Wygodna konfiguracja systemu SCADA

Wiktor Susfał Archiwizacja Danych, Łączność i Zarządzanie Tagi: , , , ,

Dowiedz się, dlaczego konfiguracja systemu SCADA ICONICS staje się coraz bardziej wygodna wraz z wprowadzeniem wersji 10.96.

Jeśli nie otwierają Ci się pełne rozmiary obrazków, klikaj w nie PPM i wybieraj „Otwórz w nowej karcie”.

Scentralizowana konfiguracja systemu SCADA

Sztandarowy produkt ICONICS – oprogramowanie GENESIS64, które zawiera narzędzia zarówno do przetwarzania, jak i wizualizacji danych, składa się z wielu modułów. Wszystkie z nich konfigurowane są we wspólnym programie Workbench, jednak w różnych zakładkach.

Aby uprościć konfigurację swojego systemu SCADA, firma ICONICS rozszerzyła funkcjonalności jednego z modułów – AssetWorX. Mówiąc w dużym uproszczeniu, moduł ten służy do gromadzenia monitorowanych zasobów w drzewa, które odwzorowują ich rzeczywistą hierarchię. Pozwala to między innymi na zwiększenie przejrzystości posiadanej konfiguracji.

Poczynając od wersji 10.96 oprogramowania GENESIS64, zaimplementowano kompatybilne rozwiązanie dla modułu AssetWorX oraz narzędzia do archiwizacji danych – HyperHistorian. Od teraz, możliwa jest konfiguracja archiwizacji danych zarówno z poziomu ustawień HyperHistorian, jak i samego AssetWorX.

AssetWorX jest kreowany na nowe scentralizowane środowisko konfiguracji dla aplikacji SCADA. Dzięki jego:

  • obiektowemu nastawieniu,
  • integracji z innymi modułami GENESIS64,
  • możliwości zautomatyzowania procesu dodawania kolejnych zasobów do drzewa,

może okazać się wydajnym narzędziem do zarządzania monitorowanymi urządzeniami w przedsiębiorstwie.

Jak zapewnić kompatybilność HyperHistorian oraz AssetWorX?

Mając już zainstalowany system GENESIS64 w wersji 10.96, należy zadbać aby konfiguracje modułów:

  • HyperHistorian,
  • AssetWorX,
  • AssetAnalytiX,

były zainstalowane w tej samej bazie danych. Instalacji takiej można dokonać nawet z poziomu programu Workbench, jak na filmie pokazanym niżej.

Konfiguracja modułów AssetWorX i HyperHistorian w jednej bazie danych systemu SCADA

Warunek istnienia wspólnej bazy konfiguracyjnej dla HyperHistorian oraz AssetWorX jest konieczny, lecz moduły te mogą działać na osobnych maszynach w sieci.

W przypadku przeprowadzania upgrade z niższej wersji do 10.96, skontaktuj się z nami lub pomocą techniczną ICONICS w celu uzyskania większej ilości informacji.

Dodanie archiwizowanej zmiennej do drzewa zasobów

Aby uprościć konfigurację w tym miejscu, jedynie uzupełnimy istniejące już drzewo zasobów, które jest wynikiem instalacji przykładów w bazie danych. Także, kolejnym krokiem jest wyszukanie w drzewie zasobów, w oknie Workbench, elementu „Baking Oven” (lokalizacja na poniższym zdjęciu po lewej). W celu dodania sygnału (tagu), który podlega pod ten element należy użyć opcji „Add Equipment Property”.

Kolejny etap to uzupełnienie (w tym przypadku jedynie niezbędnych) informacji o sygnale. W zakładce „General” jest to tylko jego nazwa „Name”, natomiast w zakładce „Real Time Data” należy wprowadzić zmiany jak na poniższym zdjęciu.

Do konfiguracji zmiennych archiwalnych służy natomiast zakładka „Historical Data”. Tak na prawdę, ustawia się w niej jedynie parametry archiwizacji danego sygnału. Wartości, które program zapisuje, pochodzą od zmiennych z zakładki „Real Time Data” lub „Dataset” (w zależności od tego, czy chcemy archiwizować pojedynczą zmienną czy całe zbiory wartości).

Użytkownik może skonfigurować archiwizację danego sygnału w każdy sposób, który był do tej pory dostępny w module HyperHistorian. Na potrzeby tego wpisu ustawiono zapis jako zwykły „Hyper Historian Tag”.

Konfiguracja archiwizacji sygnału z drzewa zasobów systemu SCADA
Konfiguracja archiwizacji sygnału z drzewa zasobów

Należy pamiętać, że komponenty systemu takie jak logger’y, czy kolektory (collectors) muszą być nadal konfigurowane w module HyperHistorian. Elementy te są widoczne z poziomu AssetWorX, lecz póki co nie mogą być w nim bezpośrednio dodawane.

Odczyt wartości w systemie SCADA

Nowo dodane zmienne można znaleźć w wyszukiwarkach danych („Data Browser”), w obrębie programu SCADA, w następujących lokalizacjach:

  • bezpośrednio w drzewie zasobów – idąc po ścieżce adekwatnej do miejsca dodania sygnału w module AssetWorX,
  • wśród danych modułu HyperHistorian, w folderze „!Assets”, który również zawiera strukturę odzwierciedlającą drzewo zasobów.

Należy pamiętać, że mimo możliwości wyszukania tego typu zmiennych poprzez moduł HyperHistorian w wyszukiwarce Data Browser, to nie są one automatycznie dodane do konfiguracji HyperHistorian w sekcji „Project Explorer” okna Workbench.

Tag widoczny w drzewie zasobów (górne zdjęcie po lewej) posiada również dodatkowe własności zmiennej archiwalnej, jak np. „Data Replay”. Wystarczy go „rozwinąć” i odnaleźć pozycję „.HistoryPoint”. Zawiera ona zgrupowane pod sobą wszystkie dodatkowe funkcje zmiennych z HyperHistorian.

Kolejnym ważnym faktem jest konieczność działania usługi HyperHistorian, w celu archiwizacji zmiennych oraz używania dodatkowych funkcji (nawet w przypadku tagów dodawanych w drzewie zasobów).

Podsumowanie

Wyposażenie modułu AssetWorX w więcej możliwości jest krokiem w kierunku ujednolicenia konfiguracji systemu SCADA od ICONICS. Od teraz, dodając zasoby do drzewa AssetWorX, użytkownik jest w stanie zdefiniować bardziej kompletny zestaw parametrów, które opisują posiadany sprzęt. W tym przypadku, projektant systemu jest w stanie przypisać archiwizowane zmienne bezpośrednio do danego elementu w drzewie AssetWorX, zamiast ręcznie odtwarzać strukturę danych w konfiguracji HyperHistorian.

Możliwość definiowania klas (szablonów) dla obiektów w drzewie pozwala dodatkowo na zautomatyzowanie jego budowy.

Jeśli AssetWorX jest dla Ciebie nowym rozwiązaniem i chcesz zapoznać się z metodami jego obsługi, zajrzyj do innego wpisu na naszym blogu.

Możesz samemu bezpłatnie wypróbować możliwości systemu GENESIS64 w wersji 10.96. Pobierz wersję testową ze strony Producenta.

W razie pytań lub chęci otrzymania oferty handlowej, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: iconics@elmark.com.pl .