Global i local aliasing: Szybkie tworzenie wielu wersji ekranu wizualizacji

Bartłomiej Pień Wizualizacja SCADA Tagi: , , , , , , ,

Często w tworzonej wizualizacji jest potrzeba stworzenia wielu tak samo wyglądających stron wizualizujących elementy tego samego typu. W GraphWorX nie musimy tego robić.

Global i local aliasing pozwalają zaoszczędzić wiele godzin, zwalniając twórcę wizualizacji z konieczności tworzenia wielu takich samych ekranów wizualizacji. Wyobraźmy sobie obiekt w którym pracuje 20 pomp, każda z nich posiada swój ekran wizualizacji przedstawiający informacje o jej stanie. Logicznym wydaje się stworzenie dwudziestu oddzielnych ekranów wizualizacji, jendnak jest to strata czasu i pieniędzy. Tworząc wizualizacje w środowisku firmy ICONICS wystarczy stworzyć jeden ekran wizualizacji zamiast dwudziestu! Tak nieprawdopodobna redukcja nakładu pracy na stworzenie wizualizacji osiągamy dzięki zastosowaniu funkcji global aliasing lub local aliasing.

 

Local aliasing.

Local alias to zmienna, która definiowana i używana jest w GraphWorX. Użycie tego typu aliasu nie wykracza poza konkretny ekran wizualizacji a GraphWorX64 jest jedynym produktem ICONICS, który wykorzystuje local aliasing. Zazwyczaj użycie local aliasu jest niezbędne jeżeli używamy symboli na ekranie wizualizacji, mogą być one wykorzystywane w wyrażeniach, ścieżkach do źródeł danych, opisów obiektów i innych źródeł danych, które można wykorzystać w GraphWorX. Na przykład local alias możemy wykorzystać do dynamicznej zmiany opisu obiektu. Poniżej przedstawię idee wykorzystania local aliasingu wraz ze sposobem jego konfiguracji, na przykładzie przytoczonym na początku wpisu.

Global aliasing.

Global aliasing jest to system oparty na referencjach, który może być zaimplementowany w programach pakietu Genesis64 GraphWorX64, TrendWorX64, AlarmWorX64 i innych do wyświetlania wielu źródeł danych (wielu wersji jednego ekranu wizualizacji) używając jednej referencji. Global alias, tak jak local alias można używać do dynamicznego zmieniania źródeł danych wyświetlanych na ekranie wizualizacji.

 

Global i local aliasing – różnice?

Chociaż global i local aliasing mogą wydawać się niemal tym samym, mimo podobnego działania mechanizmu działania i spełniania tej samej funkcji te dwie funkcje charakteryzują się innym sposobem konfiguracji, zasięgiem oraz możliwym zastosowaniem.

Global Aliasing

Local Aliasing

 • Globalny zasięg referencji (dla wszystkich wizualizacji w danej konfiguracji).
 • Lokalny zasięg referencji (każdy ekran może mieć własną wartość aliasu).
 • Konfiguracja w workbench.
 • Konfiguracja bezpośrednio w GraphWorX64.
 •  Możliwość wykorzystania w różnych programach wchodzących w skład pakietu Genesis64: ReportWorX64, TrendWorX64, AlarmWorX64 i guracja Local aliasing.
 •  Implementacja tylko na ekranach wizualizacji GraphWorX64.

Do zapoznania się z funkcja local aliasing wykorzystamy przygotowany specjalnie dla Ciebie pakiet ekranów wizualizacji. Wypełnij formularz, a dostaniesz wiadomość zwrotną z pakietem do nauki.

Uwaga! Do pełnego odtworzenia działań oprócz pakietu Genesis64, bedzie Ci potrzebny ICONICS OPC Suite 5.5, do którego konfiguracja symulacyjnych tagów znajduje się w paczce.

Local aliasing – konfiguracja

Po włączeniu ekranu wizualizacji Main.gdfx widzimy wizualizację symulowanego wentylatora wraz z menu do wybierania obiektu. Jednak jak możemy zauważyć po zmianie obiektu wizualizacja powraca do stanu początkowego, dzieje się tak ponieważ referencje (local aliasy) nie są skonfigurowane, a to co widzimy jest to tylko prezentacja działania ekranów wizualizacji. Przystąpmy więc do konfiguracji ekranów.

Omówmy składnię local aliasingu:

 • Jeżeli alias jest elementem ścieżki dostępu do danych należy zastąpić zastępowany element nazwą aliasu w <<>>.
 • Jeżeli chcemy zawrzeć wartość aliasu jako zawartość obiektu np. zawartość obiektu label nazwę aliasu zawieramy w „<<>>”.

 

