Transfer projektu SCADA pomiędzy różnymi wersjami GENESIS

Wiktor Susfał Łączność i Zarządzanie

Tematem tego wpisu są sposoby przeprowadzania migracji projektu SCADA pomiędzy różnymi wersjami GENESIS64.

Zarys konfiguracji systemu SCADA – GENESIS

Konfiguracja oprogramowania GENESIS64 następuje w module Workbench. Tam definiowane są: źródła odpowiednich danych pochodzących np. z serwerów OPC oraz ustawienia narzędzi składowych Workbench wykonujących operacje na tych danych. Informacje wyjściowe względem modułu Workbench mogą być następnie wizualizowane za pomocą programu GraphWorX.

Na przestrzeni czasu pojawiło się wiele wersji oprogramowania GENESIS64 (np. 10.5, 10.6, 10.95). Najczęściej przy aktualizacji systemu do nowszych wersji zachodzi potrzeba przeniesienia zaprojektowanej konfiguracji. W przypadku omawianego oprogramowania SCADA można to zrobić na 3 sposoby:

  • wykorzystując natywne narzędzie składowe modułu Workbench – ProjectWorX,
  • za pomocą plików (arkuszy) z danymi,
  • z poziomu baz danych SQL.

Migracja projektu przy użyciu ProjectWorX

ProjectWorX jest rozbudowanym narzędziem pozwalającym na jednoczesne przenoszenie całej konfiguracji GENESIS. Za jego pomocą możliwe jest nie tylko spakowanie całego projektu w jeden plik, ale również zabezpieczenie go hasłem, zaszyfrowanie lub generowanie podglądów innych zapisanych konfiguracji bez potrzeby ich rozpakowywania.

Dostęp do omawianego narzędzia uzyskuje się poprzez wybór elementu symbolizującego projekt w oknie Workbench oraz kliknięcie odpowiedniej opcji na górnym pasku narzędzi tego modułu.

Zdj. 1.

Po wybraniu opcji „Pack Project” otwiera się odpowiedni kreator, który pozwala na dostosowanie potrzebnych ustawień w kilku krokach.

  • Krok 1 : dodanie stosownego komentarza do pakowanego projektu oraz możliwość podmiany określonych ciągów znaków zawierających się w przenoszonej konfiguracji na nowe, zdefiniowane przez użytkownika (w zakładce „Find and Replace” po zaznaczeniu opcji „Enable Find and Replace”).
  • Krok 2: dostosowanie opcji odpowiadających za kompresję plików, ich ochronę (hasło, szyfrowanie) oraz ewentualne wprowadzenie hasła. W tym kroku możliwy jest też szczegółowy wybór, które z konfiguracji narzędzi Workbench mają zawrzeć się w pakowanym projekcie.
  • Krok 3: określenie, czy zapamiętane mają zostać również ustawienia programu GraphWorX i ewentualne dołączenie plików interfejsów graficznych lub baz danych.

Po wybraniu opcji „Pack” w kroku 3 następuje spakowanie projektu. Jego pobranie na dysk komputera możliwe jest za pomocą prawego panelu programu Workbench – „Recent Tasks”. Wyżej opisane kroki zobrazowane są za pomocą poniższych zdjęć.

Zdj. 2.
Zdj. 3.

Spakowany projekt może być zaimportowany do programu Workbench po wybraniu opcji „Unpack Project” (patrz zdj. 1.) i przejściu analogicznych kroków. Użytkownik ma możliwość zastąpienia obecnej konfiguracji nową, lub dodania jej do istniejących ustawień. Zdjęcia nr 2 i 3 dotyczą wersji 10.95 oprogramowania GENESIS64.

Narzędzie ProjectWorX oferuje wiele dodatkowych funkcji, natomiast sprawdza się najlepiej przy migracji projektów pomiędzy systemami tej samej wersji. Przy przenoszeniu projektów między oprogramowaniami różnych typów, niektóre ustawienia mogą nie działać.

Eksport i import projektu przy użyciu plików z danymi

Ten sposób polega na zapisie informacji dotyczących konfiguracji każdego narzędzia składowego z osobna, w plikach o formacie CSV, Excel lub XML. Następnie dane konfiguracyjne importowane są po kolei do każdego z modułów programu Workbench w lokalizacji docelowej.

