GraphWorX64: Tworzenie responsywnego UI

Bartłomiej Pień Wizualizacja SCADA

Tworzenie dynamicznych ekranów, które dopasowują się do wyświetlacza może zaoszczędzić wiele czasu oraz pozwala rozszerzyć funkcjonalność wizualizacji. Responsywny ekran wizualizacji to taki ekran który dopasowuje styl wyświetlania do docelowego wyświetlacza. Zobaczmy jak wygląda to w praktyce.

Oprócz responsywnego okna wizualizacji, responsywne są także elementy całego ekranu. Dzięki czemu wizualizacja podczas zmieniania rozmiaru okna zachowuje się według naszych zasad.

Konfiguracja Responsywnego UI

Konfiguracja ekranu wizualizacji odbywa się w programie GraphWorX64. Po włączeniu programu należy uruchomić tryb Grid ekranu wizualizacji. W tym celu przechodzimy do File> New Settings. Następnie należy zaznaczyć opcję grid w sekcji layout. Następnie należy przejść do zakładki preferences ustawień ekranu wizualizacji i upewnić się że właściwość DefaultNewRootObjectType w opcjach generalnych ma wartość Grid. Następnie dzielimy ekran na kolumny i wiersze, aby uzyskać efekt jak na przykładowym filmie należy podzielić ekran na 2 wiersze, pozostawiając jedną kolumnę. Szerokość wiersza 0 należy zadeklarować jako stałą wartość pikseli (np. 100). Dodawać i konfigurować wiersze/kolumny można na dwa sposoby:

  • Klikając PPM na lewą krawędź ekranu wizualizacji aby dodać i konfigurować wiersz oraz na górną krawędź, by dodać i konfigurować kolumny.
  • We właściwościach ekranu wizualizacji, w zakładce Measurements – Grid, możemy edytować definicje wierszy i kolumn.

Pełna konfiguracja responsywnego interfejsu użytkownika przedstawia poniższy film.

 

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.

Komentarz do “GraphWorX64: Tworzenie responsywnego UI

Comments are closed.