Wdrożenie: System świadomości sytuacyjnej w Scottish Water

Bartłomiej Pień Wdrożenia i Publikacje

W zakładach wodociągowych i kanalizacyjnych świadomość sytuacyjna jest kluczową sprawą, Scottish Water postanowiło ją zwiększyć razem z ICONICS. Sprawdź jak.

 

„Mimo że ciągle rozwijamy nasz system świadomości sytuacyjnej, dostrzegamy już znaczne korzyści dzięki wczesnej identyfikacji zdarzeń biznesowych, a tym samym ochronie naszych usług dla klientów. W dalszy rozwój funkcjonalność nie tylko pozwoli usprawnić naszą odpowiedź reaktywną, ale będzie również w pełni wspierać dostarczanie bardziej proaktywnych usług z naszego ICC zarówno naszym wewnętrznym, jak i zewnętrznym klientom „.

Bernie Rodden Kierownik ICC

 

Wprowadzenie

Scottish Water zapewnia czystą, bezpieczną i wysokiej jakości wodę pitną dla 2,45 mln gospodarstw domowych i 54 000 lokali handlowych w całej Szkocji. Każdego dnia dostarczają 1,3 miliarda litrów czystej, świeżej wody pitnej i odbierają 842 miliony litrów ścieków, które oczyszczają przed ich powrotem do środowiska. W 2010 r. szkocka firma Scottish Water utworzyła Inteligentne Centrum Kontroli (Intelligent Control Centre – ICC), które pełniło rolę centralnego węzła we wszystkich działaniach operacyjnych w Szkocji. Wizja zakładała, że ICC pozwoli Scottish Water szybciej i skuteczniej reagować na pojawiające się wydarzenia związane z biznesem. ICC zadba o to, aby reakcja szkockiego dostawcy wody była właściwa i chroniła renomę szkockiego dostawcy wody. Scottish Water nawiązała współpracę z ICONICS, która miała im pozwolić na stworzenie rozwiązania, które zrewolucjonizowałoby sposób, w jaki mogliby zrozumieć wydarzenia biznesowe i zapewnić skuteczne mechanizmy reagowania na nie przez wiele lat. Zespół odpowiedzialny za ICC rozważał szereg opcji, począwszy od wymiany istniejących systemów telemetrycznych, a skończywszy na zamówieniu nowego zintegrowanego rozwiązania, który usprawniłby wizualizację danych i zapewniłby jasny obraz zarówno wspomagający ogólną ocenę ich wyników (OPA), jak i usprawniający zarządzanie wydarzeniami biznesowymi. Poprzez zastosowanie podejścia „Internet rzeczy spotyka się z Big Data”, zespół znalazł rozwiązanie oparte na oprogramowaniu ICONICS GENESIS64™, które wspiera Scottish Water w drodze do osiągnięcia pozycji wiarygodnej i pionierskiej organizacji w Szkocji. Scottish Water jest teraz w stanie lepiej zrozumieć swoje dane i skutecznie reagować na wydarzenia związane z obsługą klienta w całym kraju. Aplikacja świadomości sytuacyjnej jest tak udana, że Scottish Water i ICONICS pomagają obecnie zespołom operacyjnym na całym świecie we wdrażaniu podobnych rozwiązań opartych na przetwarzaniu danych. Oprogramowanie, które Danny Rodden, Duty Manager ICC wraz z zespołem stworzył sprawnie łączy telemetrię, dane dotyczące klientów, dane inżynieryjne, dane pogodowe, park maszynowy i zarządzanie pracami w jedną zintegrowaną wizualizację, zbierającą miliony punktów danych tygodniowo. Dane te, poparte zasadami biznesowymi i logiką, pozwoliły zespołowi na dogłębne poznanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, lepszą diagnostykę i znacznie inteligentniejsze decyzje zorientowane na klienta.

 

Świadomość sytuacyjna, w czym pomaga?

Bernie Rodden, kierownik ICC wyjaśnił nam, że: na początku ICC Scottish Water miał szereg kluczowych celów do spełnienia, związanych z realizacją naszych wymagań w zakresie świadomości sytuacyjnej, takich jak:

  1. Zdolność do szybszej identyfikacji różnych rodzajów ryzyka biznesowego, które mogły mieć wpływ na obsługę naszych klientów.
  2. Upewnienie się, że posiadamy możliwość łączenia różnych źródeł informacji biznesowych, takich jak telemetria, dane o klientach, pogodzie, działaniach związanych z pracą itp. by ułatwić wczesną identyfikację i reagowanie na wydarzenia biznesowe.
  3. Posiadanie systemu, który był na tyle elastyczny, żeby można go było rozwijać i udoskonalać we własnym zakresie, by spełniał przyszłe potrzeby biznesowe.

