Wykorzystanie Microsoft Dynamics 365 w rozwiązaniach dla inteligentnych budynków

Wiktor Susfał Wdrożenia i Publikacje

Autorem tego artykułu traktującego o zarządzaniu systemami automatyki budynkowej jest Spyros Sakellariadis – Principal Program Manager w Microsoft.

Publikacja ma na celu skrótowy przegląd rozwiązań dla budynków od firmy MacDonald-Miller opierających się na oprogramowaniu od  ICONICS działającemu na platformie Microsoft Azure.

Rysunek 1. Technik MacDonald-Miller kontrolujący napędy o zmiennej częstotliwości

Oprogramowanie dla inteligentnych budynków

Tradycyjne zarządzanie obiektami jest bardzo pracochłonne, ponieważ wymaga wielu osób i urządzeń sprawujących kontrolę nad budynkami oraz, nierzadko – konieczności udania się na miejsce w celu zdiagnozowania i rozwiązania problemów. Obecnie menadżerowie obiektów mogą znacznie skuteczniej radzić sobie z usterkami za pomocą systemów automatyki budynkowej wyposażonych w czujniki (patrz rys. 1), systemów zdalnego monitorowania, jak i inteligentnego oprogramowania budynku, które analizuje dane oraz ostrzega o tym, co jest nie tak, a co może się nie udać i często pozwala zarządcom na zdalne rozwiązywanie problemów.

Firmy zarządzające obiektami, takie jak MacDonald-Miller, używają inteligentnego oprogramowania budowlanego do monitorowania setek lub tysięcy budynków z poziomu centrum operacyjnego, w miarę możliwości rozwiązując problemy zdalnie i wysyłając techników tylko do naprawy problemów mechanicznych, wymagających bezpośrednich działań człowieka. Oprogramowanie dla inteligentnych budynków zapewnia prawdziwą cyfrową transformację w branży zarządzania obiektami, pozwalając ich właścicielom na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Obecnie na rynku dostępnych jest kilka inteligentnych rozwiązań dla budynków „pierwszej klasy”. MacDonald-Miller, w swej praktyce, wykorzystuje wysoce zindywidualizowaną wersję ICONICS, działającą w Microsoft Azure, do zarządzania setkami budynków w Seattle i w Stanach Zjednoczonych (Zobacz rys. 2.).

Rysunek 2. Pulpit sterowniczy firmy MacDonald-Miller w ICONICS

Przekształcanie analiz w działania

Wszystkie spostrzeżenia na temat tego, co dzieje się w budynku, muszą zaowocować działaniami – naprawą, regulacją, wymianą, a nawet samym planem dokładniejszego monitorowania. Aby ułatwić prowadzenie napraw, rozwiązanie dla inteligentnego budynku musi być zintegrowane z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM), który wspiera (co najmniej) sprawowanie kontroli nad stanem aktywów, planowanie wykorzystania zasobów i zarządzanie zleceniami służbowymi. W tym celu MacDonald-Miller wykorzystuje Microsoft Dynamics 365 for Field Service, z funkcjami Service Delivery oraz Work Order & Scheduling, które można znaleźć odpowiednio w modułach Field Service oraz Service. (Patrz Rysunek 3.)

Rysunek 3. Pulpit sterowniczy Microsoft Dynamics 365 for Field Service

Microsoft stworzył złącze ICONICS-Dynamics 365, które rozszerza funkcjonalność Dynamics 365 for Field Service o możliwość odczytu wyjść z systemu ICONICS. Złącze to scala te dwie potężne platformy – ICONICS i Dynamics 365 – aby zapewnić inteligentną analizę i działania. (Patrz Rysunek 4.)

Rysunek 4. Pulpit MacDonald-Miller Microsoft Dynamics 365 for Field Service wyświetla komunikaty o alarmach z ICONICS

Im inteligentniejsze oprogramowanie dla inteligentnych budynków, tym więcej informacji o problemach i potencjalnych przyczynach dostarcza menedżerowi obiektu. Im inteligentniejszy system CRM, tym więcej dostarcza informacji na temat serwisowania, np. jak często ten sprzęt był naprawiany w przeszłości i czy części zamienne są w magazynie. System CRM powinien umożliwiać kierownikowi obiektu podjęcie decyzji, kto i kiedy powinien naprawić usterkę, w oparciu o dostępność i umiejętności. Powinien on pomóc technikowi terenowemu zrozumieć potrzebną dokumentację techniczną, podpowiedzieć, które części musi przynieść, jak rozwiązać problem i jak długo potrwa naprawa. Połączenie inteligentnego oprogramowania budynku i systemu CRM powinno wspierać późniejsze analizy produktywności pracowników lub skuteczności różnych procedur, takich jak określenie średniego czasu potrzebnego do rozwiązania określonego rodzaju problemu.

