Komunikacja oprogramowania SCADA ze sterownikiem PLC

Wiktor Susfał Łączność i Zarządzanie

Wpis ten przedstawia sposób komunikacji oprogramowania GENESIS64 ze sterownikiem PLC wykorzystujący serwer OPC UA.

Opis nawiązywania połączenia pomiędzy wyżej wymienionymi komponentami zostanie omówiony na przykładzie aplikacji, w której sterownik PLC zapala i gasi diodę LED z częstotliwością zmienianą z poziomu oprogramowania SCADA.

Sterownik PLC

Wykorzystany na potrzeby projektu sterownik produkowany jest przez firmę BEDROCK. Posiada on między innymi uniwersalny moduł wyjść konfigurowanych jako analogowe lub cyfrowe. Z jednym z omawianych wyjść, ustawionym w tryb pracy cyfrowej, została połączona dioda.

Programowanie sterownika odbywa się za pomocą dedykowanego środowiska BEDROCK IDE. Łącząc sterownik z komputerem za pomocą kabla Ethernet, możliwe jest przenoszenie programu z PC do pamięci kontrolera BEDROCK.

Ustanowienie komunikacji

Posiadając odpowiednio skonfigurowany serwer OPC UA udostępniający zmienne należące do programu kontrolera należy upewnić się, jak brzmi jego identyfikator URI. Jest to łańcuch znaków umożliwiający identyfikację zasobów w sieci. Może określać on nazwę zasobu – wtedy definiowany jest jako URN, lub jego adres – URL.

W przypadku sterownika BEDROCK jest to adres dostępu URL do jego serwera OPC UA i składa się on z IP nadanego kontrolerowi w obrębie połączenia lokalnego z komputerem oraz odpowiedniego portu (dla kontrolerów BEDROCK domyślny port to 4840).

Przykład identyfikatora URI wykorzystywanego w projekcie: opc.tcp://192.168.100.100:4840.

Aby uzyskać dostęp do danych tego serwera z poziomu oprogramowania GENESIS64, należy w module Workbench dodać połączenie symbolizujące go. Dokonuje się tego przechodząc kolejno do zakładek PlatformServices -> FrameWorX -> NetworkSettings -> OPC UA Network. W ostatniej lokalizacji należy nazwać konfigurowane połączenie i wprowadzić odpowiedni identyfikator URI, aby uzyskać efekt podobny jak na zdjęciu poniżej.

Zdj. 1 Połączenie z serwerem OPC UA

 

Po wprowadzeniu odpowiednich ustawień powinno być możliwe wyszukanie zmiennych należących do serwera OPC w panelu „Data Browser”, po prawej stronie okna Workbench.

Na potrzeby projektu dodano do serwera jedną zmienną wykorzystywaną w programie sterownika. Symbolizuje ona okres czasu mierzony w milisekundach, w którym dioda pozostaje kolejno w stanie zapalonym i zgaszonym.

Konfiguracja interfejsu

Zmiana nastawy sterownika odbywać się będzie z poziomu graficznego interfejsu stworzonego w module wizualizacji pakietu GENESIS64 jakim jest GraphWorX. Interfejs składa się z „suwaka” będącego standardowym modelem 2D wchodzącym w skład bibliotek modeli GraphWorX oraz z pola wyświetlającego aktualną wartość nastawy.

Do „suwaka” przypisano odpowiednią zmienną znalezioną za pomocą wyszukiwarki danych ”Data Browser”.  Wyszukiwarka ta wygląda identycznie dla modułów Workbench i GraphWorX. Wspomniana zmienna znajduje się pod elementem BedrockConnection (por. zdj. 1). Zakres zmian nastawy przyjęto od 100 do 5000 ms.

Prezentacja rezultatów

Po wykonaniu powyższych czynności, układ zachowuje się w sposób pokazany na poniższym filmie.

 

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.