Jak dotąd wyniki ICC oceniane są na podstawie zdolności do wpływania na szereg problemów biznesowych, takich jak:

  1. ochrona punktów OPA, w szczególności w związku z przerwami w dostarczaniu wody.
  2. Wsparcie realizacji planu kosztów operacyjnych (3,8 mln GBP).
  3. Zapewnienie możliwości proaktywnego interweniowania i usuwania przerw w dostawach w ciągu 6 godzin.

Innymi słowy, trzeba dopilnować, aby we wszystkich lokalach w całej Szkocji nie dochodziło do nieplanowanych przerw w dostawie trwających dłużej niż 6 godzin. Wcześniej proces archiwizacji danych historycznych w Scottish Water wymagał ręcznego sprawdzania i konsolidacji danych z różnych systemów w celu uzyskania pełnego obrazu zdarzeń zachodzących w Okręgowym Obszarze Mierzenia (DMA). Były to proces narażony na błędy ludzkie, zachęcał do zwiększonych ram decyzyjnych, a ostatecznie do zatwierdzania decyzji, które nie były podejmowanie na podstawie rzeczywistego stanu rzeczy.

 

Czemu ICONICS?

Warto zauważyć, że świadomość sytuacyjna nie była jakimś długoterminowym planem generalnym, ani też „tajną bronią” Scottish Water, aby osiągnąć wiodący wynik OPA. Rozwój świadomości sytuacyjnej był w dużej mierze procesem ewolucyjnym, który rozpoczął się już w 2012 r., kiedy to Scottish Water postanowiło zmodernizować schematy sieci wodociągowej. W tym czasie zespół potrzebował pewnego sposobu połączenia nowych, nowoczesnych schematów z danymi o klientach i przedsiębiorstwach. Pamiętajmy, że celem ICC była ochrona reputacji firmy Scottish Water w oczach klientów poprzez poprawę jakości usług. Tak więc zespół ICC zapytał: „Co jeśli jesteśmy w stanie uczynić naszych klientów częścią każdej decyzji? Co się stanie, jeśli będziemy mogli w jakiś sposób połączyć nasze aktywa z klientami?”Został stworzony zestaw około 60 funkcjonalności, a wkrótce z 20 dostawców oprogramowania zostało wyłonionych kilku. Prawda jest jednak taka, że nikt nie mógł zrobić wszystkiego, czego firma chciała. „Jest to typowe dla wielu specyfikacji funkcjonalnych wprowadzanych na rynek w tej branży, że nikt nie może zrobić wszystkiego, czego chcesz „, powiedział Michael McMullen, Project Manager.

Okres oceny upłynął, a Scottish Water zmieniła swoje podejście i zmniejszyła wymagania. W rezultacie ICONICS został wybrany w oparciu o możliwości techniczne, energetyczne i komunikacyjne ich pakietu produktowego. Danny Rodden, kierownik ds. sponsorowania programu ICC stwierdził wówczas: „Nawet wtedy, gdy ICONICS spełnił wszystkie wymagania projektu, nie w pełni zrozumieliśmy prawdziwą siłę i elastyczność oprogramowania. Dopiero w momencie, gdy zaczęliśmy sami korzystać z produktu i eksperymentować z nim, uświadomiliśmy sobie, że posiadamy możliwość stworzenia czegoś szczególnego, innowacyjnego w branży”. Zestaw 60 funkcjonalności rozwinął się w 200 wymagań, które nazwano „Faza 0”. Wymagania wzrastały w miarę jak zespół ICC zaczął dostrzegać coraz większy potencjał produktu, ponieważ łatwiej było zidentyfikować pierwotną przyczynę powstającego problemu. Inżynierowie przestali używać różnych systemów, próbując ustalić przyczynę problemu. Po Fazie 0 zespół ICC miał możliwość przeglądania schematów sieciowych wzbogaconych o dane klientów i reguły biznesowe w czasie rzeczywistym. Nagle stało się możliwe podjęcie słusznej i holistycznej decyzji. Potencjał był ogromny!

