w folderze „Workflows”, pod węzłem Connected Field Worker, do której przypiszemy obiekt typu „Workflow”, z nowo utworzonym szablonem; tam też określamy, w jaki sposób algorytm jest wywoływany:
Nowa konfiguracja w folderze Wrokflows
Nowa konfiguracja w folderze Wrokflows

Przed rozpoczęciem prezentowania rozwiązania, należy się jeszcze upewnić, że poniższe 6 usług działa w systemie Windows.

Niezbędne usługi działające pod systemem Windows
Niezbędne usługi działające pod systemem Windows

Pliki do pobrania

Na potrzeby wpisu wykonano również prosty interfejs SCADA. Za jego pomocą można wzbudzić alarm, który wywoła wykonanie się algorytmu. W tym celu należy zapisać wartość „1” (bez cudzysłowu) w pole o nazwie „Alarm Tag”.

Dopiero zatwierdzenie alarmu, pojawiającego się w oknie kontrolki „AlarmWorX Viewer”, spowoduje zaprzestanie działania algorytmu.

Wypełniając poniższy krótki formularz możesz bezpłatnie pobrać zarówno plik z konfiguracją narzędzi w Workbench, jak i projekt powyższego interfejsu. W razie problemów z wdrożeniem rozwiązania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail załączonym na końcu wpisu.

Podsumowanie

Przedstawiono tu oczywiście tylko próbkę możliwości narzędzia CFSWorX. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aplikacji np. odnośnie możliwych sposobów powiadamiania kadr serwisowych, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:

iconics@elmark.com.pl

Czytaj więcej o systemie SCADA na stronie Producenta – ICONICS.