Poniższe zdjęcia ukazują proces eksportu konfiguracji AlarmWorX Server’a. Aby tego dokonać, należy w programie Workbench, w lokalizacji początkowej, wybrać PPM narzędzie AlarmWorX Server i użyć opcji „Export Sub-Tree”. Powoduje to pojawienie się okna zatytułowanego „Export Options”. Użytkownik jest w stanie dodać do pliku właściwy opis, wybrać jego format oraz określić, jak rozdzielane są dane (przecinkiem, znakiem tabulacji lub innym). Po zatwierdzeniu generowany jest odpowiedni plik, który może zostać pobrany za pomocą panelu „Recent Tasks” programu Workbench – analogicznie jak w poprzednim przypadku.

Zdj. 4.

Dane z plików importowane są w podobny sposób – wybierając w Workbench odpowiednie narzędzie i używając opcji „Import” (patrz zdj. 4.). Użytkownik określa m. in. lokalizację pliku z danymi; znak, jakim rozdzielane są w nim informacje oraz tryb importu – np. zastąpienie lub aktualizację istniejących danych.

Metoda ta oferuje mniej funkcjonalności od omawianej poprzednio, jednak sprawdza się w większej liczbie przypadków, w szczególności przy przenoszeniu konfiguracji projektu pomiędzy systemami o różnych wersjach oprogramowania GENESIS64.

Migracja projektu poprzez rekonstrukcję baz danych SQL

Jest to najbardziej uniwersalny i jednocześnie zalecany sposób przenoszenia konfiguracji programu Workbench pomiędzy systemami. Polega on na sporządzeniu kopii zapasowych odpowiednich baz danych SQL Server oraz zainstalowaniu ich w tym programie, w lokalizacji docelowej.

Oprogramowanie GENESIS64 współtworzone jest przez wiele narzędzi składowych odpowiedzialnych m. in. za alarmowanie czy archiwizację informacji. Moduły te przechowują informacje o swojej konfiguracji w bazach danych SQL. Program SQL Server jest instalowany i konfigurowany automatycznie razem z pakietem GENESIS64. Użytkownik może w późniejszym czasie zdefiniować nowe bazy danych, w których narzędzia składowe będą przechowywać swoje dane konfiguracyjne.

Pierwszy etap migracji projektu dotyczy sporządzenia kopii pożądanej bazy danych – odpowiedniego pliku w formacie .bak. Niżej zostanie pokazany proces uzyskiwania wyżej wymienionego pliku zawierającego konfigurację serwera alarmów z pakietu GENESIS64 w wersji 10.85.

Nowo utworzony plik należy przenieść do systemu, na którym działa docelowe oprogramowanie GENESIS64 (tu – w wersji 10.95). Kolejny krok obejmuje stworzenie nowej bazy dla alarmów w programie SQL Server z wykorzystaniem pliku .bak. Rzeczą ważną do zapamiętania jest potrzeba określenia odpowiedniego właściciela dla nowej bazy danych – użytkownika podanego/stworzonego przy instalacji pakietu GENESIS64.

Przenoszenie danych kończy wskazanie nowo utworzonej bazy danych jako tej, z której narzędzie AlarmWorX działające w docelowej lokalizacji ma pobierać dane. Dostęp do odpowiednich opcji z poziomu Workbench otrzymuje się poprzez wybór elementu symbolizującego projekt w oknie „Project Explorer”, a następnie opcji „Configure Application Settings” z górnego paska narzędzi. Następnie w oknie konfiguracyjnym należy dopasować odpowiednią bazę danych do AlarmWorX.

Użytkownik otrzyma po chwili komunikat zwrotny o nieaktualnej wersji wskazanej bazy danych. W celu rozwiązania problemu należy uaktualnić ją – również z poziomu programu Workbench. Dostęp do odpowiednich ustawień uzyskuje się poprzez zakładkę „Project” i opcję „Upgrade Database” na górnym pasku narzędzi Workbench.

Cały wyżej opisany proces obrazuje poniższy film.

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.