AssetWorX: Intuicyjna nawigacja w wizualizacji

Bartłomiej Pień Łączność i Zarządzanie, Wizualizacja SCADA

AssetWorX ™ to technologia zarządzania aktywami, służąca do organizacji dowolnego systemu, uproszczenia inżynierii i poprawy nawigacji w Twojej wizualizacji.

AssetWorX umożliwia użytkownikowi organizowanie wszystkich danych i urządzeń przedsiębiorstwa w klasach wielokrotnego użytku (aktywa), które można łatwo utworzyć dla wszystkich podobnych zasobów w celu zbudowania systemu. AssetWorX™ może służyć do organizacji:

• pomp,
• wymienników ciepła,
• pól gazowych,
• turbin,
• chłodnic,
• budynków,
• stref zabudowy,
• komórek produkcyjnych
• innych.

Klasy aktywów AssetWorX zawierają wszystkie właściwości, równania, polecenia i operacje, a także szablony graficzne, inteligentne symbole i trendy, które są potrzebne do wizualizacji i dostarczania wiedzy na temat tego typu urządzeń. Po zdefiniowaniu wystarczy po prostu utworzyć instancję klasy na odpowiednim poziomie hierarchii przedsiębiorstwa, aby w pełni zdefiniować wszystkie urządzenia i podmioty, które mają być monitorowane.

Dodatkowo dostępna jest coraz większa lista dostawców oferujących urządzenia, które mogą być osadzone w zasobach takich jak Energy AnalytiX® i FDDWorX ™. Na przykład właściwości zasobów powiązane z określonym sprzętem mogą obejmować:

• stan w czasie rzeczywistym i dane alarmowe,
• dane historyczne,
• historyczną analizę danych (wskazująca krzywe wydajności i wykorzystania energii),
• nagromadzenie się czynników czasowych lub akumulacji przestojów,
• zlecenia robót konserwacyjnych pozyskane z sieciowego systemu EAM,
• reguły wykrywania usterek,
• rysunki mechaniczne dostępne z sieciowego systemu CAD,
• dane o produkcji jednostkowej uzyskiwane z systemu ERP.

AssetWorX – konfiguracja

Do zapoznania się z AssetWorX wykorzystaj przygotowany specjalnie dla Ciebie pakiet ekranów wizualizacji. Wypełnij formularz, a dostaniesz wiadomość zwrotną z pakietem do nauki.

Uwaga! Do pełnego odtworzenia działań oprócz pakietu Genesis64, bedzie Ci potrzebny ICONICS OPC Suite 5.5, do którego konfiguracja symulacyjnych tagów znajduje się w paczce.

Poniżej przedstawię przykład wykorzystania AssetWorX do nawigacji po ekranach wizualizacji stanu wentylatorów znanego z poprzedniego wpisu o local i global aliasingu. Konfiguracja interfejsu zarządzania aktywami odbywa się w programie workbench w zakładce Assets, która zawiera cztery moduły:

 • Equipment – w tej zakladce dodaje się elementy oraz właściwości poziomu hierarchii,
 • Equipment Classes – szablony wyposażenia,
 • Tree Views – umożliwia stworzenie wielu widoków stworzonego drzewa w zakładce Equipment poprzez stosowanie reguł wyświetlania,
 • Product Configuration – tu konfiguruje AssetWorX, dodaje ikony, tworzy hierarchię, ustala jednostki inżynierskie.

Konfigurację AssetWorX należy rozpocząć od stworzenia nowej, pustej (bez przykładów) konfiguracji AssetWorX, a następnie:

 1. Katalogi Local Aliasing i Global Aliasing przenieś do lokalizacji Program Files>ICONICS>GENESIS64>WebSites>PubDisplay>”Nazwa użytkownika”
 2. Uruchom program Workbench i przejdź do Assets > Product Configuration > Hierarchy, tutaj tworzymy hierarchię drzewa, przypisujemy ikony do poziomów. Checkbox Nested określa czy dany poziom może zawierać elementy tego samego typu. W naszym przykładzie drzewo będzie składało się z trzech poziomów. 
 3. Przejdź do Assets > Equipment Classes, tutaj dodaj nowy szablon wyposażenia. Wartości parametrów szablonu określane z góry kłócą się z ideą szablonu dlatego użyj aliasingu. Aliasy w AssetWorX to dowolny ciąg znaków zawarty między znakami /? i ?/ np. /?Alias?/. Co ważne aliasy można używać tylko w szablonach wyposażenia. Co to daje? Zaraz się dowiesz.
 4. Szablon wyposażenia nazwij /?nazwa urzadzenia?/, display name określ jako /?Display nazwa urzadzenia?/, a poziom wyposażenia określ jako urządzenie, następnie przejdź do zakładki commands, z listy komend wybierz Load Graphics Display. Konfiguracja komendy znajduje się poniżej. W parametrze FileName określa się ekran który komenda ma otwierać, zależnie czy chcesz skorzystać z local czy global aliasingu wybierz ekran z odpowiedniego katalogu zawartego w paczce z ekranami wizualizacji do nauki.
 5. Przejdź do zakładki parameters, wciśnij przycisk detect i zaakceptuj zmiany.
 6. Przejdź do zakładki Equipment i dodaj nowe wyposażenie poziomu pierwszego, nazwij go dowolnie i zaakceptuj zmiany.Następnie stwórz wyposażenie drugiego poziomu w stworzonym elemencie pierwszego poziomu, nazwij go dowolnie i zaakceptuj zmiany.
 7. Następnie w elemencie drugiego poziomu dodaj  wyposażenie z biblioteki, wybierz /?nazwa urzadzenia?/ i przejdź dalej.
 8. Konfiguracja dodawania wyposażenia z biblioteki znajduje się poniżej. Tutaj wykorzystujemy aliasing w celu szybkiego utworzenia wielu obiektów z automatycznie skonfigurowanymi parametrami. 
 9. Tak powinien wyglądać efekt.
 10. Włącz GraphWorX64 wstaw element Asset Navigator z zakładki controls, uruchom tryb runtime i sprawdź efekt Twojej pracy. 

Konfiguracja narzędzia AssetWorX jest niezwykle prosta i szybka, a uzyskane efekty są zadziwiające. AssetWorX to narzędzie które pozwala zaoszczędzić wiele czasu przy tworzeniu rozbudowanych wizualizacji, a jego nieograniczone możliwości spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagającego użytkownika.

Zapraszamy do kontaktu na adres iconics@elmark.com.pl w celu uzyskania wyceny produktów ICONICS.

 

 

Komentarz do “AssetWorX: Intuicyjna nawigacja w wizualizacji

Comments are closed.