Ostatecznie celem inteligentnego budynku + rozwiązań CRM jest posiadanie odpowiedniej osoby, która rozwiąże właściwy problem we właściwym czasie, przy użyciu odpowiednich narzędzi. (Patrz Rysunek 5.)

Rysunek 5. Ilustracja pokazująca algorytm rozwiązywania problemów.

Dzięki oprogramowaniu inteligentnego budynku podłączonemu do systemu CRM, setki tysięcy odczytów z czujników są codziennie pobierane przez to oprogramowanie i oceniane w oparciu o tysiące kryteriów, w czasie rzeczywistym, aby stworzyć listę kilkuset problemów z wyposażeniem budynku. W MacDonald-Miller komunikaty o problemach są wysyłane przez ICONICS do Field Service, co pozwala garstce menedżerów lub techników na ich przeglądanie i ustalanie priorytetów, przydzielanie ich do prowadzonych spraw, tworzenie zleceń pracy i przydzielanie techników do ich rozwiązywania. W niektórych przypadkach technicy mają możliwość rozwiązania problemów zdalnie. W innych sytuacjach, będą musieli uzyskać dostęp do sprzętu na miejscu, ale za to posiadając znacznie więcej informacji na temat danej usterki niż mieliby w przeszłości.

Korzyści płynące z tego złącza dla menedżerów obiektów oraz firmy MacDonald-Miller są oczywiste: mogą oni wcześnie wykrywać problemy w budynku, mieć większą wiedzę o tym, jak je naprawić przy mniejszym nakładzie pracy. Z czasem korzyści są jeszcze większe: mogą przewidzieć, jak długo potrwa rozwiązywanie problemu, lepiej oszacować koszty wykonywania zadań i skorzystać z różnych analiz trendów.

Korzyści odnoszą również właściciele i najemcy budynków. Właściciele budynków widzą zmniejszenie kosztów eksploatacji i napraw. Klienci MacDonald-Miller odnotowali spadek rocznych rachunków za media o ponad 20 procent. Najemcy budynków mieszkają i pracują w obiektach, w których wszystkie pomieszczenia są lepiej ogrzewane i chłodzone, światła pracują, toalety nie przeciekają, a oni nie muszą zgłaszać kierownikowi budynku potrzeb napraw – problemy są rozwiązywane, zanim najemcy się o nich dowiedzą. Zwiększa się wydajność pracy i poprawia zadowolenie najemców.

Bliższe przyjrzenie się złączu ICONICS-Dynamics 365

Złącze ICONICS-Dynamics 365 firmy Microsoft wykorzystuje szereg usług Azure (Azure IoT Hub, Azure Logic Apps, Azure Service Bus i Azure Stream Analytics) ze specjalnie dostosowanym kodem i plikami konfiguracyjnymi (JSON) w celu ustanowienia dwukierunkowej komunikacji między Field Service i ICONICS. Złącze jest zbudowane w sposób modułowy. Jeden moduł zapytuje system inteligentnego budynku, drugi łączy się z Field Service, a kod, będący rdzeniem złącza, dokonuje wszelkich niezbędnych transformacji danych w celu przekształcenia przychodzących informacji w formę, którą Dynamics 365 może odczytać. Dzięki tej modułowej architekturze, deweloper może modyfikować złącze do pracy z innymi inteligentnymi systemami budowlanymi przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy.

Rysunek 6. Architektura przepływu danych dla złącza ICONICS-Dynamics 365

Architektura jest skalowalna dla różnych zastosowań, ponieważ może pracować przy każdym wdrożeniu ICONICS i Dynamics 365 z potrzebą minimalnego dostosowania. Niektóre szczegóły tej architektury wymagają jednak indywidualnej modyfikacji w zależności od zakresu i wymagań wydajnościowych.

Dowiedz się więcej

Aby dowiedzieć się więcej o inteligentnych rozwiązaniach dla wykorzystania energii w budynkach, obejrzyj te filmy od MacDonald-MillerJTC (oddział rządu Singapuru), i Microsoft.

Więcej informacji na temat rozwiązań Dynamics 365 i Microsoft Internet of Things (IoT) można znaleźć na stronie Dynamics 365 for Field Service  oraz IoT for smart buildings.