AlertWorX™: wysyłanie alertów SMS i e-mail

Bartłomiej Pień Alarmy i Powiadomienia

W tej publikacji omówimy funkcjonalności narzędzi służących do wysyłania alertów przez wiadomości SMS oraz e-mail oraz różnice między nimi.Przedstawimy także przygotowanie narzędzi do wysyłania SMS oraz e-mail.

Firma ICONICS oferuje dwa narzędzia umożliwiające wysyłanie powiadomień o alarmach w wiadomościach SMS oraz e-mail, są to:

  • AlertWorX™ – AlertWorX to narzędzie do generowania powiadomień umożliwiające użytkownikom wysyłanie wiadomości SMS lub e-maili. Operatorzymogą uruchamiać alerty za pomocą poleceń lub aktualizacji danych w czasie rzeczywistym z OPC, BACnet, alarmów, zmian bazy danychlub harmonogramów. Ponadto AlertWorX obsługuje monitorowanie stanu systemu w celu dostarczania aktualnych informacji o błędach.
  • AlarmWorX™64 Multimedia – jest kompletną i wszechstronną aplikacją zarządzania alarmami OPC. AlarmWorX64 MMX to rozproszony, ogólnokrajowy system powiadamiania o alarmach, który zapewnia użytkownikom informacje o alarmach w czasie rzeczywistym. Do wysyłania powiadomień może skorzystać z poczty e-mail, pagera, faksu, SMS i innych.

Przed przystąpieniem do realizacji czynności opisanych poniżej należy mieć zainstalowany pakiet GENESIS64 z AlarmWorX64™ lub program AlarmWorX™64 Multimedia, a także mieć skonfigurowany alarm którego będą dotyczyć powiadomienia wysyłane w e-mail lub SMS.

Wysyłanie alertów e-mail przez AlertWorX™

Konfiguracja narzędzia odbywa się w aplikacji Workbench, aby skonfigurować narzędzie AlertWorX do wysyłania powiadomień o alarmach przez e-mail należy przejść do (Nazwa projektu)>Alarms and Notifications> AlertWorX> Configurations> Email, na tej zakładce należy przycisnąć PPM aby dodać nową konfigurację (1). Po stworzeniu konfiguracji należy wprowadzić ustawienia konta nadającego powiadomienia (2), są one charakterystyczne dla danej skrzynki e-mail i najczęściej można je znaleźć w jej ustawieniach. Dodatkowo należy wprowadzić temat wiadomości (3), treść wiadomości (4) oraz odbiorcę (5). Parametry znajdujące się w Tytule i wiadomości można wstawiać za pomocą przycisku (6). Jeżeli nie ma tam interesującej nas wielkości np. aktualnej wartości (CV). Należy ją znaleźć dodając obszary subskrypcji alarmów za pomocą przycisku (7). Zakładka Alarm subscription umożliwia zarządzanie alarmami, których będą dotyczyć wysyłane powiadomienia. Tak skonfigurowane narzędzie AlertWorX będzie informować użytkownika o każdej zmianie statusu alarmu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Adresy e-mail odbiorców oddzielamy przecinkiem.

 

Wysyłanie alertów SMS przez AlertWorX™

W opisywanym przykładzie do wysyłania alertów SMS wykorzystujemy modem GSM CINTERION TC65 wykorzystujący RS232 do połączenia z komputerem. Po podłączeniu modemu GSM do komputera i odczytaniu portu COM, który odpowiada za komunikację komputera z modemem, możemy przejść do konfiguracji narzędzia AlertWorX. W tym celu przechodzimy w aplikacji Workbench do  (Nazwa projektu)>Alarms and Notifications> AlertWorX> Configurations> SMS/Text, podobnie jak w przypadku konfiguracji alertów e-mail dodajemy nową konfiguracje (1). Następnie należy ustalić co najmniej podstawowe parametry połączenia (2):

  • Node – lokalizacja dla wprowadzanej konfiguracji, w przypadku tego samego komputera należy wpisać „localhost”
  • Device – nazwa portu COM, do którego podłączony jest modem GSM
  • Pin – numer pin wykorzystywanej karty sim (jeśli karta nie ma przypisanego pin – pozostawić puste pole)
  • Baud rate – prędkość wymiany danych z modemem
  • Use UA points – (opcjonalnie) alarm będzie wyzwalany za pomocą zmiennej, której adres podany jest w polu „Send” na dole okna
  • Use only targeted alarms – tylko alarmy ze specjalnymi „flagami” będą brane pod uwagę przy wyzwalaniu powiadomień SMS
  • Receive commands on this node – inne narzędzia GENESIS64 będą mogły wyzwalać połączenia SMS za pomocą specjalnych komend.

Możliwe jest też ustalenie treści wiadomości (3).  Tak skonfigurowane połączenie z modułem GSM Criterion TC65 wysyła wiadomości SMS na podany numer telefonu (4).

 

 

Zapraszamy do kontaktu na adres iconics@elmark.com.pl w celu uzyskania wyceny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *