GraphWorX64: Smart symbols tworzenie nowych symboli

Bartłomiej Pień Wizualizacja SCADA

GraphWorX64 umożliwia tworzenie własnych symboli nazywanych Smart Symbols. Można je dowolnie konfigurować oraz wykorzystywać wielokrotnie w wizualizacjach.

Ten poradnik pokaże Ci jak w prosty sposób stworzyć symbol wskazujący aktualny stan maszyny w postaci prostokąta zmieniającego kolor tła zależnie od stanu  zawierającego nazwę maszyny oraz strzałkę wskazującą aktualny trend wydajności maszyny.

Kolory w powyższym symbolu oznaczają:

 • Czarny – maszyna wyłączona,
 • Szary – zmiana narzędzia,
 • Zielony – została osiągnięta norma produkcji,
 • Żółty – trend wydajności produkcji wzrastający,
 • Czerwony – trend wydajności produkcji opadający.

Tworzenie symbolu zaczniemy od utworzenia nowego ekrany typu Grid. Użycie tego typu ekranu zapewni zmaksymalizowanie użyteczności symbolu dzięki dodaniu „responsywności” symbolu. O tym co to responsywność i jak ją wykorzystywać w GraphWorX64 przeczytasz w jednym z poprzednich wpisów, GraphWorX64: Tworzenie responsywnego UINastępnie przejdź do zakładki View > Application Mode i wybierz Advenced Mode.

Na nowo otwartym ekranie dodajemy element typu Grid, ustawiamy automatyczną wysokość i szerokość obiektu oraz ustalamy położenie kolumn i wierszy jak na obrazku poniżej.

 

Kolejnym krokiem jest dodanie prostokąta (obiekt Rectangle), który będzie zakrywał całą powierzchnię symbolu (szerokość i wysokość obiektu ustalana automatycznie).  Należy również dodać obiekt typu process point w View box (zaznaczony na poniższym obrazku na czerwono), który zawiera się w całym pierwszym wierszu.

 

Po dodaniu odpowiednich obiektów, kolej na skonfigurowanie właściwości dynamicznych symboli:

 • Process point:
 1. źródło danych opcji dynamicznej jako dowolny ciąg znaków zawarty w cudzysłowie.
 • Rectangle:
 1. Dodajemy dowolną ilość akcji dynamicznych typu Color.
 2. Dla każdej akcji definiujemy źródło danych, kolor i warunek aktywacji tak jak na poniższym obrazku.

Następnie w Explorer (po prawej stronie ekranu GraphWorX) zaznacz Grid i z zakładki Dynamics wybierz Smart Symbol. Po wybraniu tej opcji pokaże się okienko konfiguracji tworzenia Smart Symbol.

 • Expose data sources as Smart Properties – automatycznie określa unikalne źródła danych jako Smart Properties,
 • Optimize hierarchial data sources – automatycznie określa hierarchię źródeł danych.

Obie te opcje ułatwiają konfigurację Smart Symbol, jednak w tym poradniku odznaczmy obie opcje, aby w pełni zrozumieć tworzenie nowych opcji symboli.

Po przekonwertowaniu Grida na Smart Symbol należy zdefiniować właściwości obiektów w symbolu, które chcemy w przyszłości zmieniać czyli Smart Properties. Przedstawię konfigurację Smart Properties dla źródła danych dotyczących trendu, koloru dla trendu opadającego i wartości zmiennej, dla której ta akcja dynamiczna jest aktywna. Dodawanie i konfiguracja Smart Properties odbywa się w kilku krokach:

 1. Kliknij PPM w nazwę właściwości i wybierz Add To Smart Properties (grafika) i określ nazwę właściwości,
 2. W akcji dynamicznej Trend_opadajacy obiektu Rectangle dodaj do Smart Properties właściwości (grafika):
  • Data Source,
  • Low limit,
  • EndColor,
 3. W Explorer zaznacz Grid (obiekt typu Smart Symbol) i z zakładki Dynamics wybierz Define Properties (grafika).
 4. W oknie możesz konfigurować właściwości, PropertyType oraz DefaultValue pozostaw bez zmian. Możliwe jest dodanie kategorii oraz opisu.
 5. Tak skonfigurowane właściwości umożliwiają łatwą konfigurację zdefiniowanych właściwości, aby to zrobić przejdź do Properties obiektu Smart Symbol, domyślnie znajdują się w zakładce Smart Properties (grafika),
 6. W ramach ćwiczenia skonfiguruj resztę Smart Properties. Aby uzyskać symbol, który umożliwia konfigurację:
  • źródeł danych,
  • kolorów akcji dynamicznych oraz tekstu,
  • limitów aktywacji akcji dynamicznych (zmiany kolorów),
  • Nazwę urządzenia (zawartego w obiekcie typu Proces Point).
 7. Kolejnym zadaniem ćwiczeniowym jest stworzenie strzałki, która będzie wskazywała trend (rosnący, opadający, stały), wykorzystaj do tego celu właściwość dynamiczną rotacji (Rotation) oraz skonfiguruj jej Smart Properties.

Tak skonfigurowany Smart Symbol można wykorzystać wielokrotnie na wizualizacjach w GraphWorX64 oraz KpiWorX.

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.

 

Komentarz do “GraphWorX64: Smart symbols tworzenie nowych symboli

Comments are closed.