ScheduleWorX: Zarządzanie harmonogramem

Bartłomiej Pień Łączność i Zarządzanie

ScheduleWorX to moduł pakietu GENESIS64 stworzony do harmonagramowania działania automatyki, oświetlenia obiektów, urządzeń HVAC i innych.

W tym wpisie opiszę moduł programowy ScheduleWorX, oraz przedstawię przykładową konfigurację harmonogramu do sterowania oświetleniem budyku. Możliwości będą opisane równolegle do konfiguracji, ponieważ możliwości programu najlepiej połączyć z praktyką.

Konfigurator ScheduleWorX składa się z trzech kluczowych elementów:

 • Value Sets – są to grupy zmiennych, które mogą być użyte do grupowania sterowania ich wartościami za pomocą harmonogramu. Każda zmienna, w value set ma inwidualnie określoną wartość.
 • Schedules – są to listy wydarzeń, która może zawierać jedno lub wiecej wydarzeń. Wydarzenia to elementy zdefiniowane w harmonogramie, które mogą się powtarzać cyklicznie.
 • Holidays – jest to lista dni, która służy do nadpisywania cyklicznego harmonogramu.

Należy pamiętać, że konfiguracja ScheduleWorX odbywa się w programie Workbench, tak samo jak innych modułów GENESIS64.

Konfiguracja value sets

Konfigurację zaczniemy od value sets, ponieważ będzie on wykorzystywany przy konfiguracji harmonogramu. Przejdźmy zatem do programu Workbench> Actions> Schedules, otwieramy rozwijane menu przez kliknięcie PPM  na Value Sets i tworzymy nową grupę zmiennych, tak jak zaprezentowano obok.

Okno, które się otowrzy zawiera cztery zakładki. Nazwa zakładki jest także odnośnikiem do grafiki prezentującej zawartość oraz przykładową konfigurację):

 • Value Set Tags – tutaj dodaje się zmienne, których wartości chcemy zmieniać za pomocą harmonogramu.
 • Value Set Values –  po dodaniu zmiennych w zakładce value set tags, tutaj definiujemy różne warianty wartości zmiennych w grupie.
 • Parameters – tu określamy zmienne parametry grupy zmiennych, dzięki temu jeden value set możemy wykorzystać w wielu harmonogramach.
 • Other properties – zakładka umożliwiająca dodanie opisu.

Z tak skonfigurowanym zestawem zmiennych możemy przejść do tworzenia harmonogramu.

Konfiguracja harmonogramu

Tworzymy nowy harmonogram, tak samo jak stworzyliśmy nowy value set. Konfigurator harmonogramu składa się z 6 zakładek:

 • General – w tej zakładce można ustawić początek i koniec działania harmonogramu, okres skanowania zmian harmonogramu, czas odświeżania wyjść sterowanych harmonogramem. Ustalamy również typ wyjścia, którym sterujemy harmonogramem.
 • Weekly – tu tworzymy harmonogram tygodniowy dodając wydarzenia, które będą się powtarzać aż do końca harmonogramu (jeżeli został ustalony).
 • Holidays – tu ustalamy oraz przypisujemy wcześniej skonfigurowane dni wolne od pracy. To pozwala nam stworzyć wyjątki w działaniu harmonogramu w tych dniach.
 • Exeptions – Wyjątki dają większą elastyczność przy tworzeniu harmonogramów niż tworzenie harmonogramu w cyklu cotygodniowym. Dla skonfigurowanych tutaj wydarzeń można określić dowolnie powtarzalność wydarzeń.
 • Preview – tu sprawdzimy efekt końcowy naszej pracy, czyli to jak w rzeczywistości wygląda harmonogram po uwzględnieniu wszystkich wydarzeń oraz dni wolnych od pracy w tym harmonogramie.
 • Runtime – tu sprawdzamy aktualny status harmonogramy oraz możemy ręcznie zmienić aktywny value set do następnej zmiany wynikającej z konfiguracji lub tymczasowo.

Konfiguracja dni wolnych od pracy

Należy stworzyć nowy zbiór dni wolnych od pracy w zakładce holidays, podobnie jak tworzyliśmy wcześniej inne konfiguracje. Następnie przechodzimy do zakładki Calendar View i tworzymy nowe wydarzenie o dowolnej nazwie. Ważne aby ustalić długość trwania wydarzenia na 1 dzień, a powtarzalność dopasować do własnych wymagań.

 

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.