 1. Otwórz Display2.gdfx znajdujący się w otrzymanej paczce.
 2. Przejdź do File > Tools > Alias File Editor.
 3. Dodaj niezbędne aliasy, które wykorzystasz w kolejnych krokach. W moim przypadku ścieżka do danych jest następująca:  @ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5\Channel1.Device1.Stan Pracy.W_01.Value  gdzie:
  • Device1 – urządzenie z którego odczytuję dane,
  • Stan Pracy – cecha którą chcę odczytać (stan, tryb, obroty, temperatura),
  • W_01 – nazwa obiektu (wentylatora).
 4. Przy tak zorganizowanych danych wystarczy przypisać jeden local alias aby zmieniać wartość aż czterech cech, zatem tworzę jeden tag o nazwie
  nazwa wentylatora, a wartość pozostawiam pustą.
 5. Stworzoną konfigurację tagów zapisz do pliku.
 6. Wybierz na ekranie wizualizacji obiekt Nazwa wentylatora, znajdź właściwość text i włącz konfigurację właściwości przyciskiem […].
 7. Przejdź do zakładki local Aliases w data browser, wczytaj konfigurację aliasów z pliku, a następnie wybierz nazwę aliasu który zawiera nazwę obiektu. Cały alias zawrzyj w cudzysłów i zamknij konfigurację. Twoja konfiguracja powinna wyglądać jak poniżej.
 8.  Zmień ścieżki dostępu do danych, uwzględniając local aliasy, we wszystkich obiektach na ekranie wizualizacji. Można to robić ręcznie, jednak jest szybszy sposób: w zakładce home znajdź opcję find i z rozwijanej listy znajdź replace, następnie wpisz wyszukiwaną frazę localsim i znajdź wszystko. Dzięki temu uzyskujemy pełną listę obiektów i ich parametrów, gdzie wykorzystywane są zmienne symulowane. W przypadku obrotomierza zmieniam wartość właściwości data source na @ICONICS.IconicsOPCUAServer.V5\Channel1.Device1.Stan Pracy.<<Nazwa wentylatora>>.Value.
 9. Sprawdź poprawność wykorzystania local aliasów za pomocą konfiguracji aliasów dla ekranu wizualizacji. Uzupełnij dotychczas puste wartości aliasów i uruchom tryb runtime. Po weryfikacji swoich wcześniejszych działań wyczyść wartości aliasów.
 10. Wróć do ekranu Main.gdfx i wybierz przycisk Wentylator 1. Przejdź do ustawień dynamicznych i znajdź tą, która odpowiada za otwarcie nowego okna. Tu należy znaleźć właściwość LocalAliacCommandData LocalAliacCommandData. Pierwszą właściwość zmieniamy na From File, w drugiej ustalamy wartości local aliasów. 
 11. Po skonfigurowaniu wszystkich przycisków zapisz ekran wizualizacji i uruchom tryb runtime. 

 

Więcej informacji na temat local aliasingu można znaleźć w helpie programu:  Home > GraphWorX64 > Creating Displays > Aliases > Local Aliases.

Global Aliasing – konfiguracja

Konfiguracja global aliasów odbywa się w programie workbench. W zakładce Platform Services > Global Aliasing, do dyspozycji są trzy zakładki:

 • Global colors – są to palety kolorów, które można zmieniać dynamicznie na ekranie wizualizacji np. tryb dzienny i nocny,
 • Aliases – są to global aliasy, tu konfigurujemy wartości aliasów,
 • Themes – są to szablony aliasów.

Po poznaniu teorii przychodzi czas na praktykę. Do przedstawienia działania global aliasingu posłużymy się tym samym ekranem wizualizacji. Jednak konfigurację rozpoczynamy w programie workbench:

 1. Przechodzimy do Platform Services > Global Aliasing.
 2. Dodajemy nowy szablon klikając na Theme  PPM i wybierając Add Theme, nazwij go Wentylatory.
 3. Dodaj nową wartość szablonu klikając na Wentylatory  PPM i wybierając Add Theme Value, nazwij ją Wentylator 1.
 4. Zmultiplikuj wartości szablonu. W nazwie obiektu liczbę 01 zastąp frazą {0}, reszte ustawień skonfiguruj jak poniżej.
 5.  Dodaj nowy alias postępując podobnie jak z szablonem. Nadaj mu nazwę Wentylator nazwa i skonfiguruj jak poniżej.
 6.  Jeżeli wentylator określa więcej niż jedna referencja dodaj kolejne aliasy z tym samym szablonem przypisanym do kolejnych aliasów. Konfiguracja global aliasów jest zakończona. Przejdźmy do jego implementacji.
 7.  Przechodzimy do ekranu wizualizacji Display2.gdfx z pakietu do nauki. Omówmy składnię global aliasingu:
  • Jeżeli alias jest elementem ścieżki dostępu do danych należy zastąpić zastępowany element nazwą aliasu w <##>.
  • Jeżeli chcemy zawrzeć wartość aliasu jako zawartość obiektu np. zawartość obiektu label nazwę aliasu zawieramy w „<##>”.
 8. Postępowanie przy implementacji global aliasów na ekranie Display2.gdfx  wygląda tak samo jak w przypadku local aliasów  pkt. 7,8 konfiguracji local aliasing. Należy użyć składni global aliasingu.
 9. Po zaimplementowaniu global aliasów możesz uruchomić tryb runtime w celu sprawdzenia czy ekran wizualizacji działa.
 10. Wróć do ekranu Main.gdfx i wybierz przycisk Wentylator 1. Przejdź do ustawień dynamicznych i znajdź tą, która odpowiada za otwarcie nowego okna. Tu należy znaleźć właściwość LocalAliacCommandData, LocalAliacCommandData oraz GlobalAliases, konfiguracja przedstawiona została poniżej. 
 11.  Skonfiguruj po kolei każdy przycisk, przypisując odpowiednią wartość global aliasu do każdego przycisku.

 

 

Jak zauważyłeś w praktyce korzystanie z local oraz global aliasing jest skuteczną metodą tworzenia wielu wersji ekranu wizualizacji przedstawiającego podobne zestawy danych. Konfiguracja jest prosta i szybka, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Możliwości obu funkcji, a zwłaszcza global aliasing są dużo większe, a omówione tu przykłady są tylko prostymi przykładami.

Zapraszamy do kontaktu na adres iconics@elmark.com.pl w celu uzyskania wyceny produktów ICONICS.