Oprogramowanie przemysłowe na miarę Przemysłu 4.0

Bartłomiej Pień Wdrożenia i Publikacje

Koncepcja Przemysłu 4.0, o której się mówi jako czwartej rewolucji przemysłowej polega na cyfrowej integracji systemów produkcyjnych, systemów automatyki, a także systemów informatycznych działających w przedsiębiorstwie tak by umożliwić komunikację jak największej ilości elementów przedsiębiorstwa oraz mieć dostęp do istotnych informacji.Jednak jakie cechy musi posiadać oprogramowanie spełniające wymagania technologii jutra? Odpowiedzią jest bezpieczeństwo, otwartość, kompleksowość, uniwersalność oraz skalowalność platformy.

Bezpieczeństwo w przemysłowych systemach IoT

Mówi się że bezpieczeństwo jest najważniejsze, w kontekście rozwijanych technologii również. Coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie cybernetycznym systemów przemysłowych, które dotąd pozostawało w cieniu. Dziś jest to ważny problem, w dobie coraz powszechniejszych ataków na przemysłowe systemy sterowania, wymuszający wyposażenie nowych rozwiązań w mechanizmy umożliwiające zabezpieczenie systemu przed nieautoryzowanym dostępem do systemu.  Podstawą nowoczesnych systemów przemysłowych jest autoryzacja połączenia za pomocą wymienianych certyfikatów oraz kluczy prywatnych, zapewniających że połączenie może być nawiązane wyłącznie między odpowiednio poświadczonymi obiektami sieci. Oczywiście nie jest to jedyny mechanizm zabezpieczający, w który wyposażona powinna być platforma oprogramowania. Obsługa usług katalogowych, takich jak Active Directory,  dostarczających informacji o dostarczająca informacji na temat wszelkich zasobów w sieci jest wymagana. Dzięki temu możliwe jest centralne zarządzanie użytkownikami co pozwala ograniczyć ataki za pośrednictwem przejęcia kont użytkowników przez niepowołane osoby. Jednak oprogramowanie przemysłowe musi umożliwiać również skonfigurowanie polityki dostępu do każdego elementu oprogramowania dla każdego użytkownika. Oczywiście wszystkie te funkcje bezpieczeństwa wspiera oprogramowanie GENESIS64 firmy ICONICS, oprogramowanie to umożliwia skonfigurowanie dostępu każdego użytkownika nawet do najmniejszego elementu oprogramowania np. zmiennej, alarmu, pliku, czy też stacji roboczej. Oprócz tego GENESIS64 wspiera wszelkie funkcje bezpieczeństwa otwartych protokołów komunikacyjnych, co pozwala na zminimalizowanie możliwości ataku oraz ich ewentualnych skutków na systemy przedsiębiorstw.

Komunikacja w systemach Internet of Things

Jak wcześniej wspomniano GENESIS64 wspiera wszelkie funkcje bezpieczeństwa obsługiwanych otwartych standardów komunikacji. Oprogramowanie przemysłowe na miarę czwartej rewolucji przemysłowej musi gwarantować obsługę nowych jak i już wcześniej wykorzystywanych protokołów komunikacji co wiąże się z obsługą szeregu standardów komunikacji. Możemy wyszczególnić tutaj nowe standardy zdobywające popularność takie jak OPC UA, MQTT czy AMPQ oraz te już dobrze znane w przemyśle jak Classic OPC, Modbus, BACnet. Obsługa szerokiej gamy standardów komunikacji zapewnia integrację z większością elementów automatyki działających w przedsiębiorstwie oraz nowych trendów takich jak IIoT. Jednak oprogramowanie przemysłowe spełniające wymagania koncepcji przemysłu 4.0 to także obsługa wielu standardów znanych w IT takich jak SNMP, REST API, a także dostęp do danych przechowywanych w bazach danych czy też obsługa komunikacji za pomocą usług chmurowych takich jak Azure IoT Hub. Obsługa standardów znanych z OT, IT oraz nowych rozwiązań chmurowych pozwala na pełną integrację systemów działających w przedsiębiorstwie w jeden spójny system oraz przyszły nieograniczony rozwój narzędzi przedsiębiorstwa.

Skalowalne rozwiązanie z dziedziny Internetu Rzeczy

Platforma oprogramowania przemysłowego na miarę Przemysłu 4.0 nie może ograniczać przedsiębiorstwa pod względem scenariusza wdrożenia, jej skalowalności oraz zawartych funkcji. Niezależnie od scenariusza wdrożenia czy to w chmurze, czy to na fizycznych serwerach w przedsiębiorstwie, a nawet wykorzystując scenariusz hybrydowy tj. część systemu działającego na fizycznych serwerach, a część w chmurze. Aplikacja powinna wspierać wszystkie te scenariusze wdrożenia umożliwiając wykorzystanie potrzebnych modułów aplikacji w miejscu, gdzie jest to wymagane. Wykorzystanie kompleksowego oprogramowania przemysłowego, takiego jak oprogramowanie firmy ICONICS zagwarantuje użytkownikowi pewność pełni możliwości rozwoju systemu przedsiębiorstwa w nowe funkcje. Takie jak zaawansowana archiwizacja danych, optymalizacja energetyczna, analiza danych, świadomość operacyjna czy też analiza danych z wielu placówek przedsiębiorstwa oraz integracja z usługami machine learning czy też cloud computing, które są dostępne na platformach chmurowych. Ostatnią cechą oprogramowania dla Przemysłu 4.0 jest jego skalowalność. Oznacza to że oprogramowanie powinno odpowiadać potrzebom zarówno małej lokalnej organizacji, jak i potrzebom korporacji posiadającym wiele oddziałów. Dodatkowo skalowalność objawia się tym, iż może ono rosnąć wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i jego potrzeb. Zarówno pod względem funkcjonalności jak i ilości obsługiwanych danych, urządzeń i systemów.

Podsumowanie

Podsumowując, współczesne oprogramowanie przemysłowe musi zawierać wiele funkcji oraz wspierać otwarte standardy komunikacji znane z ze świata OT oraz IT by móc jak najlepiej współpracować z już istniejącymi systemami przedsiębiorstwa. Oprócz tego wdrożenie oprogramowania powinno być możliwe w chmurze jak i na serwerach fizycznych, a także być kompleksową oraz skalowalną platformą oprogramowania przemysłowego umożliwiającego swobodny rozwój aplikacji w przyszłości.