AlertWorX64: Konfiguracja modemu GSM – wysyłanie powiadomień SMS

Wiktor Susfał Alarmy i Powiadomienia

Kroki przedstawione w tym artykule mogą pomóc w przypadku, gdy modem GSM podłączony do komputera nie współpracuje z ICONICS.

Wykorzystywany modem GSM

Modem GSM wykorzystany w omawianym przypadku to Enfora GSM 1381-50. Jest on podłączony do komputera za pomocą kabla (konwertera) RS232 na USB – Uport 1110 firmy Moxa. Celem wpisu jest przedstawienie metod sprawdzających działanie modemu oraz konfigurujących go z oprogramowaniem GENESIS64.

Sprawdzenie poprawności działania modemu GSM

  • Po podłączeniu modemu GSM do wyjścia USB komputera, w menedżerze urządzeń widnieje on jako oddzielny sprzęt znajdujący się na samej górze listy. Jest to oznaka braku sterownika dla danego kabla-konwertera. Sterowniki urządzeń każdej z firm mogą się różnić. Te współpracujące np. z Uport 1110 można pobrać z tej strony. Po zainstalowaniu sterowników, nowe urządzenie widoczne jest w menedżerze urządzeń, w zakładce „Porty (COM i LPT)” jako oddzielny port COM.
  • Każde urządzenie posiada dedykowane dla siebie parametry wymiany danych, którą można sprawdzić w jego dokumentacji technicznej. Ważne jest, aby po podłączeniu go do komputera, kliknąć PPM na port COM, pod który podpięty jest modem (w oknie menedżera urządzeń), wejść we Właściwości ->Ustawienia portu, a następnie dostosować znajdujące się tam opcje do wykorzystywanego urządzenia (np. prędkość przesyłu danych).
  • Aby sprawdzić poprawność działania samego modemu, potrzebny będzie program pozwalający na podgląd komunikatów wysyłanych przez dany port COM. Przykładowy program – Moxa PComm Lite można pobrać z tej strony.
  • Aby upewnić się co do działania modemu, najlepiej jest umieścić w nim aktywną kartę SIM, nawiązać komunikację z modemem za pomocą w/w programu i wprowadzić komendy opisane pod tym linkiem. Należy pamiętać, aby podczas ustanawianie połączenia poprzez PComm Lite, wybrać z listy odpowiedni port COM, do którego dołączony jest modem GSM oraz wprowadzić odpowiednie dla tego urządzenia dane dotyczące komunikacji (prędkość przesyłu danych, ilość bitów danych itp).

Konfiguracja narzędzia AlertWorX64 do wysyłania SMS

Wszelkie potrzebne ustawienia z poziomu AlertWorX64 zostały opisane w tym artykule. Ważne jest aby pamiętać, że wiadomości SMS z węzła w AlertWorX będą wysyłane po wystąpieniu odpowiednich bodźców. Wywołanie powiadomienia SMS może odbywać się przez:

  • informację o wystąpieniu alarmu skonfigurowanego w AlarmWorX64 Server w Workbench dostarczoną przez element zawarty w zakładce „Alarm Subscription” w oknie konfiguracji AlertWorX. Symbolizuje on dany serwer alarmowania dostępny w instalacji GENESIS64 lub pewną grupę alarmów;
  • dany tag OPC UA (po wybraniu opcji „Use UA Points”)
  • alarm ze specjalną „flagą” (po wybraniu opcji „Only Use Targeted Alarms”)
  • inny moduł Workbench, jeśli został odpowiednio skonfigurowany, a opcja „Receive commands on this node” została zaznaczona w oknie konfiguracji AlertWorX.

Możliwa przyczyna błędnego działania modułu AlertWorX

Na działanie AlertWorX64 mogą wpływać niektóre ustawienia bezpieczeństwa. Aby mieć pewność, że dany użytkownik zdefiniowany w zakładce Security w Workbench będzie mógł bez problemu sterować powiadomieniami SMS i E-mail, należy podczas jego definiowania zapewnić mu dostęp do licencji „Write License” oraz prawo do wykonywania metod powiązanych z AletrtWorX. Aby to zrobić, należy w oknie tworzenia użytkownika wprowadzić opcje jak na zdjęciu poniżej.

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.