Efektywność energetyczna – System zarządzania energią

Bartłomiej Pień Wdrożenia i Publikacje Tagi: , , , , , , , ,

Dnia 30 września bieżącego roku mija termin przeprowadzania audytu energetycznego zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

Audyty w przedsiębiorstwach zostały przeprowadzone, a obszary potencjalnej poprawy efektywności energetycznej wskazane w raportach. Jednak jak zweryfikować czy działania podjęte w celu poprawy efektywności przynoszą zakładane rezultaty, na bieżąco monitorować zużycie i koszty energii i zwolnić się z obowiązku przeprowadzania kolejnych audytów efektywności energetycznej? Odpowiedzią na pytanie jest wdrożenie systemu zarządzania energią (SZE) spełniający wymagania normy PN-EN ISO 50001:2012 lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). „System zarządzania środowiskowego” oznacza część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę organizacyjną, czynności planowania, zakres odpowiedzialności, praktyki, procedury, procesy i  zasoby służące rozwijaniu, wdrażaniu, osiąganiu, przeglądowi i  utrzymaniu polityki środowiskowej oraz zarządzaniu aspektami środowiskowymi.

Do spełnienia wymogów wspomnianej już normy i rozporządzenia PE firma Elmark Automatyka oferuje rozwiązania dostarczane przez producenta oprogramowania do wizualizacji, archiwizacji,  analizy i mobilności danych w wielu branżach – firmę ICONICS. Kompleksowe rozwiązanie umożliwia obsługę wszystkich poziomów przedsiębiorstwa, od poziomu komórki czy budynku, aż do poziomu korporacyjnego. To umożliwia stworzenie systemu spełniającego wymogi prawne i użytkownika, a dzięki modułowości oprogramowania oferta jest dopasowywana specjalnie do wymagań klienta. Pakiet oprogramowania GENESIS64 wykorzystujący w pełni 64-bitową architekurę współczesnych urządzeń oferuje wizualizację 2 i 3D, niezawodną archiwizację danych, wnikliwą analizę danych oraz mobilność danych. Wszystko to odbywa się w czasie rzeczywistym, aby zapewnić użytkownikom zawsze aktualne dane. ICONICS dzięki współpracy z Microsoftem może zapewnić kompatybilość swoich produktów z rozwiązaniami najpopularniejszego systemu operacyjnego Windows, oraz wykorzystanie potencjału rozwiazań technologicznych takich jak Microsoft Share Point, Silverlight czy też Windows Presentation Foundation. W skład GENESIS64 wchodzi moduł dedykowany do monitorowania, zarządzania, analizy i prognozowania zużycia energii – Energy AnalityX, który dostępny jest także jako samodzielny produkt.

Norma PN-EN ISO 50001:2012 określa wymogi identyfikacji aktualnego oraz przewidywalnego zużycia energii, wymogi dla wprowadzania polityki energetycznej, oraz wymogi wprowadzania systemu monitorowania i mierzenia zużycia energii zgodnie z cyklem PDCA (ang. Plan-Do-Check-Act). Poniżej zostanie omówione kilka kluczowych elementów zarządzania wymienionych wymienionych przez normę, w kontekście ich realizacji ich z wykorzystaniem pakietu GENESIS64.

Określenie energetycznej linii bazowej oraz ustanowienie wskaźników do monitorowania i pomiarów wydajności energetycznej

Standaryzacji oraz archiwizacja danych umożliwa powiązanie zużycia energii z powierzchnią budynku, wytworzonej ilości produktów, aktualnej pogody, dzięki czemu można określić standardowe zużycie energii np. kWh/m 2, koszt energii/jednostkę produkcyjną i inne. Archiwizacja tych danych umożliwia analizę danych historycznych i stworzenie energetycznego punktu odniesienia do do badania efektywności inicjatyw podejmowanych w celu zwiększania efektywności energetycznej obiektów.

Identyfikacja znaczących aspektów energetycznych, określenie bieżącej wydajności energetycznej obiektów, urządzeń, systemów i procesów, związanych ze znaczącym użytkowaniem energii

Dzięki organizacji systemu opartemu na zasobach i ich hierarchicznej organizacji możliwe jest monitorowanie i analizowanie danych o zużyciu energii przez dane urządzenie, linie produkcyjną, fabrykę i całą organizację. Taka organizacja zasobów firmy umożliwia w prosty sposób znalezienie najbardziej znaczących aspektów energetycznych, a standaryzacja i analiza danych umożliwia wykorzystanie danych o zużyciu energii do określenia biężącej wydajności wszystkich zasobów organizacji dzięki obliczeniom w czasie rzeczywistym.

Zapewnienie odpowiedniej komunikacji i kompetencji pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych, mających wpływ na zarządzanie energią, ze szczególnym uwzględnieniem roli najwyższego kierownictwa

Dzięki integracji warstwy produkcyjnej przedsiebiorstwa i biznesowej możliwe jest udostępnianie danych o efektywności energetycznej osobom decyzyjnym. Możliwość tworzenia polityki bezpieczeństwa i dostępu do wizualizacji i danych opartej na stanowiskach pozwala zapewnienie dostępu do określonych danych tylko tym osobom, które powinny mieć do nich dostęp. Dodatkowo zintegrowany z pakietem GENESIS64 Skype może stanowić kanał komunikacyjny między członkami organizacji odpowiadającymi za zarządzanie energią. Dodatkowo wykorzystanie dziennika zdarzeń pozwala stworzyć bazę wiedzy o wykorzystaniu energii, tworzoną przez osoby, odpowiedzialne za zarządzanie energią, pochodzące z każdego szczebla organizacji.

Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności energetycznej

Przykładowym działaniem rozwiązaniem prowadzącym do zwiększenia efektywności energetycznej jest stworzenie harmonogramu sterowania oświetlenia hali produkcyjnej, który uwzględnia takie czynniki, jak pora dnia, dni wolne od pracy, weekendy i inne czynniki. Kolejnym rozwiązaniem może być zastosowanie modułu FDDWorX przeznaczonego do predykcyjnego wykrywania usterek i diagnostyki obiektów. Predykcyjne zarządzanie pozwala zapobiec nadmiernemu zużyciu energii przez niepoprawnie działające urządzenie, FDDWorX umożliwia również generowanie alarmów gdy wykryte zostanie działanie urządzenia poza dozwolonymi ramami czasowymi.

Monitorowanie i pomiary efektów działalności energetycznej

Dzięki wykorzystaniu technologii Silverlight, Microsoft Presentation Foundation i HTML5 GENESIS64 umożliwia monitorowanie i sterowanie zawsze, wszędzie i na każdym urządzeniu, przez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację MobileHMI na iOS, Androida i Windows Phone. Wszystkie pomiary i kalkulacje wykonywane i wizualizowane są w czasie rzeczywistym.

Ewaluacja postępów we wdrażaniu efektywnych rozwiązań energetycznych

Pakiet GENESIS64 działa w czasie rzeczywistym dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do aktualnych danych, które mogą zestawić z danymi historycznymi z dowolnego okresu.

Dzięki wdrożeniu GENESIS64 w Twoim przedsiębiorstwie możesz zyskać nie tylko zwiększoną efektywność energetyczną ale także:

  • polepszyć świadomość sytuacyjną i operacyjną,
  • udostępniać wizualizację przez przeglądarki internetowe,
  • wdrożyć IIoT i Przemysł 4.0,
  • zintegrować OT i IT.

Jeżeli jesteś zainteresowany pakietem GENESIS64 skontaktuj się z nami na iconics@elmark.com.pl lub odwiedź bloga iconics.elmark.com.pl.