Genesis64: wbudowana obsługa Modbus

Bartłomiej Pień Łączność i Zarządzanie

Często oprogramowanie HMI/SCADA wymaga dokupienia do  niego oddzielnych sterowników dedykowanych do protokołu lub wykupienia oddzielnego serwera OPC.W przypadku integracji pakietu ICONICS Genesis64 i protokołu Modbus nie ma takiej potrzeby, gdyż Genesis64 posiada wbudowaną obsługę tych protokołów.

Wbudowana obsługa protokołu Modbuspozwala na wykorzystanie pakietu Genesis64 w wielu aplikacjach przemysłowych oraz automatyki budynkowej bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków na oprogramowanie przeznaczone do przygotowania i integracji danych z obiektów z Genesis64, co znacznie zmniejsza koszty wdrożenia takiego systemu. Dodatkowo uproszczona konfiguracja oraz przygotowane przykładowe konfiguracje ustawień sieciowych pozwalają na szybkie i łatwe połączenie Genesis64 z urządzeniami połączonymi siecią Modbus TCP/IP.

Konfiguracja Modbus TCP

Konfiguracja protokołu Modbus jest niezwykle prosta i szybka dzięki przygotowanym domyślnym konfiguracjom, które możemy wykorzystać podczas konfiguracji Genesis64. Konfiguracja protokołu Modbus w pakiecie Genesis64 składa się z 3 kroków:

 

 

 

 

  1. Konfiguracja kanału dostępu do danych.
  2. Skonfigurowanie typu urządzenia
  3. Dodanie urządzenia do obszaru adresowego.

 

 

 

 

 

 

Konfiguracja kanału dostępu do danych polega na wprowadzeniu adresu IP urządzenia, portu oraz liczby gniazd wykorzystywanych do komunikacji za pomocą modbus TCP. Dodatkowo można skonfigurować inne ustawienia połączenia takie jak, przekroczenie czasów odpowiedzi czy opóźnienie w odbieraniu i wysyłaniu danych. Typ urządzenia możemy skonfigurować ręcznie lub wybrać z listy już przygotowanych konfiguracji. W tym kroku ustalamy ilość danych które mogą być przesłane w jednej wiadomości. Dodanie urządzenia polega na stworzeniu nowego obiektu w zakładce Adress Space, a następnie przypisaniu odpowiedniego typu urządzenia oraz kanału komunikacyjnego do stworzonego obiektu. Po skonfigurowaniu obiektu należy dodać zmienne, które chcemy odczytywać z urządzenia. Do dyspozycji mamy zmienne typu: cewka, wejście, rejestr wejść oraz rejestr pamięci, dodatkowo należy określić adres zmiennej w protokole modbus oraz typ zmiennej. 

Tak przygotowane zmienne możemy archiwizować, przetwarzać, wyświetlać trendy oraz przygotowywać na ich podstawie alarmy.

 

Zapraszamy do kontaktu na adres iconics@elmark.com.pl w celu uzyskania wyceny.