Workbench: Grupowanie zmiennych i receptury

Bartłomiej Pień Łączność i Zarządzanie

Zmiana wartości wielu zmiennych za pomocą jednego przycisku? Wybór wartości zmiennych z wcześniej zdefiniowanych zestawów? Nic trudnego dzięki ICONICS.

Konfiguracja zmiany wartości wielu zmiennych w programie może być problematyczna i czasochłonna. Przypisanie wielu akcji zmiany wartości do jednego przycisku pochłania wiele czasu, a używanie tak skonfigurowanego elementu może niepotrzebnie obciążać aplikacje. Rozwiązaniem tego problemu są dwie funkcje zaimplementowane w GENESIS64, Groups oraz Recipes.

  • Groups – służy do tworzenia grup zmiennych. Zmiana wartości zmiennej grupowej powoduje zmianę wartości zmiennych należących do danej grupy.
  • Recipes – jest to rozbudowana funkcja do zarządzania recepturami tj. grupy zmiennych, w której każda zmienna ma indywidualnie przypisaną wartość. Recipes posiada przeglądarkę oraz menu do zarządzania recepturami z poziomu działającej wizualizacji.

Przejdźmy do szczegółowego omówienia powyższych funkcji. Obydwie funkcje konfigurowane są w programie Workbench. Groups znajduje się w zakładce Platform Services> Unified Data Menager, a Recipes bezpośrednio w Platform Services.

Groups

Konfiguracja grupy zmiennych jest niezwykle prosta. Wystarczy stworzyć nową grupę (PPM zakładka Groups> Add Group).  Po stworzeniu grupy otwiera się okno konfiguracyjne składające się z trzech zakładek. W pierwszej Group Settings wybieramy typ zmiennej oraz dodajemy opcjonalny opis. W zakładce Grouped Tags dodajemy zmienne należące do grupy. Zakładka trzecia to Parmeters, tutaj definiujemy parametry grupy zmiennej, które umożliwiają użycie jednej grupy zmiennych. Umożliwia to wykorzystanie jednej grupy zmiennych dla wielu podobnych zestawów danych w wielu miejscach wizualizacji.

 

Konfiguracja Recipes

Konfigurację receptur należy rozpocząć od rozwinięcia Recipes i dodania nową receptę. Po jej stworzeniu otworzy się okno konfiguracyjne. Umożliwia ono dodać opis elementu,  ustalić typ zmiennej określającej procent z wartości w recepturze, która zostanie przypisana do zmiennej końcowej oraz składowe receptury. Po skonfigurowaniu receptury należy przycisnąć PPM na skonfigurowanej i dodać nowy wariant receptury (Recipe Item). Tutaj wystarczy określić wartości odpowiadające odpowiedniemu wariantowi.

Wykorzystanie Recipes w GraphWorX

Zarządzanie recepturami z poziomu wizualizacji odbywa się za pośrednictwem dwóch narzędzi Recipe Navigator oraz Recipe Grid. Znajdują się one w zakładce Controls.

  • Recipe Navigator – służy do przeglądania drzewa receptur oraz ich aktualizacji.
  • Recipe Grid – służy do przeglądania właściwości receptur w postaci tabel.

Oba narzędzia zawierają zaawansowane opcje konfiguracji okna, które umożliwiają dostosowanie wizualizacji do osobistych wymagań i preferencji.

 

 

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.