 

Kolejna faza projektu

Danny Rodden i jego zespół zdołali powiązać nieuchwyte dotąd zależności pomiędzy „wydarzeniami” i „klientem”, ale to jeszcze nie wszystko co zamierzali osiągnąć. W trakcie trwania „fazy 0” ICC i zespół doradczy ICONICS planowały już realizację drugiego etapu, tzw. „fazy 1”. Na tym etapie faza 0 dowiodła już prostoty budowy rozwiązania opartego na ICONICS. „Było dla nas jasne, że możemy stworzyć co tylko zechcemy”, powiedział Rodden. Udowodniliśmy, że nie musisz być ekspertem IT, aby budować system z ICONICS. Koncepcja Etapu 1 opierała się na pytaniu:”Teraz, gdy znamy relacje między wydarzeniami a klientami, w jaki sposób proaktywnie możemy zapobiegać awariom?” ICC zdecydowało jednak o przesunięciu granic i jak największym wykorzystaniu możliwości. Zdecydowano że więcej korzyści można by osiągnąć, gdyby można było nakładać aktualne i prognozowane dane meteorologiczne Met Office na telemetrię i dane o aktywach. Rozmawiali również o wprowadzeniu kolejnych systemów, takich jak technologia śledzenia pojazdów Scottish Water (Masternaut) i ich poprzedni system poglądowy (OpsLog). Pomysł stał się planem, a plan stał się rzeczywistością. Firma Scottish Water zdecydowała że podzielenie fazy na dwa produkty zmaksymalizuje korzyści płynące z rozwoju projektu. Dlaczego więc mamy dzielić realizację Etapu 1? Cóż, jedno z największych wydarzeń sportowych na terenie Brytyjskiej Wspólnoty Narodów wróciło do Szkocji po raz pierwszy od 28 lat w 2014 roku, kiedy to odbyły się Igrzyska Wspólnoty Narodów. Aby zapewnić, że to prestiżowe wydarzenie przebiegnie bez zakłóceń dla Scottish Water i jej klientów, firma zapytała czy pierwsza część fazy 1 może zostać ukończona przed Glasgow 2014. ICONICS był wystarczająco sprawny, aby spełnić ich wymagania i zapewnić podstawową funkcjonalność na czas i i zgodnie z wymaganiami. Terminowość wykonania Release 1 sprawiła, że projekt był jednym z pierwszych tego typu projektów w Szkocji. Danny Rodden powiedział że ICONICS i ICC ściśle współpracowały w celu zapewnienia udanej realizacji przed tym wydarzeniem. Niewątpliwie terminowe dostarczenie projektu przez ICONICS pomogło Scottish Water zapewnić wszystkim klientom najwyższą jakość usług podczas tego kultowego wydarzenia w Szkocji. Co więcej, był to pierwszy projekt informatyczny, który został zrealizowany na czas i w ramach budżetu, a jego realizacja była wartościowa zarówno dla Scottish Water, jak i mieszkańców Szkocji. Świadomość sytuacyjna pozwoliła Scottish Water nie tylko szybciej i skuteczniej reagować na potrzeby swoich klientów, ale także daje im możliwość aktywnego reagowania na różne scenariusze, w których ich aktywa lub klienci byliby poszkodowani. Weźmy przykład powódź. Dzięki wizualizacji obszarów o przewidywanych dużych opadach atmosferycznych, a tym samym potencjalnych powodziach, ICC było w stanie przenieść inżynierów do potencjalnych punktów zalewowych, aby zapobiec zalaniu domów. Dzięki zastosowaniu telemetrii poziomów kanałów i skojarzeniu jej z przewidywanymi poziomami opadów atmosferycznych Met Office możliwe jest podjęcie działań zapobiegających powodziom. Czasami nie można oczywiście przewidzieć, gdzie i kiedy mogą pojawić się pewne zdarzenia, na przykład w przypadku pęknięcia wodociągu. Rozwiązanie pozwala na geoprzestrzenne wyświetlanie alarmów i danych, dzięki czemu Scottish Water może zidentyfikować źródło problemu i szybko je usunąć.

 

Potencjał i oczekiwania w Scottish Water stale rosną. Czy świadomość sytuacji będzie miała bezpośredni wpływ na wyniki uzyskiwane przez Scottish Water w OPA? Danny i zespół są pewni siebie, ale dopiero czas pokaże. Ewolucyjny proces rozwoju projektu Świadomości Sytuacyjnej ma być kontynuowany. ICC planuje wkrótce zintegrować więcej systemów telemetrycznych i opracować pulpit zarządzania w czasie rzeczywistym. Długoterminowe myślenie opiera się na mobilności i łączeniu prognoz pogody z logiką reguł biznesowych. Na razie jednak Danny, ICC i pozostali pracownicy Szkockiego Zespołu Gospodarki Wodnej są więcej niż zadowoleni z poziomu zdolności wywiadowczych, a tym samym obsługi klienta, który mogą teraz osiągnąć.