Wykorzystanie BIM w produktach ICONICS

Bartłomiej Pień Wdrożenia i Publikacje

Building Information System to bogate źródło danych o obiekcie, w tym wpisie opiszę wykorzystanie BIM w produktach ICONICS w konteście sterowania i wizualizacji.

Modelowanie informacji jest użytecznym sposobem planowania współpracy przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji systemów. Może być wykorzystywany w różnych aplikacjach, od produkcji masowej po automatyzację budynków i zarządzanie energią. Modele są zazwyczaj tworzone i edytowane za pomocą narzędzi do projektowania i tworzenia projektów 3D (np. AutoCAD, Revit itp.). Modelowanie informacji zapewnia również szybką i łatwiejszą interakcję z tworzonymi obiektami.

Model informacyjny pomaga zapewnić wspólny element odniesienia w całym cyklu życia projektu, począwszy od koncepcji projektu, poprzez prototypowanie, aż po uruchomienie, a skończywszy na konserwacji/rozwiązywaniu problemów. Wszystkie zaangażowane strony, w tym projektanci, budowniczowie, pracownicy obsługi technicznej i kierownictwo mogą dodać swoją wiedzę i doświadczenie do centralnego zbioru zasobów. Każdy dodatek lub edycja modelu informuje wszystkich uczestników projektu, pomagając w osiąganiu pożądanych rezultatów.

Modelowanie informacyjne zapewnia nie tylko interoperacyjność, ale ułatwia również postęp w każdej fazie cyklu życia. Współdzielone dane modelowe pozwalają integratorom i użytkownikom zaoszczędzić czas i zmniejszy koszty. Pozwala to na prostą konwersję i importowanie wszystkich wymaganych właściwości i parametrów do celów wizualizacji, analizy i kontroli danych.

Tutaj właśnie należy wspomnieć o firmie ICONICS w kontekście modelowania informacji. Ta firma od 30 lat zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem rozwiązań programowych wspierających zarządzanie energią, produkcję, automatykę przemysłową i automatykę budynków, posiadająca certyfikat OPC UA i BACnet. ICONICS jest również członkiem statutowym Fundacji OPC od lat wspiera fundację, udostępniając jej kod źródłowy i prowadząc badania, a także pełnił funkcję członka zarządu.

ICONICS rozszerzył ostatnio pakiet GENESIS64™ HMI/SCADA oraz pakiet Building Automation o obsługę Modelowania Informacji Budowlanej (BIM) do importowania właściwości, obrazu i projektów BIM zgodnie z normą ISO 16739:2013. Udostępniane dane BIM mogą zawierać potrzebne informacje, takie jak: szczegóły dotyczące sprzętu/materiałów, nazwy modeli i producentów, harmonogramy, lokalizacje czujników, nazwy aktywów BACnet itp. Po konwersji pliku powiązanego z BIM na format dostosowany, można go zaimportować do użytku w oprogramowaniu HMI/SCADA (np. w nawigacji/sterowaniu przez ICONICS AssetWorX™ i wizualizacji danych w GraphWorX64™, które są komponentami GENESIS64).

Modelowanie informacji (w tym BIM) jest znaczącym źródłem informacji, które można wykorzystać do przekształcania wewnętrznych danych dotyczących kontroli procesu lub kontroli przedsiębiorstwa w informacje nadające się do wykorzystania przez użytkownika, czyniąc je widocznymi. Modele 3D BIM są nośnikiem danych  niezbędnych do organizacji wizualizacji opartej na zasobach (zastosowanie w AssetWorX), jak i projektowania 3D do wizualizacji i sterowania (za pomocą GraphWorX). Czas spędzony na tworzeniu rysunków CAD i przypisywaniu właściwości nie będzie stracony, gdy wykorzystamy je również do wizualizacji, sterowania i analizy.

Wykorzystywanie Modelowania Informacji do wizualizacji, analizy i kontroli w oparciu o posiadane zasoby z narzędziami do zarządzania spójnością nazewnictwa, hierarchią i skojarzeniami w systemach automatyzacji i zlecania pracy. Pomaga również w podejmowaniu decyzji o lokalizacji sprzętu, wyznaczaniu stref, konfiguracji systemów automatyki i wielu innych. Obecnie jednak nie ma ogólnoświatowo przyjętych standardów stosowanych modeli BIM. Do organizacji opartych na standardach (takich jak OPC Foundation), dostawców (w tym ICONICS), integratorów i samych użytkowników będzie należeć określenie uzgodnionych standardów w celu zapewnienia jeszcze większej wydajności aplikacji w przyszłości.

ICONICS wspiera import wielu formatów plików graficznych:

Spis treści

2D

  • SVG: skalowalna grafika wektorowa – format, który jest często używany w internecie i jest generalnie uniwersalnym formatem grafiki wektorowej
  • DWG/DXF: Pliki rysunków Autodesk – ICONICS zapewnia wsparcie zarówno w wersji 2D, jak i 3D. Autodesk Revit może eksportować do tych formatów. Należy zauważyć, że natywny format programu Revit (rvt) jest formatem zamkniętym bez oficjalnych SDK, umożliwiającym stronom trzecim odczytanie/zapis do niego.
  • GPX: Format wykorzystywany do dostarczania dodatkowych danych

3D

  • DWG/DXF: Patrz wyżej.
  • DAE: Format pliku dostosowany do specyficznych dla Collada
  • 3DS: format pliku 3D Studio
  • OBJ: Format uniwersalny – wiele edytorów 3D umożliwia eksport do tego formatu
  • XML: specyfikacja gbXML – XML dla konstrukcji budynku, która może zawierać geometrię wraz z dodatkowymi informacjami; Revit może eksportować do niej.
  • IFC: Format BIM, Rev. może eksportować do tego formatu, zawiera geometrię i dodatkowe informacje.